Zawiadomienie

2000px-Black_Ribbon.svg

Ze smutkiem zawiadamiamy, że odeszła od nas
na zawsze nasza koleżanka oraz współzałożycielka
i członkini zarządu Stowarzyszenia „REVITA”

RÓŻA ZAGUŁA

która przez lata bardzo aktywnie działała
na rzecz Wełnowca-Józefowca,
będąc m.in. członkiem Koła Związku Górnośląskiego
oraz Rady Jednostki Pomocniczej.

Wszystkich członków Stowarzyszenia oraz
przyjaciół, mieszkańców i sympatyków dzielnicy
prosimy o przybycie na ceremonię pogrzebową w
sobotę 23.04.2016 roku o godzinie 11.30
w kościele Św. Józefa Robotnika przy ul. Mikusińskiego w Katowicach.

Rodzinie zmarłej składamy szczere kondolencje.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „REVITA”

Z lotu ptaka – cz. I

Dziś prezentujemy pierwszą część, pochodzących z naszego archiwum, zdjęć Wełnowca-Józefowca wykonanych „z lotu ptaka” w wysokiej rozdzielczości. W związku z tym, że zostały one zrobione w dniu 10.04.2008 roku, wprawne oko dostrzeże na nich szereg zmian, jakie nastąpiły na terenie naszej dzielnicy. Zapraszamy do oglądania:

Historia Wełnowca

Z ogromną przyjemnością prezentujemy, opracowaną przez nas, pierwszą część historii naszej dzielnicy, dotyczącą Wełnowca!

Zachęcamy do lektury – HISTORII WEŁNOWCA – oraz do kontaktu osób zainteresowanych wprowadzeniem zmian lub uzupełnieniem tekstu.

Ponadto informujemy, że w opracowaniu znajduje się druga część historii – dotycząca Józefowca.

Spotkanie w sprawie „Mapy Zagrożeń”

W dniu wczorajszym nasz Wiceprezes wziął udział w spotkaniu,  w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” Filia „Dąb” w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1,  zorganizowanym przez II Komisariat Policji w Katowicach.

Spotkanie dotyczyło redagowania Map Zagrożeń oraz zdefiniowania potrzeb społecznych w zakresie oddziaływania służb na występujące zagrożenia i patologie. Komendant przedstawił skalę przestępstw i wykroczeń w obszarze jego działania oraz wykres wykrywalności. Zachęcił również zgromadzonych przedstawicieli jednostek, instytucji i podmiotów do zwiększenia aktywności oraz pogłębienia współpracy z organami ścigania.

Nasz przedstawiciel zasygnalizował chęć współpracy oraz scharakteryzował aktualne problemy naszej dzielnicy.

Spotkanie z Przewodniczącą Rady Miasta

W dniu wczorajszym – 05.04.2016 r. – delegacja Stowarzyszenia (w składzie: Prezes i Wiceprezes) udała się do Urzędu Miasta w Katowicach na spotkanie z Przewodniczącą Rady Miasta – Panią Krystyną Siejną.

W trakcie spotkania omówione zostały cele statutowe naszego Stowarzyszenia, nasze dotychczasowe dokonania oraz najbliższe plany. Po merytorycznej, acz przyjaznej dyskusji, obie strony zapewniły o chęci dalszej współpracy.

To pierwsze nasze spotkanie z przedstawicielem UM, ale na pewno nie ostatnie. Ze swojej strony zapewniamy, że będziemy robić wszystko, aby nasza dzielnica była zauważana przez możliwie wiele osób sprawujących władzę w Katowicach.

Dni Wełnowca 2016 – II spotkanie

W dniu dzisiejszym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kotlarza 10b, odbyło się II spotkanie w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Katowicach Wełnowcu-Józefowcu, dotyczące organizacji obchodów Dni Wełnowca w 2016 roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji, organizacji i podmiotów działających na terenie naszych dzielnic – w tym nasi przedstawiciele.

Na spotkaniu ustalono termin zorganizowania obchodów na dzień 17 września (tj. sobota) bieżącego roku. Omawiano lokalizację oraz zarys programu artystycznego I Dni Wełnowca oraz imprez towarzyszących temu wydarzeniu. Przyjęto plan działania, a osoby uczestniczące w spotkaniu zobligowano do pozyskania niezbędnych informacji celem doprecyzowania i uszczegółowienia programu obchodów.

Kolejny termin spotkania ustalono na dzień 15.04.2016 r. o godzinie 12.00.

„Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”

prog_aktywnosci

Informujemy, że w ramach wspomnianego przez nas (we wpisie o Dniach Wełnowca) Programu Aktywności Lokalnej Wełnowiec- Józefowiec i Dąb, prowadzonego przez Katowicki MOPS, mieszkańcy dzielnic mogą bezpłatnie:

  • wziąć udział w spotkaniach i szkoleniach animacyjnych,
  • pojechać na trening umiejętności społecznych,
  • wziąć udział lub współorganizować lokalne imprezy integracyjne, warsztaty i wydarzenia edukacyjne,
  • wziąć udział w wyjściach, wyjazdach i spotkaniach integracyjno-edukacyjnych,
  • skorzystać ze wsparcia animatora lokalnego,
  • zaplanować i realizować w grupie  różne inicjatywy.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Programu, które dostępne są na:

 

Grafika ze strony: http://www.mops.katowice.pl/node/1499

Facebook User Timeline

Close