Barbórka 2021

Szczynsliwej szychty na grubie
Niych tam nic niy rombje
Niych Barbórka śwjynto
Dycki o cia pamjynto
Byś niy zostoł na dole
I szczynśliwje na wjyrchu wysiod ze szole
 
Wszystkiego najlepszego obecnym i byłym górnikom życzy Stowarzyszenie „Revita”

Facebook User Timeline

Close