Spotkanie z Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach – 25.05.2023

W dniu 25 maja br. w restauracji OlimP odbyło się cykliczne zebranie Członków Stowarzyszenia „REVITA”, na którym oprócz omówienia bieżącej działalności oraz kwestii związanych z nadchodzącymi obchodami „Dni Wełnowca-Józefowca 2023”, które odbędą się 3 czerwca 2023 roku, mieliśmy zaszczyt gościć Panią Sławomirę Krupa – Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach.
Pani Dyrektor pokrótce omówiła zakres działalności kierowanej przez nią placówki oraz przedstawiła charakterystykę oraz sposób korzystania z zasobów archiwum. Nasi członkowie mieli możliwość zadawania pytań.

Pani Dyrektor serdecznie dziękujemy za przybycie na nasze spotkanie i pragniemy również podziękować za zaproszenie naszych Członków do odwiedzenia Archiwum Państwowego w Katowicach w ramach zorganizowanej, grupowej wycieczki.

Spotkanie z Dyr. Archiwum Państwowego - 2023-05-25

Zdjęcie 1 z 3

Uroczystości pod pomnikiem na Skwerze W. Fojkisa – 08.05.2023

W dniu 08.05.2023 r., na zaproszenie Rady Dzielnicy Nr 11 Wełnowiec-Józefowiec oraz Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, Prezes Stowarzyszenia „REVITA” Jarosław Caputa, wraz z edelgacją, miał zaszczyt brać udział w uroczystości patriotycznej pt. „Spotkanie Pokoleń”, upamiętniającej poległych mieszkańców Katowic, w szczególności mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, którzy zginęli w wyniku działań wojennych podczas I i II Wojny Światowej oraz w Powstaniach Śląskich. Uroczystość rozpoczęła się w sali gimnastycznej SP17, gdzie uczniowie przygotowali patriotyczny montaż słowno-muzyczny. Po akademii zaproszeni goście oraz delegacje udali się na Skwer Walentego Fojkisa, gdzie po wspólnej modlitwie, oddano cześć i złożono kwiaty pod pomnikiem poległych.

W uroczystościach udział wzięli:

 • przedstawiciele Urzędu oraz Rady Miasta Katowice,
 • proboszczowie obu naszych parafii,
 • przedstawiciele Rady Dzielnicy Nr 11 Wełnowiec-Józefowiec
 • pedagodzy, uczniowie oraz poczty sztandarowe szkół z terenu naszej dzielnicy,
 • delegacja Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec,
 • przedstawiciel IPN,
 • harcerze,
 • mieszkańcy naszej dzielnicy.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie oraz wszystkim przybyłym za godne upamiętnienie poległych.

Uroczystości - 08.05.2023

Zdjęcie 1 z 15

 

Wycieczka do Zielonej – 29.04.2023

W dniu 29 kwietnia Stowarzyszenie „REVITA” zorganizowało wspólny wyjazd „majówkowy” do Ośrodka Wypoczynkowego „Zielona” w Kaletach. Oprócz członków Stowarzyszenia i ich
rodzin w wyjeździe uczestniczyli członkowie Związku Górnośląskiego koło Wełnowiec-Józefowiec oraz nasi przyjaciele z Bytkowa. Zabawę oraz konkursy prowadził niezawodny Krystian. Wszyscy uczestnicy bawili się wyśmienicie, a uczestnicy konkursów zdobyli nagrody ufundowane przez nasze Stowarzyszenie oraz Urząd Miasta Katowice.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i czekamy na następne wspólne wyjazdy!

Zielona - 29.04.2023

Zdjęcie 1 z 17

Koncert Wielkanocny – 16.04.2023

W dniu 16.04.2023 o godzinie 17.00 w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb” w Katowicach, przy ulicy Krzyżowej 1, nasi Członkowie uczestniczyli, na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice dr Marcina Krupy, w „Koncercie Wielkanocnym”. Wydarzenie, finansowane z budżetu Miasta Katowice, odbyło się pod hasłem: „Dla Ciebie śpiewam. Śladami Jana Kiepury i Marty Eggerth.”

Na scenie wystąpili:

 • Ewelina Sobczyk – sopran,
 • Jarosław Wiewióra – tenor
 • Trio fortepianowe Arte Creatura

W programie znalazły się arie i duety operetkowe, pieśni włoskie i neapolitańskie oraz piosenki filmowe z repertuaru słynnej pary śpiewaków.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi za zorganizowanie imprezy, a Panu Maciejowi Biskupskiemu za przekazanie zaproszeń naszym Członkom.

Koncert Wielkanocny - 2023-04-16

Zdjęcie 1 z 8

Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 12.04.2023r. odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym:

 • przyjęte zostały sprawozdania za rok 2022
 • udzielone zostało absolutorium Zarządowi za rok 2022
 • przyjęty został plan prac Stowarzyszenia na rok 2023
 • wybrano skład Zarządu Stowarzyszenia na kolejną, 4-letnią kadencję
 • akredytowano nowych Członków Stowarzyszenia
 • dyskutowano nad wolnymi wnioskami

Zgodnie z naszym statutem następne planowane walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w 2024 roku.

Dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia za przybycie i udział w Walnym zebraniu. Szczególne podziękowania składamy na ręce dwóch Członków honorowych:

 • Macieja Biskupskiego
 • Piotra Uszoka

Walne zebranie - 2023-04-12

Zdjęcie 1 z 11

Prośba o wsparcie naszej Członkini Danuty Białas

Dziś prosimy Was o wsparcie naszej Członkini Danuty Białas, która prowadziła aktywnie działalność artystyczną jako Agencja Artystyczna „DA-NUTKA”, specjalizującą się w programach dla dzieci i dorosłych na w charakterze konferansjera, wodzireja, podczas spotkań biesiadnych, festynów, dożynek – również na imprezach naszego Stowarzyszenia.
Bardzo aktywny tryb życia został nagle przerwany na skutek rozległego udaru pnia mózgu, w wyniku którego objęta została całkowitym paraliżem wszystkich kończyn prawej i lewej strony ciała, paraliżem mowy i odżywiania.
 
Od stycznia 2023 roku proces leczenia odbywał się w szpitalach w Czeladzi i Będzinie i trwa do chwili obecnej. Aktualnie powoli następuje poprawa stanu zdrowia co rokuje duże nadzieje. Konieczna jest jednak intensywna rehabilitacja.
 
Dlatego zwracamy się wszystkich przyjaciół, wykonawców z estrady, znajomych oraz ludzi dobrej woli o wsparcie 1,5% z podatku na nr. KRS 0000292978 z przeznaczeniem jako cel szczegółowy: Danuta Białas nr. 2390.
 
Niezależnie od tego Fundacja „PIASTUN – WYRÓWNYWANIE SZANS” udostępniła subkonto w banku do zbierania indywidualnych darowizn pieniężnych:
ING S.A. 09 1050 0099 7651 2390 0000 0000 z zaznaczeniem podopiecznej – Danuty Białas.
 
Wszystkie zebrane środki bardzo pomogą w procesie leczenia i rehabilitacji.
 
Opiekun – Krystian Stasiczek tel 729 990 933
 

Ślubowanie klas o profilu artystyczno-dziennikarskim XIV LO – 27.03.2023

Na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach, przedstawiciele Stowarzyszenia REVITA, w imieniu Prezesa Jarosława Caputy, mieli ogromny zaszczyt uczestniczyć w dniu 27.03.2023 r. w uroczystym ślubowaniu Młodzieży klas pierwszych o profiluach artystyczno-dziennikarskim oraz psychologiczno-społecznym.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Ślubowanie XIV LO - 2023-03-27

Zdjęcie 1 z 5

Akcja – 'NIE REAGUJESZ – AKCEPTUJESZ’

NIE REAGUJESZ – AKCEPTUJESZ – DRODZY MIESZKAŃCY !

W ostatnim czasie mieszkańcy dzielnic Koszutka, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec zgłosili miejscowym dzielnicowym następujące zagadnienia:

 • problem zakłóceń spoczynku w porze nocnego
 • dewastacje w weekendy w porze nocnej
 • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
 • problem z notorycznymi kradzieżami katalizatorów oraz tablic rejestracyjnych z pojazdów
 • nieprawidłowe parkowanie
 • pozostawianie hulajnóg elektrycznych w uciążliwych miejscach
 • palenie papierosów i e-papierosów na przystankach, placach zabaw, skwerach, parkach oraz zakładach pracy poza miejscami do tego przeznaczonymi
 • demoralizacja wśród młodzieży
 • zgłoszenia oszustw 'na Policjanta’ – polecamy zapoznać się z wizerunkiem dzielnicowych wykonujących czynności w rejonie miejsca zamieszkania – https://katowice.policja.gov.pl

Przypominamy, że wszelkie niepożądane zdarzenia i miejsca ich występowania należy zgłaszać na KMZB – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – Geoportalhttps://www.policja.pl

Zalecenia ze strony Dzielnicowych dla mieszkańców i administratorów:

 • zwracanie uwagi na regularne libacje i imprezy w mieszkaniach, zwłaszcza porą nocną, mieszkanie nie jest odpowiednim miejscem na tego typu spotkania,
 • właściciele pojazdów celem utrudnienia kradzieży katalizatorów mogą pod silnikiem montować osłony, które utrudniają kradzież i odstraszają potencjalnych złodziei
 • przykręcenie na stałe tablic rejestracyjnych znacznie utrudnia demontaż i kradzież takiej tablicy
 • Policja prowadzi sprawy dotyczące kradzież, włamań i rozbojów a nie zagubienia rzeczy
 • zastrzeganie dokumentów tożsamości – https://dokumentyzastrzezone.pl/ – UWAGA: ZASTRZEŻENIA DOKUMENTU MOŻNA DOKONAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM BANKU
 • należy pamiętać o instytucji BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH Wydział Administracyjny Katowice Rynek 1, pok. 719 (VII piętro) Tel 327054261
 • numery telefonów stacjonarnych z policji w Katowicach zaczynają się od +48 47 851 … a w całej Polsce od 47 …
 • należy pamiętać, żeby na umowie kupna sprzedaży wpisać godzinne zawarcia transakcji i pełne dane kupującego, kwota transakcji zgodna z zwartą umową
 • ławki przed blokiem nie są odpowiednim miejscem do spożywania napojów zawierających alkohol, takie zachowania nie przystoją dorosłym i nie powinny być akceptowane przez mieszkańców
 • nie powinno się pozostawiać uchylonych okien w mieszkaniach w trakcie nieobecności oraz otwartych drzwi na klatkach schodowych, takie zachowania traktowane są jako zaproszenie dla złodzieja
 • jeżeli w okolicy zamka (wkładki) znajduje się okopcenie, zabrudzanie, wypalenie to oznak że złodzieje próbowali włamać się do twojego mieszkania
 • najlepszym zabezpieczeniem przed złodziejami jest dobry kontakt z sąsiadami, im również zależy na zabezpieczeniu swojego majątku oraz zapewnieniu miru domowego
 • należy skatalogować (zdjęcia, dokumenty potwierdzające własność) wszystkie posiadane cenne przedmioty które najczęściej zostają łupem złodzieja jak pierścionki, łańcuszki, broszki, urządzenia elektroniczne, sprzęt sportowy, rowery,
 • przypominamy: numeracja lokali mieszkalnych jest niezbędna, do tego aby jak najskuteczniej udzielić pomocy lokatorom
 • należy pamiętać, iż montaż kamer w mieszkaniu lub samochodzie jest legalny pod warunkiem zachowania poszanowania danych wrażliwych i nie rozpowszechniania takich nagrań bez zgodny osoby nagrywanej
 • w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych dochodzi często do kradzieży zniczy i wieńców na cmentarzach, niszczenia nagrobków, w takim wypadku każdy taki przypadek należy zgłaszać na posterunku policji (zdjęcia, dokumenty potwierdzające własność, dokładne miejsce i czasookres zdarzenia). Znieważenie miejsca spoczynku, ludzkich zwłok, czy prochów jest karane z art. 262 Kodeksu Karnego i może grozić grzywną, lub pozbawieniem wolności do lat dwóch.

Policjanci na terenie miasta Katowic posiadają kamery nasobne, każda interwencja Policji jest nagrywana. Policja nie przyjmuje od obywateli żadnych kosztowności oraz środków płatniczych, mandaty wystawiane są głównie w formie kredytowanej lub płatnej na miejscu terminalem w płatniczym dotyczy Policjantów Ruchu Drogowego

JEŚLI ZAUWAŻYŁEŚ COŚ NIEPOKOJĄCEGO DZWOŃ !

TELEFON 112 LUB 478513650 – DYŻURNY KOMISARIATU POLICJI II W KATOWICACH

Dzielnicowy Rejonu nr 14 – ​mł. asp. Krystian Krukowski
Komisariat II Policji w Katowicach
40-134 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 2
tel. służb. 47 85 136 96,
tel. kom. 600 208 576,
e-mail: dzielnicowy.illakowiczowny14@katowice.ka.policja.gov.pl
krystian.krukowski@katowice.ka.policja.gov.pl

Facebook User Timeline

Close