Nowy skład Rady Seniorów Miasta Katowice

Informujemy, że w dniu 10 marca 2017r. w wyniku wyborów wyłoniono nowy skład Rady Seniorów Miasta Katowice.

W skład Rady Seniorów weszło 13 członków z najwyższą liczbą głosów – w tym Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej Nr 11 Wełnowiec-Józefowiec Tadeusz Oczko. Nasze Stowarzyszenie w wyniku przegłosowania odpowiedniej uchwały wsparło Przewodniczącego swoim głosem.

Zarząd Stowarzyszenia REVITA składa serdeczne gratulacje z tytułu Powołania Pana do składu Rady Seniorów Miasta Katowice.
Cieszy nas fakt, że kandydat z naszej dzielnicy, który otrzymał nasz głos, będzie zasiadał w Radzie.

Życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz miasta, dzielnicy i mieszkańców!

Szczegółowe informacje dotyczące wyników wyborów znajdują się w załączniku.

Źródło: http://katowice.eu/miasto/aktualnosci

Facebook User Timeline

Close