Zebranie członków Stowarzyszenia – 21.09.2023

W dniu 21.09.2023, w Restauracji „OlimP”, odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie członków Stowarzyszenia, na którym gościliśmy:

 • Poseł – Monikę Rosa
 • Radnego Miasta Katowice – Adama Szymczyka

z którymi dyskutowaliśmy na intrygujące naszych członków tematy.

We własnym gronie omówiliśmy wydarzenia z przerwy wakacyjnej oraz plan pracy Stowarzyszenia na drugą połowę bieżącego roku.

Dziękujemy naszym gościom oraz członkom za przybycie i zapraszamy na kolejne zebranie w październiku!

Zebranie - 2023-09-21

Zdjęcie 1 z 4

Wycieczka do Poronina – 15-17.09.2023

W dniach 15.-17. 09.2023 zorganizowaliśmy wyjazd rekreacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego BACA w Poroninie, który przywitał nas piękną, słoneczną pogodą.

Pierwszy dzień pobytu zakończył się uroczystą kolacją, połączoną z zabawą taneczną z konkursami i ciekawymi nagrodami. W drugim dniu, po śniadaniu, udaliśmy się w dwóch zorganizowanych grupach, do term w Bukowinie Tatrzańskiej oraz do Zakopanego. Dzień zakończyliśmy obiadokolacją i potańcówką „Retro dance”, z wyborem najlepiej przebranego tancerza, którego uchonorowaliśmy nagrodą. Niedzielę spędziliśmy na wypoczynku oraz podziwianiu wspaniałych widoków.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy na kolejne wyjazdy.

Poronin - 2023.09.15-17

Zdjęcie 1 z 12

X edycja Budżetu Obywatelskiego – głosowanie


Między 11 a 24 września 2023 roku mieszkańcy Katowic zdecydują o wybraniu zadań do realizacji w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego. 

Głosowanie, podobnie jak w ostatnich latach, odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną.

Więcej szczegółów na stronach Budżetu Obywatelskiego Katowice:
Jak głosować?
Stacjonarne punkty głosowania
Wykaz pozytywnie zaopiniowanych projektów

Projekty lokalne dotyczące naszej dzielnicy:

Numer ID: L11/01/X
Tytuł zadania: Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach
Wnioskodawca: Anna Jacher | Anna Jacher
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/02/X
Tytuł zadania: Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli blibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki
Wnioskodawca: Anna Jacher | Anna Jacher
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 270 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 17
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/03/X
Tytuł zadania: Modernizacja chodnika, wykonanie oświetlenia oraz zagospodorowanie placyku na parkingu
Wnioskodawca: Ewa Ferdek | telefon: 696 006 004
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 271 200.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 4 500 zł.
Zadanie możliwe do realizacji z wyłączeniem części działki 8/15 objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – teren o symbolu 5 ZP, dla którego planowana jest inwestycja jest niezgodny w zakresie budowy miejsc postojowych.
Zadanie o charakterze dwuletnim.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/04/X
Tytuł zadania: „Dziewiętnastka odNOWA” – remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wnioskodawca: Izabela Kornecka
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 255 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/06/X
Tytuł zadania: Scena za szybą – cykl działań z teatrem i wokół teatru dla społeczności lokalnej „Wełnowiec – Józefowiec”
Wnioskodawca: Magdalena Pilip | pilipmagda@gmail.com; tel: 661 427 547
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 89 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury „Koszutka”
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/07/X
Tytuł zadania: Czyste powietrze dla przedszkolaków. Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola nr 47 w Katowicach.
Wnioskodawca: Ewa Szanecka
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 26 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych – zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, urządzenia tego typu nie wpływają w sposób zauważalny na poprawę jakości powietrza.

Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie, które zostało rozpatrzone pozytywnie.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/08/X
Tytuł zadania: „Plac zabaw od nowa” czyli rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Mikusińskiego w Katowicach
Wnioskodawca: Łukasz Hankus | hankuslukasz7@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 360 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 15 000 zł
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: M/08/X
Tytuł zadania: Stroje dla przyszłych zapaśniczych mistrzów – ZUKS GKS Katowice
Wnioskodawca: Kamil Kopeć | kamil.kopec@zapasy.zuks.pl klub@zuks.pl
Charakter zadania: OGÓLNOMIEJSKI (na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 23 200.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: M/27/X
Tytuł zadania: „Zaczytana dziewiętnastka” – zakup książek do biblioteki dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach
Wnioskodawca: Łukasz Hankus | hankuslukasz7@gmail.com
Charakter zadania: OGÓLNOMIEJSKI (na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego, ul. Krzyżowa 12 40-111 Katowice
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Ze swej strony szczególnie polecamy Państwa uwadze projekty przygotowane przez naszą Członkinię – Annę Jacher:
 
 
 

Odsłonięcie obelisku w lasach panewnickich – 25.08.2023

Przestawiciel naszego Stowarzysznia – Ryszard Bakoś – uczestniczył w dniu 25.08.2023 w uroczystości odsłonięcia odremontowanego obelisku, poświęconego żołnierzom Oddziału Wydzielonego Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Wacława Andryszaka ps. „Wiesio”. Obelisk zlokalizowany jest w lasach panewnickich. 

Organizatorami uroczystości byli:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Górnośląski
 • Stowarzyszenie Ofiar Wojny
 • Stowarzyszenie Krzewienie Etosu Armii Krajowej
 • Lasy Państwowe

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

Odsłonięcie obelisku w lasach panewnickich - 25.08.2023

Zdjęcie 1 z 5

Wycieczka do Chechła – 05.08.2023

W dniu 05.08.2023 r. członkowie Stowarzyszenia „REVITA” wraz z przyjaciółmi, po 4 latach przerwy, powrócili nad zalew w Chechle. Przy pięknej pogodzie, w miejscu naszego postoju – „Bar u Adika”, podziwialiśmy piękno przyrody i otoczenie jeziora. Nie zapomnieliśmy także o indywidualnym pokazie umiejętności tanecznych części uczestników.

Wycieczka Chechło - 2023-08-05

Zdjęcie 1 z 15

Wycieczka do Szczyrku – 15.07.2023

W sobotę, 15.07.2023 r., członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w obchodach Święta Jakubowego – „Złote gody ze św. Jakubem” w Szczyrku. Uroczystości łączą dobrą zabawę oraz skupienie w modlitwie, więc nasz grupa uczestniczyła w części artystycznej w amfiteatrze „Skalite” oraz odwiedziła Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Górce. Drugą częścią wycieczki było zwiedzanie skoczni narciarskiej w Wiśle.

Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę i zapraszamy na kolejne wyjazdy.

Wycieczka Szczyrk - 15.07.2023

Zdjęcie 1 z 3

Koncert charytatywny 'Pomóżmy Danusi’ – 27.06.2023

We wtorek 27.06.2023 o godzinie 18:00 w SCK – Bytków w Siemianowicach przy ul. Niepodległości 45 odbył się koncert charytatywny „Pomóżmy Danusi” na rzecz pomocy w powrocie do zdrowia naszej członkini Danuty Białas. Na koncercie licznie stawili się nasi członkowie.
 
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i darczyńcom.

Koncert 'Pomóżmy Danusi’ - 2023.06.27

Zdjęcie 1 z 7

 

Zebranie członków Stowarzyszenia – 22.06.2023

W czwartek, 22.06.2023, w Restauracji „OlimP” odbyło się, ostatnie przed przerwą wakacyjną, spotkanie członków Stowarzyszenia „REVITA”. Omówiono na nim następujące tematy:

 • bieżące sprawy, związane z działalnością Revity,
 • niedawne „Dni Wełnowca-Józefowca 2023”, których nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem,
 • program dwóch wycieczek do: Poronina i do Szczyrku,
 • propozycję planu pracy Stowarzyszenia na drugą połowę roku, przedstawiona przez Zarząd,
 • przywitano w naszych szeregach kolejnego członka

Po części oficjalnej odbyła się cześć biesiadna przy wspólnym grillu.
Dziękujemy wszystkim Członkom za udział w spotkaniu.

Zebranie - 2023-06-22

Zdjęcie 1 z 8

25-lecie XIV LO im. mjr H. Sucharskiego – 21.06.2023

W środę, 21.06.2023, przedstawiciele zarządu naszego Stowarzyszenia mieli przyjemność uczestniczyć w obchodach 25-lecia XIV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach im. mjr H. Sucharskiego, które odbyły się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Program obchodów składał się m.in. z musztr paradnej i ćwiczebnej oraz części artystycznej, przygotowanej przez uczniów.

Dziękujemy za zaproszenie, gratulujemy wspaniałego jubileuszu i życzymy dalszych, owocnych lat nauczania!

25-lecie XIV LO

Zdjęcie 1 z 8

Facebook User Timeline

Close