Koncert Wielkanocny – 16.04.2023

W dniu 16.04.2023 o godzinie 17.00 w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb” w Katowicach, przy ulicy Krzyżowej 1, nasi Członkowie uczestniczyli, na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice dr Marcina Krupy, w „Koncercie Wielkanocnym”. Wydarzenie, finansowane z budżetu Miasta Katowice, odbyło się pod hasłem: „Dla Ciebie śpiewam. Śladami Jana Kiepury i Marty Eggerth.”

Na scenie wystąpili:

 • Ewelina Sobczyk – sopran,
 • Jarosław Wiewióra – tenor
 • Trio fortepianowe Arte Creatura

W programie znalazły się arie i duety operetkowe, pieśni włoskie i neapolitańskie oraz piosenki filmowe z repertuaru słynnej pary śpiewaków.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi za zorganizowanie imprezy, a Panu Maciejowi Biskupskiemu za przekazanie zaproszeń naszym Członkom.

Koncert Wielkanocny - 2023-04-16

Zdjęcie 1 z 8

Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 12.04.2023r. odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym:

 • przyjęte zostały sprawozdania za rok 2022
 • udzielone zostało absolutorium Zarządowi za rok 2022
 • przyjęty został plan prac Stowarzyszenia na rok 2023
 • wybrano skład Zarządu Stowarzyszenia na kolejną, 4-letnią kadencję
 • akredytowano nowych Członków Stowarzyszenia
 • dyskutowano nad wolnymi wnioskami

Zgodnie z naszym statutem następne planowane walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w 2024 roku.

Dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia za przybycie i udział w Walnym zebraniu. Szczególne podziękowania składamy na ręce dwóch Członków honorowych:

 • Macieja Biskupskiego
 • Piotra Uszoka

Walne zebranie - 2023-04-12

Zdjęcie 1 z 11

Facebook User Timeline

Close