Uroczystość pod pomnikiem – 31.10.2017r.

W dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 członkowie zarządu naszego Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystościach oraz złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem żołnierzy i mieszkańców Katowic poległych w I i II Wojnie Światowej oraz Powstaniach Śląskich.

Oprócz organizatorów tego wydarzenia czyli Rady Jednostki Pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec oraz Związku Górnośląskiego Koło Terenowe Wełnowiec-Józefowiec w uroczystościach uczestniczyli Księża Proboszczowie parafii Wełnowiec i parafii Józefowiec, przedstawiciele UM Katowice, Harcerze oraz poczty sztandarowe ze szkół podstawowych i liceum.

Zebranie Członków Stowarzyszenia – 26.10.2017r.

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie Członków naszego Stowarzyszenia, na którym gościł przedstawiciel katowickiej Straży Miejskiej – Kierownik Referatu Zachód Dariusz Sierszeń.

Podczas spotkania omówione zostały bieżące problemy dzielnicy w zakresie porządku publicznego oraz propozycje i możliwości zmian w tym zakresie. Owocem przeprowadzonych rozmów jest deklaracja interwencji, złożona przez Pana Dariusza, w sprawie poprawy oświetlenia przystanku tramwajowo-autobusowego oraz przejścia dla pieszych przy zbiegu ulic Gnieźnieńskiej i Korfantego. Ponadto otrzymaliśmy wytyczne do działań zmierzających do objęcia przez miejski system monitoringu newralgicznych punktów naszej dzielnicy.

Dziękujemy za wizytę i konstruktywną dyskusję.

W dalszej części zebrania Wiceprezes „Revity” – Jarosław Caputa przekazał na ręce naszych członków-seniorów Koperty Życia. Akcja ta jest efektem współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Koperty Życia przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych mogących uratować życie, ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Koperty otrzymaliśmy dzięki przedstawicielowi naszej dzielnicy w katowickiej Radzie SeniorówPanu Tadeuszowi Oczce.

Dziękujemy za Koperty Życia – wszystkie otrzymane egzemplarze przekazaliśmy naszym seniorom.

Na koniec rozdaliśmy naszym Członkom egzemplarze najnowszego numeru Górnoślązaka – poświęconego naszej dzielnicy. W opracowaniu tego wydania braliśmy czynny udział, ramię w ramię z innymi podmiotami i osobami z terenu Wełnowca-Józefowca, w ramach programu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz Związku Górnośląskiego pt. „Moja dzielnica nie jest mi obojętna”. Naszym wkładem w monografię o W-J jest dwuczęściowa historia dzielnicy (str. 8) oraz historia przemysłu na terenie W-J (str. 13).

Cały numer w wersji elektronicznej dostępny jest TUTAJ.

Facebook User Timeline

Close