Koncert Wielkanocny – 16.04.2023

W dniu 16.04.2023 o godzinie 17.00 w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb” w Katowicach, przy ulicy Krzyżowej 1, nasi Członkowie uczestniczyli, na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice dr Marcina Krupy, w „Koncercie Wielkanocnym”. Wydarzenie, finansowane z budżetu Miasta Katowice, odbyło się pod hasłem: „Dla Ciebie śpiewam. Śladami Jana Kiepury i Marty Eggerth.”

Na scenie wystąpili:

  • Ewelina Sobczyk – sopran,
  • Jarosław Wiewióra – tenor
  • Trio fortepianowe Arte Creatura

W programie znalazły się arie i duety operetkowe, pieśni włoskie i neapolitańskie oraz piosenki filmowe z repertuaru słynnej pary śpiewaków.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi za zorganizowanie imprezy, a Panu Maciejowi Biskupskiemu za przekazanie zaproszeń naszym Członkom.

Koncert Wielkanocny - 2023-04-16

Zdjęcie 1 z 8

Spotkanie w sprawie „Mapy Zagrożeń”

W dniu wczorajszym nasz Wiceprezes wziął udział w spotkaniu,  w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” Filia „Dąb” w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1,  zorganizowanym przez II Komisariat Policji w Katowicach.

Spotkanie dotyczyło redagowania Map Zagrożeń oraz zdefiniowania potrzeb społecznych w zakresie oddziaływania służb na występujące zagrożenia i patologie. Komendant przedstawił skalę przestępstw i wykroczeń w obszarze jego działania oraz wykres wykrywalności. Zachęcił również zgromadzonych przedstawicieli jednostek, instytucji i podmiotów do zwiększenia aktywności oraz pogłębienia współpracy z organami ścigania.

Nasz przedstawiciel zasygnalizował chęć współpracy oraz scharakteryzował aktualne problemy naszej dzielnicy.

Facebook User Timeline

Close