Spotkanie w dniu 12.04.2018

W dniu 12 kwietnia 2018r. w siedzibie Centrum Szkoleniowego „Oświata” odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia REVITA z:

  • Maciejem Biskupskim – Radnym Rady Miasta Katowice,
  • Reginą Szołtysik – Radną Rady Seniorów Miasta Katowice,
  • Tadeuszem Oczko – Radnym Rady Seniorów Miasta Katowice oraz członkiem Rady Jednostki Pomocniczej Nr11,
  • Sebastianem Szczęsnym – ratownikiem medycznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

W pierwszej części spotkania Pan Maciej Biskupski przekazał członkom naszego stowarzyszenia informacje dotyczące wspólnych działań podjętych z naszym zarządem.

W dalszej części Pan Tadeusz Oczko nakreślił kompetencje oraz obszary działania Rady Seniorów w Katowicach. Następnie, wspólnie z Panią Reginą Szołtysik, rozdali materiały informacyjne dotyczące inicjatyw i programów skierowanych na seniorów oraz „koperty życia”.

Na koniec Pan Sebastian Szczęsny omówił zasady funkcjonowania „koperty życia” oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za przybycie oraz merytoryczną dyskusję na ważne dla nas tematy.

Facebook User Timeline

Close