Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 22.05.2024r. odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym:

  • przyjęte zostały sprawozdania za rok 2023
  • udzielone zostało absolutorium Zarządowi za rok 2023
  • przyjęty został plan prac Stowarzyszenia na rok 2024
  • akredytowano nowych Członków Stowarzyszenia
  • dyskutowano nad wolnymi wnioskami

Zgodnie z naszym statutem następne planowane walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w 2025 roku.

Dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia za przybycie i udział w Walnym zebraniu.

Walne zebranie - 2024-05-22

Zdjęcie 1 z 6

Facebook User Timeline

Close