Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 16.03.2022r. odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym:

  • przyjęte zostały sprawozdania za rok 202021
  • udzielone zostało absolutorium Zarządowi za rok 2021
  • przyjęty został plan prac Stowarzyszenia na rok 2022
  • dyskutowano nad wolnymi wnioskami

Zgodnie z naszym statutem następne planowane walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w 2023 roku.

Walne Zebranie - 2022-03-16

Zdjęcie 1 z 5

Otwarte Mistrzostwa Śląska – Młodzików i Puchar Śląska Dzieci w zapasach w stylu klasycznym – 12.03.2022

W dniu 12 marca, na zaproszenie Zarządu ZUKS GKS Katowice członkowie Stowarzyszenia REVITA mieli przyjemność uczestniczyć, w budynku hali Spodka, w Otwartych Mistrzostwach Śląska -Młodzików i Pucharu Śląska Dzieci w zapasach w stylu klasycznym. Podczas turnieju nastąpiło przekazanie Klubowi nowego sztandaru. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Zawody zapaśnicze - 2022-03-12

Zdjęcie 1 z 3

Wielki sukces SP Nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach

Kapituła Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie przyznała tylko 38 placówkom w Polsce (13 przedszkolom i 25 szkołom) 'Certyfikat Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie’, który przyznawany jest na 5 lat.

Wśród  nielicznie wyróżnionych w tej edycji znalazła się szkoła Podstawowa Nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, jako jedyna katowicka szkoła podstawowa.

Na sukces szkoły złożyła się wspólna praca dyrektora, koordynatora i całego zespołu ds. promocji zdrowia oraz całej społeczności szkolnej. Ten certyfikat przyczynia się niewątpliwie do zwiększenia prestiżu placówki, jest źródłem satysfakcji oraz motywacją do dalszej pracy na rzecz promocji zdrowia. Zdobycie takiego certyfikatu ma znaczenie szczególnie w czasie walki z pandemią. Wszystkim uhonorowanym podziękował, w formie listu gratulacyjnego, Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek.

Gratulujemy Pani Dyrektor i całej Społeczności szkolnej

Barbórka 2021

Szczynsliwej szychty na grubie
Niych tam nic niy rombje
Niych Barbórka śwjynto
Dycki o cia pamjynto
Byś niy zostoł na dole
I szczynśliwje na wjyrchu wysiod ze szole
 
Wszystkiego najlepszego obecnym i byłym górnikom życzy Stowarzyszenie „Revita”

Facebook User Timeline

Close