Tablica pamiątkowa ks. Jana Rzymełki

tablica_02

W dniu 29.09.2016 roku, po staraniach Rady Jednostki Pomocniczej Nr 11 Katowice Wełnowiec-Józefowiec, odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Janowi Rzymełce, urodzonemu w 1877 roku w Wełnowcu. Ks. Jan Rzymełka aktywnie działał w okresie plebiscytowym – w 1920 roku wydał broszurę „Kto wyrządził ludowi polskiemu na Górnym Śląsku największą krzywdę”, a w 1921 roku opublikował zbiór „Pieśni powstańców górnośląskich”. Wszedł w skład Centralnego Komitetu Plebiscytowego, powołanego do życia 29 czerwca 1920. Za swą działalność odznaczony został, z rąk Wojciecha Korfantego, najwyższym odznaczeniem powstańczym: Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności. W 1944 roku aresztowany i osadzony w obozie Gross Rosen. Po powrocie w 1946r. do Polski pracował przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Zmarł w 1960 roku.

Odsłonięcie tablicy poprzedziła msza św. w kościele Św. Józefa Robotnika. Tablica zawisła na ścianie domu rodzinnego Rzymełków – róg ulicy Józefowskiej i ks Jana Rzymełki w Wełnowcu-Józefowcu. W uroczystych obchodach jej odsłonięcia udział wzięli m.in.:

  • I W-Prezydent m.Katowic Bogumił Sobula
  • aktu poświęcenia dokonał ks. Dariusz Niesiobęcki – proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych  w Wełnowcu
  • były poseł Jan Rzymełka
  • radny Marek Nowara
  • członkowie Rady Jednostki Pomocniczej
  • członkowie Związku Górnośląskiego
  • szkolne poczty sztandarowe
  • orkiestra dęta KWK Wujek
  • członkowie „Revity”

Następnie odbyło się spotkanie w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb”, gdzie p. Urszula Rzewiczok z Muzeum Historii m. Katowic przedstawiła pokaz multimedialny poświęcony ks. Janowi Rzymełce.  Na koniec wspólne odśpiewano melodie powstańcze, również te autorstwa ks. Rzymełki.

tablica_01

Ze swej strony dziękujemy za obecność wszystkim uczestnikom ceremonii oraz Radzie Jednostki Pomocniczej, za realizację całego przedsięwzięcia.

Facebook User Timeline

Close