Wizyta w miejscu katastrofy hali MTK

Z okazji zbliżającej się 18 rocznicy zawalenia się dachu jednej z hal Międzynarodowych Targów Katowickich, w której zginęło 65 osób, delegacja naszego Stowarzyszenia zapaliła znicz i odmówiła modlitwę przy pomniku upamiętniającym tę smutną tragedię.

MTK - 2024-01-26

Zdjęcie 1 z 5

Zabawa karnawałowa – 20.01.2024

W dniu 20.01.2024 zorganizowaliśmy zabawę karnawałową w restauracji „Olimp”. W zabawie, prowadzonej przez naszego członka – Krystiana, uczestniczyli członkowie Revity oraz mieszkańcy dzielnicy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za doskonałą zabawę!

Zabawa karnawałowa - 2024-01-20

Zdjęcie 1 z 2

Kolejny sukces Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach

18 stycznia 2024 roku miała miejsce uroczysta inauguracja pilotażu Miejskiego Programu Edukacji Klimatycznej pn. „Klimatyczne Katowice”, który od września 2024 będzie realizowany w klasach siódmych wszystkich samorządowych szkół podstawowych. Po przemówieniach Prezydenta Miasta dra Marcina Krupy, Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dra hab. Ryszarda Koziołka oraz wykładzie prof. dra hab. Piotra Skubały odbyły się trzy lekcje pokazowe. Jedną z nich pt. „Skutki emisji zanieczyszczeń powietrza okiem chemika” przeprowadziły nauczycielki SP17 p. Kamila Serwicka i p. Katarzyna Wojtków z grupą uczniów klas VII. Treści pokazowych warsztatów oparte były na jednym z opracowanych przez Zespół ds. Edukacji Klimatycznej konspektów. Wśród obserwatorów zajęć byli zaproszeni goście, młodzież katowickich szkół oraz dziennikarze. Wsparciem dla lekko zestresowanych uczniów i prowadzących lekcję nauczycielek była obecność dyrektora szkoły p. Aleksandry Musioł.

Współautorami materiałów edukacyjnych programu „Klimatyczne Katowice” opublikowanych na stronie Urzędu Miasta są m.in. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, którzy przygotowali  24 z 44 scenariuszy lekcji poruszających  problematykę zmian klimatu w czterech obszarach tematycznych: antropogeniczne zmiany klimatu, zanik bioróżnorodności, krytyka konsumpcjonizmu, transformacja energetyczna.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji, która znajduje się w poniższym linku:

Wydarzenie było szeroko komentowane w mediach:

Koncerty w dniach 12-13.01.2024

Miło nam poinformować, że w dniu 12.01.2024 nasi członkowie uczestniczyli w koncercie „Kolędowo i noworocznie”, zorganizowanym przez Katowice Miasto Ogrodów. Następnego dnia, 13.01.2024, uczestniczyli w koncercie Milian Orkiestra, zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Katowice – Marcin Krupa.
Serdecznie dziękujemy Maciej Biskupski – Przewodniczący Rady Miasta Katowice za przekazanie wejściówek.

Prośba o wsparcie naszej Członkini – Danuty Białas

Danusia po udarze mózgu w styczniu 2023 roku nadal przebywa w szpitalu. Dotychczasowy proces leczenia powoli przynosi poprawę stanu jej zdrowia, co rokuje dużą nadzieję. Aktualnie nadal objęta jest paraliżem prawej strony ciała, a mowa stanowi jeszcze poważną trudność. Jest jednak w pełni świadoma i samodzielnie spożywa posiłki. Konieczna więc jest dalsza, intensywna rehabilitacja.

Dlatego też zwracamy się do wszystkich przyjaciół, wykonawców z estrady, znajomych oraz ludzi dobrej woli o wsparcie 1,5% z podatku na nr: KRS 0000292978 z przeznaczeniem jako cel szczegółowy: Danuta Białas nr 2390.

Niezależnie od tego Fundacja „PIASTUN ” udostępniła subkonto w Banku ING S.A. o nr 09 1050 0099 7651 2390 0000 0000 zaznaczeniem: dla Danuty Białas. Subkonto służy do zbierania indywidualnych darowizn pieniężnych. Szczegóły znajdują się na stronie fundacji: Przyjaciele dla Danusi – (fundacjapiastun.pl)

Za wszystkie zebrane do tej pory jak i w perspektywie środki Danusia wszystkim Wam bardzo dziękuje.

Facebook User Timeline

Close