Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 01.03.2017r. odbyło się walne zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym:

  • przyjęte zostały sprawozdania za rok 2016
  • udzielone zostało absolutorium Zarządowi za rok 2016
  • przyjęty został plan prac Stowarzyszenia na rok 2017
  • dyskutowano nad wolnymi wnioskami

Zgodnie z naszym statutem następne planowane walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się za rok.

Facebook User Timeline

Close