Budżet Obywatelski 2017 – wyniki oraz uwagi do BOK

bo_2017

Informujemy, że ze wszystkimi wynikami głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 można zapoznać się tutaj.

Poniżej projekty, uszeregowane wg liczby uzyskanych głosów poparcia, które zostały przeznaczone do realizacji w 2017 roku:

*zielony kolor – największa ilość głosów
*czerwony kolor – najmniejsza ilość głosów

ID zadania/Tytuł Wnioskodawca Lokalizacja Zweryfikowany koszt Miejsce w głosowaniu Liczba głosów
L/13/11/2016 – Reorganizacja istniejących parkingów przy ul. Mikusińskiego i Kotlarza – utworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców. Sabina Zając Ul. Mikusińskiego 14-26, ul. Kotlarza 19-19b. 175.000,00 zł 1 590
L/4/11/2016 – Street workout park w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Kamil Lasończyk Teren zlokalizowany między domem przy ul. Szczecińskiej 37a, a przychodnią przy ul. Kotlarza, niedaleko Gimnazjum nr 9. 210.000,00 zł 2 524
L/12/11/2016 – Rewitalizacja asfaltowego placu pomiędzy budynkami Słoneczna 71 i 73. Łukasz Hankus Asfaltowy plac pomiędzy budynkami Słoneczna 71 i Słoneczna 73. 110.000,00 zł 3 455
L/3/11/2016 – Doposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w sprzęt z podestem scenicznym w celu uatrakcyjnienia zajęć odbywających się w przedszkolu. Tomasz Przybyła Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki, ul. Bytomska 8b 30.000,00 zł 6 307
L/2/11/2016 – Zakup książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6. Wyposażenie biblioteki. Anna Jacher Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Bytomska 8a 13.000,00 zł 8 251
L/10/11/2016 – „Dzielnicowy System Informacji” w ramach tego systemu, projekt przewiduje posadowienie 3 dużych gablot wolnostojących w centralnych punktach dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Tadeusz Oczko Posadowienie gablot: na pl. Św. Józefa Robotnika; na placyku przy skrzyżowaniu Józefowska-Gnieźnieńska; przy skrzyżowaniu Szczecińska-Jabłoniowa 21.400,00 zł 11 60

Warto pochylić się nad raportem ilościowym, dotyczącym głosowania:

  • pula środków: 562 709,00 zł
  • uprawnieni do głosowania: 12 606
  • wzięło udział: 1 256
  • frekwencja: 9,96%
  • ilość głosów: 3 650
  • projekty głosowane: 11
  • projekty do realizacji: 6
  • głosy na wygrany: 590
  • udział wygranego: 16%

Niestety, analizując powyższe dane w zestawieniu z pozostałymi dzielnicami, wypadamy… „średnio”. Zarówno ilość osób, które zagłosowały oraz ich udział procentowy w ogólnej puli uprawnionych, mieszczą się w średniej, dla wszystkich dzielnic, jednakże znacząco odbiegają od „najlepszych”. Również ilość głosów oddanych na wygrany projekt (590 głosów – projekt L/13/11/2016) mieści się w „średniej” i stanowi 16% wszystkich głosów. Ostatni projekt, który został zaakceptowany do realizacji (60 głosów – projekt L/10/11/2016) – uzyskał najmniej głosów, ze wszystkich projektów zgłoszonych w naszej dzielnicy oraz zajął przedostatnie miejsce w skali całego miasta, wśród projektów, które będą realizowane. Ponadto od kolejnego projektu w rankingu dzielnicowym dzieli go 109 głosów. Warto dodać, że wiele projektów, które uzyskały sporą ilość głosów, nie zostało przesuniętych do realizacji w 2017 roku, ze względu na wysokie koszty, a co za tym idzie, niemożność zmieszczenia się w ogólnej puli przyznanych środków. Oto ich wykaz:

ID zadania/Tytuł Wnioskodawca Lokalizacja Zweryfikowany koszt Miejsce w głosowaniu Liczba głosów
L/5/11/2016 – Przebudowa chodników przy blokach Szczecińska 16-18 i wzdłuż jezdni między nimi wraz z wymianą nawierzchni drogi przy bloku Szczecińska 16. Marek Świtała Szczecińska 16-18. 275.000,00 zł 4 437
L/9/11/2016 – Modernizacja i renowacja szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki z uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych. Tomasz Jeż Szatnia w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki, ul. Dekerta 1. 135.000,00 zł 5 378
L/7/11/2016 – Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku. Ruta Romanek ul. Józefowska 101, 101a, 101b, 101c. 95.400,00 zł 7 269
L/8/11/2016 – Modernizacja i zagospodarowanie szkolnego terenu zielonego przy budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Józefowskiej 52-54 w Katowicach. Jolanta Gontarz Teren szkolny przy budynku Szkoły Podstawowej nr 17 zlokalizowany przy ulicy Józefowskiej 52-54. 90.000,00 zł 9 217
L/11/11/2016 – Monitoring wizyjny Osiedla „Słoneczna” Katowice. Janina Morawiec ul. Słoneczna przy przejściu dla pieszych na wprost budynku Słoneczna 77. 100.000,00 zł 10 169

Analizując powyższe dane i zestawienia należy przyznać, że mieścimy się w średniej dla całego miasta, natomiast należy robić wszystko, aby w kolejnych edycjach BOK zwiększyć frekwencję, co przełoży się bezpośrednio na większe poparcie społeczne projektów przekazywanych do realizacji.

Facebook User Timeline

Close