Jubileusz 50-lecia Grupy Plastyków Filar ’72 – 23.09.2022

W dniu 23 września 2022 r., na zaproszenie Miejskiego Domu Kultury Koszutka w Katowicach, Prezes Stowarzyszenia „REVITA” Jarosław Caputa miał zaszczyt uczestniczyć w uroczystości „Jubileuszu 50-lecia Grupy Plastyków Filar ’72”, która odbyła się w budynku MDK Koszutka filia Dąb.

Grupa Plastyków Filar ’72 powstała z inicjatywy Pana Floriana Zająca w roku 1972 przy Zakładowym Domu Kultury KWK „Kleofas” („Gottwald”).  Grupa działa do dziś, tworząc i propagując malarstwo nieprofesjonalne pod przewodnictwem swojego założyciela. Corocznie organizowane są wystawy grupowe i indywidualne w Galerii za Szybą w budynku MDK Koszutka filia Dąb przy ul. Krzyżowej 1 w Katowicach.

Obecna wystawa dostępna jest w dniach 01.09. – 01.10.2022 – wstęp wolny.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszej owocnej działalności oraz osiągnięć artystycznych.

Jubileusz Filar '72 - 23.09.2022

Zdjęcie 1 z 3

Facebook User Timeline

Close