Kolejny sukces Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach

18 stycznia 2024 roku miała miejsce uroczysta inauguracja pilotażu Miejskiego Programu Edukacji Klimatycznej pn. „Klimatyczne Katowice”, który od września 2024 będzie realizowany w klasach siódmych wszystkich samorządowych szkół podstawowych. Po przemówieniach Prezydenta Miasta dra Marcina Krupy, Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dra hab. Ryszarda Koziołka oraz wykładzie prof. dra hab. Piotra Skubały odbyły się trzy lekcje pokazowe. Jedną z nich pt. „Skutki emisji zanieczyszczeń powietrza okiem chemika” przeprowadziły nauczycielki SP17 p. Kamila Serwicka i p. Katarzyna Wojtków z grupą uczniów klas VII. Treści pokazowych warsztatów oparte były na jednym z opracowanych przez Zespół ds. Edukacji Klimatycznej konspektów. Wśród obserwatorów zajęć byli zaproszeni goście, młodzież katowickich szkół oraz dziennikarze. Wsparciem dla lekko zestresowanych uczniów i prowadzących lekcję nauczycielek była obecność dyrektora szkoły p. Aleksandry Musioł.

Współautorami materiałów edukacyjnych programu „Klimatyczne Katowice” opublikowanych na stronie Urzędu Miasta są m.in. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, którzy przygotowali  24 z 44 scenariuszy lekcji poruszających  problematykę zmian klimatu w czterech obszarach tematycznych: antropogeniczne zmiany klimatu, zanik bioróżnorodności, krytyka konsumpcjonizmu, transformacja energetyczna.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji, która znajduje się w poniższym linku:

Wydarzenie było szeroko komentowane w mediach:

Prośba o wsparcie naszej Członkini – Danuty Białas

Danusia po udarze mózgu w styczniu 2023 roku nadal przebywa w szpitalu. Dotychczasowy proces leczenia powoli przynosi poprawę stanu jej zdrowia, co rokuje dużą nadzieję. Aktualnie nadal objęta jest paraliżem prawej strony ciała, a mowa stanowi jeszcze poważną trudność. Jest jednak w pełni świadoma i samodzielnie spożywa posiłki. Konieczna więc jest dalsza, intensywna rehabilitacja.

Dlatego też zwracamy się do wszystkich przyjaciół, wykonawców z estrady, znajomych oraz ludzi dobrej woli o wsparcie 1,5% z podatku na nr: KRS 0000292978 z przeznaczeniem jako cel szczegółowy: Danuta Białas nr 2390.

Niezależnie od tego Fundacja „PIASTUN ” udostępniła subkonto w Banku ING S.A. o nr 09 1050 0099 7651 2390 0000 0000 zaznaczeniem: dla Danuty Białas. Subkonto służy do zbierania indywidualnych darowizn pieniężnych. Szczegóły znajdują się na stronie fundacji: Przyjaciele dla Danusi – (fundacjapiastun.pl)

Za wszystkie zebrane do tej pory jak i w perspektywie środki Danusia wszystkim Wam bardzo dziękuje.

Barbórka 2023

Schlaegel und Eisen nach DIN 21800

Wszystkim obecnym i byłym Górnikom,
z okazji Barbórki, składamy serdeczne życzenia,
aby Wasza ciężka praca w kopalni była zawsze doceniana i szanowana przez społeczeństwo.
Niech Święta Barbara, patronka górników,
otacza Was swoją opieką i chroni przed wszelkimi niebezpieczeństwami.
Szczęść Boże!

Wizyta u byłego proboszcza Księdza Seniora Zenona Drożdża – 02.12.2023

W dniu 02.12.2023 r. odwiedziliśmy byłego proboszcza parafii Św. Józefa Robotnika – Księdza Seniora Zenona Drożdża. Podczas miłego, przedświątecznego spotkania, wymieniliśmy wiele wspomnień oraz porozmawialiśmy o obecnych zajęciach i posłudze Księdza Seniora, który utrzymuje stały kontakt z wikariuszami józefowskiej parafii.

Serdecznie dziękujemy za gościnę oraz przekazujemy pozdrowienia wszystkim parafianom!

Wizyta u Księdza Seniora Zenona Drożdża - 2023-12-02-01

Zdjęcie 1 z 3

Zebranie – 23.11.2023

W dniu 23.11.2023, w Restauracji „OlimP”, odbyło się kolejne zebranie członków Stowarzyszenia, na którym omówiliśmy bieżące tematy oraz kwestie organizacyjne dotyczące nadchodzących imprez i spotkań:

  • zabawa andrzejkowa,
  • spotkanie świąteczne,
  • zabawa karnawałowa,
  • kulig.

Dziękujemy naszym członkom za przybycie i aktywny udział w zebraniu!

Zebranie - 2023-11-23

Zdjęcie 1 z 3

Spotkanie z Alojzem Lysko – 09.11.2023

W dniu 9 listopada 2023r., w restauracji Olimp, Stowarzyszenie Revita zorganizowało, kolejne otwarte spotkanie dla mieszkańców naszej dzielnicy. Ponownie gościliśmy wybitnego pisarza, historyka i miłośnika ziemi górnośląskiej Alojzego Lysko. Podczas spotkania autor promował swój ostatni 10 tom książki z cyklu „Duchy Wojny”. Po spotkaniu uczestnicy mieli szansę nabyć publikacje autora wraz z dedykacją i podpisem pana Alojzego.

Serdecznie dziękujemy naszemu Gościowi oraz pozostałym uczestnikom za przybycie i bardzo ciekawe dyskusje.

Spotkanie z Alojzem Lysko - 2023-11-09

Zdjęcie 1 z 7

Zebranie – 19.10.2023

W dniu 19.10.2023 odbyło się kolejne zebranie Członków Stowarzyszenia Revita. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące bieżącej działalności naszej organizacji oraz krótki koncert na harmonijce wykonał Pan Stanisław Walczewski – mamy nadzieję, że nie był to jego ostatni występ dla nas. Miło nam również poinformować, że w szeregi naszego Stowarzyszenia wstąpiły kolejne trzy osoby.

Dziękujemy serdecznie wszystkim Członkom za aktywny udział w zebraniu, a Panu Stanisławowi za świetny występ.

Zebranie - 2023-10-19

Zdjęcie 1 z 3

Grzybobranie – 06.10.2023

W piątek, 06.10.2023, członkowie Stowarzyszenia „Revita”, z grupą przyjaciół, udali się na wycieczkę. Dobry nastrój i piękna pogoda miały wpływ na dobrze spędzony czas w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielona” w Kaletach-Zielonej. Wystarczyło czasu na grzybobranie, spacer oraz wspólną, wesołą zabawę z konkursami i nagrodami.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne wyjazdy, organizowane przez nasze Stowarzyszenie.

Grzybobranie - 2023-10-06

Zdjęcie 1 z 4

Otwarcie Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz nowej siedziby I Szczepu Harcerskiego – 05.10.2023

W dniu 05.10.2023 r. Prezes naszego Stowarzyszenia – Jarosław Caputa, miał zaszczyt uczestniczyć w otwarciu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz nowej, drugiej siedziby I Szczepu Harcerskiego im. Obrońców Katowic zlokalizowanej w budynku przy ul. Kotlarza 10a w Katowicach.

W uroczystości udział wzięli

  • przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, na czele z Wiceprezydentem Katowic Panem Waldemarem Bojarunem, Naczelnikiem Wydziału Sportu i Edukacji Panem Sławomirem Witek, Zastępcą Naczelnika Wydziału Sportu i Edukacji Panią Grażyną Burek,
  • harcerze wraz z rodzinami,
  • przedstawiciele UNICEF,
  • przedstawiciele organizacji i szkół działających na terenie naszej dzielnicy,
  • mieszkańcy.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie i życzymy owocnej działalności w nowej siedzibie.

OTWARCIE CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY ORAZ NOWEJ SIEDZIBY I SZCZEPU HARCERSKIEGO - 2023-10-05

Zdjęcie 1 z 7

Facebook User Timeline

Close