Uroczystości rocznicowe pod pomnikiem w dniu 08.05.2018r.

W dniu wczorajszym – 08.05.2018r. – członkowie Stowarzyszenia „REVITA” wzięli udział pod Pomnikiem Poległych na Skwerze W.Fojkisa w uroczystościach upamiętniających poległych mieszkańców Katowic – w szczególności mieszkańców Wełnowca-Józefowca, którzy zginęli w wyniku działań wojennych podczas I i II wojny oraz powstań Śląskich w latach 1919-1921.

W uroczystościach udział również wzięli:
• wiceprezydent Miasta Katowice – Waldemar Bojarun,
• wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice – Krystyna Panek,
• radny Miasta Katowice – Marek Nowara,
• przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej Nr11 Wełnowiec-Józefowiec oraz Prezes Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec – Mariola Para-Hewig wraz z Przewodniczącym Zarządu RJP – Piotrem Orszulikiem oraz członkami RJP,
• dyrektor Szkoły Podstawowej Nr17 – Aleksandra Musioł wraz z nauczycielami i uczniami oraz pocztem sztandarowym,
• przedstawiciele Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec,
• przedstawiciel MOPS Program Aktywności Lokalnej – Patrycja Lukasek Sompolska,
• kierownik Domu Kultury Koszutka Filia Dąb – Lidia Korzeniowska-Drapacz,
• uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego wraz z pocztem sztandarowym,
• harcerze I Szczepu im. Obrońców Katowic, pełniący wartę honorową.

Facebook User Timeline

Close