X edycja Budżetu Obywatelskiego – głosowanie


Między 11 a 24 września 2023 roku mieszkańcy Katowic zdecydują o wybraniu zadań do realizacji w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego. 

Głosowanie, podobnie jak w ostatnich latach, odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną.

Więcej szczegółów na stronach Budżetu Obywatelskiego Katowice:
Jak głosować?
Stacjonarne punkty głosowania
Wykaz pozytywnie zaopiniowanych projektów

Projekty lokalne dotyczące naszej dzielnicy:

Numer ID: L11/01/X
Tytuł zadania: Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach
Wnioskodawca: Anna Jacher | Anna Jacher
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/02/X
Tytuł zadania: Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli blibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki
Wnioskodawca: Anna Jacher | Anna Jacher
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 270 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 17
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/03/X
Tytuł zadania: Modernizacja chodnika, wykonanie oświetlenia oraz zagospodorowanie placyku na parkingu
Wnioskodawca: Ewa Ferdek | telefon: 696 006 004
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 271 200.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 4 500 zł.
Zadanie możliwe do realizacji z wyłączeniem części działki 8/15 objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – teren o symbolu 5 ZP, dla którego planowana jest inwestycja jest niezgodny w zakresie budowy miejsc postojowych.
Zadanie o charakterze dwuletnim.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/04/X
Tytuł zadania: „Dziewiętnastka odNOWA” – remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wnioskodawca: Izabela Kornecka
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 255 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/06/X
Tytuł zadania: Scena za szybą – cykl działań z teatrem i wokół teatru dla społeczności lokalnej „Wełnowiec – Józefowiec”
Wnioskodawca: Magdalena Pilip | pilipmagda@gmail.com; tel: 661 427 547
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 89 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury „Koszutka”
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/07/X
Tytuł zadania: Czyste powietrze dla przedszkolaków. Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola nr 47 w Katowicach.
Wnioskodawca: Ewa Szanecka
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 26 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych – zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, urządzenia tego typu nie wpływają w sposób zauważalny na poprawę jakości powietrza.

Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie, które zostało rozpatrzone pozytywnie.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/08/X
Tytuł zadania: „Plac zabaw od nowa” czyli rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Mikusińskiego w Katowicach
Wnioskodawca: Łukasz Hankus | hankuslukasz7@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 360 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 15 000 zł
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: M/08/X
Tytuł zadania: Stroje dla przyszłych zapaśniczych mistrzów – ZUKS GKS Katowice
Wnioskodawca: Kamil Kopeć | kamil.kopec@zapasy.zuks.pl klub@zuks.pl
Charakter zadania: OGÓLNOMIEJSKI (na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 23 200.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: M/27/X
Tytuł zadania: „Zaczytana dziewiętnastka” – zakup książek do biblioteki dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach
Wnioskodawca: Łukasz Hankus | hankuslukasz7@gmail.com
Charakter zadania: OGÓLNOMIEJSKI (na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego, ul. Krzyżowa 12 40-111 Katowice
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Ze swej strony szczególnie polecamy Państwa uwadze projekty przygotowane przez naszą Członkinię – Annę Jacher:
 
 
 

Facebook User Timeline

Close