Wielki sukces SP Nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach

Kapituła Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie przyznała tylko 38 placówkom w Polsce (13 przedszkolom i 25 szkołom) 'Certyfikat Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie’, który przyznawany jest na 5 lat.

Wśród  nielicznie wyróżnionych w tej edycji znalazła się szkoła Podstawowa Nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, jako jedyna katowicka szkoła podstawowa.

Na sukces szkoły złożyła się wspólna praca dyrektora, koordynatora i całego zespołu ds. promocji zdrowia oraz całej społeczności szkolnej. Ten certyfikat przyczynia się niewątpliwie do zwiększenia prestiżu placówki, jest źródłem satysfakcji oraz motywacją do dalszej pracy na rzecz promocji zdrowia. Zdobycie takiego certyfikatu ma znaczenie szczególnie w czasie walki z pandemią. Wszystkim uhonorowanym podziękował, w formie listu gratulacyjnego, Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek.

Gratulujemy Pani Dyrektor i całej Społeczności szkolnej

Facebook User Timeline

Close