Spotkanie z Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach – 25.05.2023

W dniu 25 maja br. w restauracji OlimP odbyło się cykliczne zebranie Członków Stowarzyszenia „REVITA”, na którym oprócz omówienia bieżącej działalności oraz kwestii związanych z nadchodzącymi obchodami „Dni Wełnowca-Józefowca 2023”, które odbędą się 3 czerwca 2023 roku, mieliśmy zaszczyt gościć Panią Sławomirę Krupa – Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach.
Pani Dyrektor pokrótce omówiła zakres działalności kierowanej przez nią placówki oraz przedstawiła charakterystykę oraz sposób korzystania z zasobów archiwum. Nasi członkowie mieli możliwość zadawania pytań.

Pani Dyrektor serdecznie dziękujemy za przybycie na nasze spotkanie i pragniemy również podziękować za zaproszenie naszych Członków do odwiedzenia Archiwum Państwowego w Katowicach w ramach zorganizowanej, grupowej wycieczki.

Spotkanie z Dyr. Archiwum Państwowego - 2023-05-25

Zdjęcie 1 z 3

Uroczystości pod pomnikiem na Skwerze W. Fojkisa – 08.05.2023

W dniu 08.05.2023 r., na zaproszenie Rady Dzielnicy Nr 11 Wełnowiec-Józefowiec oraz Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, Prezes Stowarzyszenia „REVITA” Jarosław Caputa, wraz z edelgacją, miał zaszczyt brać udział w uroczystości patriotycznej pt. „Spotkanie Pokoleń”, upamiętniającej poległych mieszkańców Katowic, w szczególności mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, którzy zginęli w wyniku działań wojennych podczas I i II Wojny Światowej oraz w Powstaniach Śląskich. Uroczystość rozpoczęła się w sali gimnastycznej SP17, gdzie uczniowie przygotowali patriotyczny montaż słowno-muzyczny. Po akademii zaproszeni goście oraz delegacje udali się na Skwer Walentego Fojkisa, gdzie po wspólnej modlitwie, oddano cześć i złożono kwiaty pod pomnikiem poległych.

W uroczystościach udział wzięli:

  • przedstawiciele Urzędu oraz Rady Miasta Katowice,
  • proboszczowie obu naszych parafii,
  • przedstawiciele Rady Dzielnicy Nr 11 Wełnowiec-Józefowiec
  • pedagodzy, uczniowie oraz poczty sztandarowe szkół z terenu naszej dzielnicy,
  • delegacja Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec,
  • przedstawiciel IPN,
  • harcerze,
  • mieszkańcy naszej dzielnicy.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie oraz wszystkim przybyłym za godne upamiętnienie poległych.

Uroczystości - 08.05.2023

Zdjęcie 1 z 15

 

Wycieczka do Zielonej – 29.04.2023

W dniu 29 kwietnia Stowarzyszenie „REVITA” zorganizowało wspólny wyjazd „majówkowy” do Ośrodka Wypoczynkowego „Zielona” w Kaletach. Oprócz członków Stowarzyszenia i ich
rodzin w wyjeździe uczestniczyli członkowie Związku Górnośląskiego koło Wełnowiec-Józefowiec oraz nasi przyjaciele z Bytkowa. Zabawę oraz konkursy prowadził niezawodny Krystian. Wszyscy uczestnicy bawili się wyśmienicie, a uczestnicy konkursów zdobyli nagrody ufundowane przez nasze Stowarzyszenie oraz Urząd Miasta Katowice.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i czekamy na następne wspólne wyjazdy!

Zielona - 29.04.2023

Zdjęcie 1 z 17

Facebook User Timeline

Close