WŁADZE

Obecne władze Stowarzyszenia „Revita”, wybrane podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 04.04.2019r.

ZARZĄD:

  1. PREZES – CAPUTA JAROSŁAW
  2. WICEPREZES – GROBELNY MARIA – data powołania 17.09.2020
  3. SEKRETARZ – JACHER ANNA
  4. SKARBNIK – GANCARZ MIROSŁAWA
  5. CZŁONEK – BAKOŚ JANINA – data powołania 17.09.2020
  6. CZŁONEK – KAMIŃSKI PIOTR
  7. CZŁONEK – KUCHTA ANNA

KOMISJA REWIZYJNA:

  1. PRZEWODNICZĄCA – CAPUTA ANNA
  2. WICEPRZEWODNICZĄCA – RYBAK BEATA
  3. CZŁONEK – BAKOŚ RYSZARD – data powołania 17.09.2020

Facebook User Timeline

Close