Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych

W dniu 07.05.2021 r. przedstawiciele Stowarzyszenia „REVITA”, mimo trwającej pandemii oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, upamiętnili poległych mieszkańców Katowic – w szczególności mieszkańców Wełnowca-Józefowca – którzy zginęli w wyniku działań wojennych podczas Wojen Światowych oraz Powstań Śląskich, składając kwiaty pod Pomnikiem Poległych na Skwerze W.Fojkisa.

Wizyta pod pomnikiem na Skwerze W. Fojkisa – 30.10.2020r.

Jak co roku w przededniu Dnia Wszystkich Świętych przedstawiciele Stowarzyszenia „REVITA” zapalili symboliczny znicz pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy i mieszkańców Katowic poległych w I i II Wojnie Światowej oraz Powstaniach Śląskich znajdującym się na Skwerze Walentego Fojkisa.

W tym roku ze względu na panującą pandemię pod pomnikiem nie odbyły się żadne uroczystości, a wizyta delegacji naszego Stowarzyszenia miała charakter indywidualny z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych i dystansu społecznego.

03.03.2020 – otwarcie wystawy „Z dziejów ulicy Warszawskiej”

Na zaproszenie Pani Anny Wątroby Dyrektor Szkoły Podstawowej NR 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć dzisiaj w uroczystym otwarciu wystawy pt. „Z dziejów ulicy Warszawskiej” przygotowanej przez Muzeum Historii Katowic.

Przed uroczystym otwarciem uczniowie przygotowali słowno-muzyczną część artystyczną dotyczącą historii Katowic.

Pani Dyrektor oraz oraz całej społeczności szkolnej dziękujemy serdecznie za zaproszenie.

28.09.2019 – Wycieczka do Pszczyny

W dniu 28 września 2019 r. członkowie Stowarzyszenia „REVITA” wraz z przyjaciółmi mieli okazję zwiedzić byłą rezydencję magnacką w Pszczynie (niemiecka  nazwa Pless), która była własnością między innymi książąt opolsko-raciborskich, opawskich i cieszyńskich. Od 1548 roku własność rodu Promnitzów, książąt Anhalt-Kothen-Pless oraz Hochberg. Mimo działań II wojny światowej oraz okresu PRL, w zamku zachowało się oryginalne wyposażenie, które jest cennym zabytkiem architektury rezydencjonalnej w Polsce.

Korzystając z bliskiej odległości od pałacu, zwiedziliśmy także znane i warte obejrzenia Ogrody Kapiasa w Goczałkowicach. Pogoda dopisała, a wczesnojesienne, kolorowo zabarwione liście oraz wspaniała roślinność na terenie ogrodu stwarzały niesamowity widok, który z ogromną przyjemnością podziwiali wszyscy uczestnicy wycieczki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas!

Uroczystości rocznicowe pod pomnikiem w dniu 08.05.2019r.

W dniu 08.05.2019 r. – członkowie Stowarzyszenia „REVITA” wzięli udział w uroczystości upamiętniającej poległych mieszkańców Katowic – w szczególności mieszkańców Wełnowca-Józefowca, którzy zginęli w wyniku działań wojennych podczas Wojen Światowych oraz Powstań Śląskich. Przed złożeniem kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Poległych na Skwerze W.Fojkisa, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, odbyła się uroczysta akademia, zorganizowana przez uczniów i nauczycieli szkoły.

W uroczystościach udział wzięli:

• Przewodniczący Rady Miasta Katowice – Maciej Biskupski,
• Radny Miasta Katowice – Adam Szymczyk,
• Przedstawiciel IPN w Katowicach – Stanisław Twardoch,
• Proboszcz Parafii pw. MB Wspomożenia Wiernych – ks. Dariusz Niesiobęcki,
• Dyrektor Muzeum Historii Katowic – Jacek Siebela,
• Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej Nr11 Wełnowiec-Józefowiec oraz Prezes Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec – Mariola Para-Hewig wraz z Przewodniczącym Zarządu RJP – Marianem Okularczykiem oraz członkami RJP,
• Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17 im. T. Kościuszki – Aleksandra Musioł wraz
z nauczycielami i uczniami oraz pocztem sztandarowym,
• Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 im. W. Korfantego – Barbara Len,
• przedstawiciele Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec,
• Kierownik Domu Kultury Koszutka Filia Dąb – Lidia Korzeniowska-Drapacz,
• uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego wraz z pocztem sztandarowym,
• harcerze I Szczepu im. Obrońców Katowic z Waldemarem Nendzą na czele,
• mieszkańcy dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie oraz wszystkim przybyłym za godne upamiętnienie rocznicy.

Uroczystości rocznicowe pod pomnikiem w dniu 08.05.2018r.

W dniu wczorajszym – 08.05.2018r. – członkowie Stowarzyszenia „REVITA” wzięli udział pod Pomnikiem Poległych na Skwerze W.Fojkisa w uroczystościach upamiętniających poległych mieszkańców Katowic – w szczególności mieszkańców Wełnowca-Józefowca, którzy zginęli w wyniku działań wojennych podczas I i II wojny oraz powstań Śląskich w latach 1919-1921.

W uroczystościach udział również wzięli:
• wiceprezydent Miasta Katowice – Waldemar Bojarun,
• wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice – Krystyna Panek,
• radny Miasta Katowice – Marek Nowara,
• przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej Nr11 Wełnowiec-Józefowiec oraz Prezes Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec – Mariola Para-Hewig wraz z Przewodniczącym Zarządu RJP – Piotrem Orszulikiem oraz członkami RJP,
• dyrektor Szkoły Podstawowej Nr17 – Aleksandra Musioł wraz z nauczycielami i uczniami oraz pocztem sztandarowym,
• przedstawiciele Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec,
• przedstawiciel MOPS Program Aktywności Lokalnej – Patrycja Lukasek Sompolska,
• kierownik Domu Kultury Koszutka Filia Dąb – Lidia Korzeniowska-Drapacz,
• uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego wraz z pocztem sztandarowym,
• harcerze I Szczepu im. Obrońców Katowic, pełniący wartę honorową.

GPP – część pierwsza – historia

W ramach cyklu informacyjnego o podmiotach działających na terenie naszej dzielnicy, z którymi współpracujemy, przestawiamy pierwszą z trzech części artykułu o Górnośląskim Parku Przemysłowym, dotyczącą historii Spółki.

gpp logo

Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o., w skrócie GPP, jest podmiotem gospodarczym działającym od 12 maja 1995 roku. Do kwietnia 2005 roku firma, jako spółka zależna Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. działała pod nazwami: TOR sp. z o.o., Drukarnia Śląska Sp. z o.o., Prymat sp. z o.o., GAPP Sp. z o.o., a od października 2004 roku BUDMASZ sp. z o.o., kilkakrotnie zmieniając w tym okresie przedmiot działalności. Początkiem 2005r. podjęto prace koncepcyjne nad utworzeniem Parku Przemysłowego na przeznaczonych do rekultywacji terenach poprzemysłowych po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym Huta Silesia.

Walne zgromadzenie udziałowców Spółki uchwałą z dnia 12.04.2005 dokonało odpowiednich  zmian w statucie Spółki, od tego dnia nazwa Spółki brzmi: Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

 • zarządzanie kompleksem GPP BUSINESS PARK,
 • promocja i wspieranie przedsiębiorczości
 • rekultywacja terenów poprzemysłowych
 • koordynowanie działalności Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego skoncentrowanej m.in. na projektowaniu inteligentnych i zrównoważonych budynków przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28.04.2005 roku pomiędzy:

 • Prezydentem Miasta Katowice,
 • Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach,
 • Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach (GAPP S.A.)
 • Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej (ARR S.A.)

wyznaczono Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. jako spółkę zarządzającą Górnośląskim Parkiem Przemysłowym w Katowicach.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca przy tworzeniu w Katowicach nowoczesnego Parku Przemysłowego na zdegradowanych terenach po zrestrukturyzowanym przedsiębiorstwie państwowym Huta Silesia.

Kalendarium

2005

 • początek prac koncepcyjnych nad utworzeniem Parku Przemysłowego na terenach wymagających rekultywacji
 • aplikowanie do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o środki unijne na realizację przedsięwzięcia
 • akceptacja i zgoda na podjęcie działań

2008

 • otwarcie pierwszego budynku na terenie GPP
 • utworzenie Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego (Klaster)
 • tworzenie technologicznej koncepcji wybudowania w Katowicach energooszczędnego budynku biurowego
 • początek prac koncepcyjnych nad rewitalizacją 50ha terenów poprzemysłowych

2009

 • aplikowanie o środki unijne na realizację projektu rozwoju Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

od 2010

 • promocja Klastra
 • rozpoczęcie budowy energooszczędnego budynku biurowego • promocja terenów inwestycyjnych

2011

 • budowa energooszczędnego budynku biurowego i jego komercjalizacja

2012

 • otwarcie pierwszego  energooszczędnego budynku biurowego im. Marii Goeppert-Mayer w kompleksie GPP BUSINESS PARK

2013

 • rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych budynków biurowych w kompleksie GPP Business Park

2014

 • otwarcie drugiego oraz trzeciego energooszczędnego budynku biurowego im. Otto Sterna oraz im. Kurta Aldera w kompleksie GPP Business Park

2015

 • uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnego, czwartego budynku biurowego im. Konrada Blocha w kompleksie GPP BUSINESS PARK.

 

Facebook User Timeline

Close