STOWARZYSZENIE

logo_v0.9.1_200Stowarzyszenie Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca-Józefowca „Revita”, powołane w dniu 24.07.2015 r., opiera swą działalność na pracy społecznej członków, którym nieobojętne są sprawy dzielnicy Katowic Wełnowca-Józefowca.

Cele, jakie postawiliśmy przed sobą, to m.in.: integracja oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań na rzecz rozwoju swojej dzielnicy, wspieranie lokalnych inicjatyw, poprawa jakości życia mieszkańców oraz pielęgnowanie i ochronę dóbr kultury.

Powyższe cele osiągnąć chcemy poprzez współpracę z władzami miasta, placówkami kulturalno-oświatowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, policją, strażą miejską, zakładami pracy oraz organizacjami społecznymi. Zamierzamy organizować różnego rodzaju imprezy, by inspirować, organizować i aktywizować mieszkańców do działań na rzecz rozwoju własnego oraz dzielnicy. Ponadto chcemy jako Stowarzyszenie pomagać starszym mieszkańcom oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałym na terenie Wełnowca-Józefowca.

Równolegle prowadzić będziemy niniejszy serwis internetowy oraz bezpłatny biuletyn, jako narzędzia informacji o historii dzielnicy jak i aktualnych wydarzeniach.

Planujemy również stworzenie kroniki Wełnowca-Józefowca – w tradycyjnej formie papierowej.

W związku z powyższym, zachęcamy zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania naszej działalności oraz do wstąpienia w nasze szeregi.

Prezez Stowarzyszenia
Piotr Kamiński

Facebook User Timeline

Close