Dni Wełnowca-Józefowca 2017 – przyznane środki przez UM Katowice

logo_dni_wj_2017_strona

Z wielką przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie inicjatyw kulturalnych, przyznana została nam dotacja w wysokości 10.000,00 PLN. Co prawda wnioskowaliśmy o kwotę 21.950,00 PLN, ale biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń oraz dotacji, jesteśmy usatysfakcjonowani i obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań by tegoroczne obchody święta naszej dzielnicy były pełne atrakcji.

konkurs_UM_2017

Zbiorcza informacja o dotacjach znajduje się na stronie UM:

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx

można pobrać ją również z naszej strony:

http://stowarzyszenie-revita.pl/wp-content/uploads/2017/01/konkurs_UM_2017.pdf

 

 

Spotkanie dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec

Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2017r., w salce Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji oraz dyskusji nad projektem  zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec.

Swoje  uwagi  jak  oraz  pytania  w  tej  dziedzinie  zgłaszali  przybyli  mieszkańcy  dzielnicy. W spotkaniu tym brał również udział przedstawiciel naszego Stowarzyszenia.

Spotkanie Noworoczne dla Seniorów – 2017

spotkanie_noworoczne_07

W dniu wczorajszym (18.01.2017r.) w siedzibie Śląskiego Centrum Edukacji „Oświata” odbyło się o godzinie 15.00, zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie Spotkanie Noworoczne dla Seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy z terenu Wełnowca-Józefowca oraz zaproszeni goście specjalni:

 • Wiceprezydent Miasta Katowice – Mariusz Skiba
 • Przewodnicząca Rady Miasta Katowice – Krystyna Siejna
 • Radny Miasta Katowice – Marek Nowara
 • Proboszcz Parafii NMP Wspomożenia Wiernych – Ksiądz Dariusz Niesiobęcki
 • Dyrektor Centrum Edukacji „Oświata” – Regina Orzechowska
 • Kierowniczka Klubu Osiedlowego „Józefinka” – Genowefa Wadelik
 • Zespół muzyczny „Józefinki”
 • Kabareciarz, człowiek orkiestra, radiowiec, wodzirej, konferansjer – Lucjan Czerny

O godzinie 15.00 spotkanie rozpoczął, witając zebranych, prezes Stowarzyszenia Piotr Kamiński. Następnie głos zabierali kolejno zaproszeni goście specjalni, składając przy okazji wszystkim życzenia noworoczne.

Po części oficjalnej nastąpiły:

 • poczęstunek obiadowy,
 • występ Zespołu „Józefinki” połączony ze wspólnym kolędowaniem ze wszystkimi zebranymi,
 • słodki deser,
 • loteria fantowa,
 • występ kabaretowy Lucjana Czernego.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje:

wszystkim przybyłym Seniorom,
gościom specjalnym
oraz członkom Stowarzyszenia – to dzięki Wam udało się tak sprawnie zorganizować i przeprowadzić Spotkanie Noworoczne dla Seniorów.

spotkanie_noworoczne_15

DO ZOBACZENIA!

Facebook User Timeline

Close