Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 12.04.2023r. odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym:

  • przyjęte zostały sprawozdania za rok 2022
  • udzielone zostało absolutorium Zarządowi za rok 2022
  • przyjęty został plan prac Stowarzyszenia na rok 2023
  • wybrano skład Zarządu Stowarzyszenia na kolejną, 4-letnią kadencję
  • akredytowano nowych Członków Stowarzyszenia
  • dyskutowano nad wolnymi wnioskami

Zgodnie z naszym statutem następne planowane walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w 2024 roku.

Dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia za przybycie i udział w Walnym zebraniu. Szczególne podziękowania składamy na ręce dwóch Członków honorowych:

  • Macieja Biskupskiego
  • Piotra Uszoka

Walne zebranie - 2023-04-12

Zdjęcie 1 z 11

Facebook User Timeline

Close