Odsłonięcie obelisku w lasach panewnickich – 25.08.2023

Przestawiciel naszego Stowarzysznia – Ryszard Bakoś – uczestniczył w dniu 25.08.2023 w uroczystości odsłonięcia odremontowanego obelisku, poświęconego żołnierzom Oddziału Wydzielonego Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Wacława Andryszaka ps. „Wiesio”. Obelisk zlokalizowany jest w lasach panewnickich. 

Organizatorami uroczystości byli:

  • Instytut Pamięci Narodowej
  • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Górnośląski
  • Stowarzyszenie Ofiar Wojny
  • Stowarzyszenie Krzewienie Etosu Armii Krajowej
  • Lasy Państwowe

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

Odsłonięcie obelisku w lasach panewnickich - 25.08.2023

Zdjęcie 1 z 5

Wycieczka do Chechła – 05.08.2023

W dniu 05.08.2023 r. członkowie Stowarzyszenia „REVITA” wraz z przyjaciółmi, po 4 latach przerwy, powrócili nad zalew w Chechle. Przy pięknej pogodzie, w miejscu naszego postoju – „Bar u Adika”, podziwialiśmy piękno przyrody i otoczenie jeziora. Nie zapomnieliśmy także o indywidualnym pokazie umiejętności tanecznych części uczestników.

Wycieczka Chechło - 2023-08-05

Zdjęcie 1 z 15

Facebook User Timeline

Close