Uroczystości w dniu 28.10.2016 oraz spotkanie z Prezydentem

W dniu wczorajszym (28.10.2016 r o godzinie 13.00) członkowie zarządu naszego Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystościach oraz złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem żołnierzy i mieszkańców Katowic poległych w I i II Wojnie Światowej oraz Powstaniach Śląskich.
Oprócz organizatorów tego wydarzenia czyli Rady Jednostki Pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec oraz Związku Górnośląskiego Koło Terenowe Wełnowiec-Józefowiec w uroczystościach uczestniczyli Księża Proboszczowie parafii Wełnowiec i parafii Józefowiec, przedstawiciele UM Katowice, Harcerze oraz poczty sztandarowe ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Również wczoraj w Szkole Podstawowej Nr 17 o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec z Prezydentem Miasta Katowice Panem dr Marcinem Krupą.
Spotkanie podzielone zostało na na dwa panele:
 • w pierwszej części Pan Prezydent zaprezentował co zostało wykonane w mieście oraz jakie wydarzenia sportowe i artystyczne miały miejsce w Katowicach. Pan Prezydent wspomniał o wciąż rosnącym prestiżu miasta, co znacząco wpływa na rosnącą liczbę firm, zwłaszcza z branży IT, które lokują tu swój kapitał. Prezydent przytoczył również kwestie realizacji Umowy z Mieszkańcami do jakiej  zobligował się na początku swojej prezydentury, a jaką stopniowo realizuje,
 • w drugiej części panelu mieszkańcy mieli okazję do zadawania pytań Włodarzowi Miasta. Pytania dotyczyły między innymi kwestii uregulowania terenów Osiedla „Słoneczna”, podjęto temat rewitalizacji skweru Fojkisa, omówiono również kwestię tzw. Rowu Wełnowieckiego i mieszkań przy ul. Korfantego.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi oraz mieszkańcom za udział w uroczystościach oraz spotkaniu dotyczącym naszego miasta i dzielnicy.

Nowe osiedle w naszej dzielnicy

Nieruchomości po dawnym Elektromontażu przy ul. Energetyków zostały sprzedane. W przeprowadzonym II przetargu, teren został kupiony przez firmę KPE Nieruchomości z Radzionkowa za kwotę 15 mln złotych. Inwestor zamierza zrealizować w tym miejscu inwestycję mieszkaniową. Prace projektowe prowadzi warszawska pracownia architektoniczna, a jej efekt mamy poznać jeszcze w tym roku. W związku z tą inwestycją złożony został wniosek do magistratu o przedłużenie ul. Józefowskiej, która ma objąć ul. Energetyków.

O sprawie pisał w czerwcu bieżącego roku portal: http://katowice24.info

Blisko centrum Katowic powstanie nowe osiedle

Tablica pamiątkowa ks. Jana Rzymełki

tablica_02

W dniu 29.09.2016 roku, po staraniach Rady Jednostki Pomocniczej Nr 11 Katowice Wełnowiec-Józefowiec, odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Janowi Rzymełce, urodzonemu w 1877 roku w Wełnowcu. Ks. Jan Rzymełka aktywnie działał w okresie plebiscytowym – w 1920 roku wydał broszurę „Kto wyrządził ludowi polskiemu na Górnym Śląsku największą krzywdę”, a w 1921 roku opublikował zbiór „Pieśni powstańców górnośląskich”. Wszedł w skład Centralnego Komitetu Plebiscytowego, powołanego do życia 29 czerwca 1920. Za swą działalność odznaczony został, z rąk Wojciecha Korfantego, najwyższym odznaczeniem powstańczym: Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności. W 1944 roku aresztowany i osadzony w obozie Gross Rosen. Po powrocie w 1946r. do Polski pracował przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Zmarł w 1960 roku.

Odsłonięcie tablicy poprzedziła msza św. w kościele Św. Józefa Robotnika. Tablica zawisła na ścianie domu rodzinnego Rzymełków – róg ulicy Józefowskiej i ks Jana Rzymełki w Wełnowcu-Józefowcu. W uroczystych obchodach jej odsłonięcia udział wzięli m.in.:

 • I W-Prezydent m.Katowic Bogumił Sobula
 • aktu poświęcenia dokonał ks. Dariusz Niesiobęcki – proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych  w Wełnowcu
 • były poseł Jan Rzymełka
 • radny Marek Nowara
 • członkowie Rady Jednostki Pomocniczej
 • członkowie Związku Górnośląskiego
 • szkolne poczty sztandarowe
 • orkiestra dęta KWK Wujek
 • członkowie „Revity”

Następnie odbyło się spotkanie w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb”, gdzie p. Urszula Rzewiczok z Muzeum Historii m. Katowic przedstawiła pokaz multimedialny poświęcony ks. Janowi Rzymełce.  Na koniec wspólne odśpiewano melodie powstańcze, również te autorstwa ks. Rzymełki.

tablica_01

Ze swej strony dziękujemy za obecność wszystkim uczestnikom ceremonii oraz Radzie Jednostki Pomocniczej, za realizację całego przedsięwzięcia.

Wizyta Prezydenta Miasta – 28.10.2016

Informujemy, że w ramach tegorocznego planu konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie z Prezydentem Miasta Katowice dr Marcinem Krupą w dniu  28 października 2016 r. godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Dekerta 1.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w spotkaniu, ponieważ jest to niepowtarzalna okazja do bezpośredniego przedstawienia prezydentowi swoich wniosków, propozycji, zapytań – dotyczących naszej dzielnicy.

Budżet Obywatelski 2017 – wyniki oraz uwagi do BOK

bo_2017

Informujemy, że ze wszystkimi wynikami głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 można zapoznać się tutaj.

Poniżej projekty, uszeregowane wg liczby uzyskanych głosów poparcia, które zostały przeznaczone do realizacji w 2017 roku:

*zielony kolor – największa ilość głosów
*czerwony kolor – najmniejsza ilość głosów

ID zadania/Tytuł Wnioskodawca Lokalizacja Zweryfikowany koszt Miejsce w głosowaniu Liczba głosów
L/13/11/2016 – Reorganizacja istniejących parkingów przy ul. Mikusińskiego i Kotlarza – utworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców. Sabina Zając Ul. Mikusińskiego 14-26, ul. Kotlarza 19-19b. 175.000,00 zł 1 590
L/4/11/2016 – Street workout park w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Kamil Lasończyk Teren zlokalizowany między domem przy ul. Szczecińskiej 37a, a przychodnią przy ul. Kotlarza, niedaleko Gimnazjum nr 9. 210.000,00 zł 2 524
L/12/11/2016 – Rewitalizacja asfaltowego placu pomiędzy budynkami Słoneczna 71 i 73. Łukasz Hankus Asfaltowy plac pomiędzy budynkami Słoneczna 71 i Słoneczna 73. 110.000,00 zł 3 455
L/3/11/2016 – Doposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w sprzęt z podestem scenicznym w celu uatrakcyjnienia zajęć odbywających się w przedszkolu. Tomasz Przybyła Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki, ul. Bytomska 8b 30.000,00 zł 6 307
L/2/11/2016 – Zakup książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6. Wyposażenie biblioteki. Anna Jacher Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Bytomska 8a 13.000,00 zł 8 251
L/10/11/2016 – „Dzielnicowy System Informacji” w ramach tego systemu, projekt przewiduje posadowienie 3 dużych gablot wolnostojących w centralnych punktach dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Tadeusz Oczko Posadowienie gablot: na pl. Św. Józefa Robotnika; na placyku przy skrzyżowaniu Józefowska-Gnieźnieńska; przy skrzyżowaniu Szczecińska-Jabłoniowa 21.400,00 zł 11 60

Warto pochylić się nad raportem ilościowym, dotyczącym głosowania:

 • pula środków: 562 709,00 zł
 • uprawnieni do głosowania: 12 606
 • wzięło udział: 1 256
 • frekwencja: 9,96%
 • ilość głosów: 3 650
 • projekty głosowane: 11
 • projekty do realizacji: 6
 • głosy na wygrany: 590
 • udział wygranego: 16%

Niestety, analizując powyższe dane w zestawieniu z pozostałymi dzielnicami, wypadamy… „średnio”. Zarówno ilość osób, które zagłosowały oraz ich udział procentowy w ogólnej puli uprawnionych, mieszczą się w średniej, dla wszystkich dzielnic, jednakże znacząco odbiegają od „najlepszych”. Również ilość głosów oddanych na wygrany projekt (590 głosów – projekt L/13/11/2016) mieści się w „średniej” i stanowi 16% wszystkich głosów. Ostatni projekt, który został zaakceptowany do realizacji (60 głosów – projekt L/10/11/2016) – uzyskał najmniej głosów, ze wszystkich projektów zgłoszonych w naszej dzielnicy oraz zajął przedostatnie miejsce w skali całego miasta, wśród projektów, które będą realizowane. Ponadto od kolejnego projektu w rankingu dzielnicowym dzieli go 109 głosów. Warto dodać, że wiele projektów, które uzyskały sporą ilość głosów, nie zostało przesuniętych do realizacji w 2017 roku, ze względu na wysokie koszty, a co za tym idzie, niemożność zmieszczenia się w ogólnej puli przyznanych środków. Oto ich wykaz:

ID zadania/Tytuł Wnioskodawca Lokalizacja Zweryfikowany koszt Miejsce w głosowaniu Liczba głosów
L/5/11/2016 – Przebudowa chodników przy blokach Szczecińska 16-18 i wzdłuż jezdni między nimi wraz z wymianą nawierzchni drogi przy bloku Szczecińska 16. Marek Świtała Szczecińska 16-18. 275.000,00 zł 4 437
L/9/11/2016 – Modernizacja i renowacja szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki z uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych. Tomasz Jeż Szatnia w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki, ul. Dekerta 1. 135.000,00 zł 5 378
L/7/11/2016 – Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku. Ruta Romanek ul. Józefowska 101, 101a, 101b, 101c. 95.400,00 zł 7 269
L/8/11/2016 – Modernizacja i zagospodarowanie szkolnego terenu zielonego przy budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Józefowskiej 52-54 w Katowicach. Jolanta Gontarz Teren szkolny przy budynku Szkoły Podstawowej nr 17 zlokalizowany przy ulicy Józefowskiej 52-54. 90.000,00 zł 9 217
L/11/11/2016 – Monitoring wizyjny Osiedla „Słoneczna” Katowice. Janina Morawiec ul. Słoneczna przy przejściu dla pieszych na wprost budynku Słoneczna 77. 100.000,00 zł 10 169

Analizując powyższe dane i zestawienia należy przyznać, że mieścimy się w średniej dla całego miasta, natomiast należy robić wszystko, aby w kolejnych edycjach BOK zwiększyć frekwencję, co przełoży się bezpośrednio na większe poparcie społeczne projektów przekazywanych do realizacji.

Facebook User Timeline

Close