Wielkanoc 2020

W ten trudny czas życzymy Wam
aby nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego
były czasem nadziei, który przyniesie szczęście,
radość oraz, tak potrzebne nam wszystkim, zdrowie.

Spędźcie te Święta w domu, patrząc z ufnością w przyszłość.

                                                                           Stowarzyszenie „Revita”

 

Facebook User Timeline

Close