Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 04.04.2019r. odbyło się walne zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym:

  • wybrano nowe władze Stowarzyszenia
  • przyjęte zostały sprawozdania za rok 2018
  • udzielone zostało absolutorium Zarządowi za rok 2018
  • przyjęty został plan prac Stowarzyszenia na rok 2019
  • dyskutowano nad wolnymi wnioskami

Zgodnie z naszym statutem następne planowane walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się za rok.

Ponadto, za wieloletnie wsparcie na wielu płaszczyznach działalności „Revity”, nadano tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia:

  • Piotrowi Uszokowi – Prezesowi Silesia Nova Sp. z o.o.
  • Mirosławowi Czarnikowi – Prezesowi GPP Business Park S.A.
  • Maciejowi Biskupskiemu – Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice

Facebook User Timeline

Close