X edycja Budżetu Obywatelskiego – głosowanie


Między 11 a 24 września 2023 roku mieszkańcy Katowic zdecydują o wybraniu zadań do realizacji w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego. 

Głosowanie, podobnie jak w ostatnich latach, odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną.

Więcej szczegółów na stronach Budżetu Obywatelskiego Katowice:
Jak głosować?
Stacjonarne punkty głosowania
Wykaz pozytywnie zaopiniowanych projektów

Projekty lokalne dotyczące naszej dzielnicy:

Numer ID: L11/01/X
Tytuł zadania: Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach
Wnioskodawca: Anna Jacher | Anna Jacher
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/02/X
Tytuł zadania: Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli blibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki
Wnioskodawca: Anna Jacher | Anna Jacher
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 270 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 17
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/03/X
Tytuł zadania: Modernizacja chodnika, wykonanie oświetlenia oraz zagospodorowanie placyku na parkingu
Wnioskodawca: Ewa Ferdek | telefon: 696 006 004
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 271 200.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 4 500 zł.
Zadanie możliwe do realizacji z wyłączeniem części działki 8/15 objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – teren o symbolu 5 ZP, dla którego planowana jest inwestycja jest niezgodny w zakresie budowy miejsc postojowych.
Zadanie o charakterze dwuletnim.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/04/X
Tytuł zadania: „Dziewiętnastka odNOWA” – remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wnioskodawca: Izabela Kornecka
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 255 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/06/X
Tytuł zadania: Scena za szybą – cykl działań z teatrem i wokół teatru dla społeczności lokalnej „Wełnowiec – Józefowiec”
Wnioskodawca: Magdalena Pilip | pilipmagda@gmail.com; tel: 661 427 547
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 89 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury „Koszutka”
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/07/X
Tytuł zadania: Czyste powietrze dla przedszkolaków. Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola nr 47 w Katowicach.
Wnioskodawca: Ewa Szanecka
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 26 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych – zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, urządzenia tego typu nie wpływają w sposób zauważalny na poprawę jakości powietrza.

Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie, które zostało rozpatrzone pozytywnie.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/08/X
Tytuł zadania: „Plac zabaw od nowa” czyli rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Mikusińskiego w Katowicach
Wnioskodawca: Łukasz Hankus | hankuslukasz7@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 360 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 15 000 zł
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: M/08/X
Tytuł zadania: Stroje dla przyszłych zapaśniczych mistrzów – ZUKS GKS Katowice
Wnioskodawca: Kamil Kopeć | kamil.kopec@zapasy.zuks.pl klub@zuks.pl
Charakter zadania: OGÓLNOMIEJSKI (na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 23 200.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: M/27/X
Tytuł zadania: „Zaczytana dziewiętnastka” – zakup książek do biblioteki dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach
Wnioskodawca: Łukasz Hankus | hankuslukasz7@gmail.com
Charakter zadania: OGÓLNOMIEJSKI (na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego, ul. Krzyżowa 12 40-111 Katowice
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Ze swej strony szczególnie polecamy Państwa uwadze projekty przygotowane przez naszą Członkinię – Annę Jacher:
 
 
 

Budżet Obywatelski Katowice 2021 – głosowanie

Między 6 a 19 września 2021 roku mieszkańcy Katowic zdecydują o wybraniu zadań do realizacji w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. 

Głosowanie, podobnie jak w ostatnich latach, odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną: elektroniczne głosowanie

Więcej szczegółów na stronach Budżetu Obywatelskiego Katowice:
 Jak głosować?
Mobilne punkty głosowania
Wykaz wszystkich projektów

Projekty lokalne dotyczące naszej dzielnicy:

Lp. Numer ID Kwota Wnioskodawca Link
1 L11/01/VIII 60 000 zł Piotr Kornasiewicz szczegóły…
2 L11/02/VIII 15 000 zł Jarosław Caputa szczegóły…
3 L11/03/VIII 30 000 zł Anna Jacher szczegóły…
4 L11/04/VIII 168 300 zł Anna Jacher szczegóły…
5 L11/06/VIII 140 193 zł Izabela Kornecka szczegóły…
6 L11/07/VIII 118 800 zł Marek Świtała szczegóły…
7 L11/08/VIII 353 000 zł Izabela Weselska szczegóły…
8 L11/09/VIII 244 000 zł Łukasz Hankus szczegóły…

 

Budżet Obywatelski 2021

Informujemy, że startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego! Od 9 marca można będzie zgłaszać zadania!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie bo.katowice.eu

Harmonogram VIII Budżetu Obywatelskiego na rok 2021:
Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 9 marca do 22 kwietnia 2021 r.
Weryfikacja formalna do 11 maja 2021 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej do 12 maja 2021 r.
Łączenie zgłoszonych wniosków do 1 lipca 2021 r.
Możliwość zgłaszania zastrzeżeń i uwag do zgłoszonych zadań ​do 1 lipca 2021 r.
Weryfikacja merytoryczna do 2 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej do 16 sierpnia 2021 r.
Wycofanie wniosku do 30 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowania ​do 30 sierpnia 2021 r.
Głosowanie od 6 do 19 września 2021 r.
Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacji do 29 września 2021 r.

Skwer Fojkisa – tablice informacyjne o historii Wełnowca-Józefowca

Informujemy, że na Skwerze Walentego Fojkisa zostały zamontowane, w ramach Budżetu Obywatelskiego, tablice opisujące historię naszej dzielnicy. Możemy się z nich dowiedzieć wielu ciekawych informacji dotyczących życia społecznego, kulturowego oraz religijnego, historii przemysłu, edukacji oraz sportu, które były nierozerwalnie związane z tą częścią Katowic. Serdecznie wszystkich zachęcamy, aby podczas spacerów zapoznać się z treścią oraz pięknymi zdjęciami ilustrującymi historię Wełnowca-Józefowca.

Budżet Obywatelski 2020 – głosowanie

Informujemy, że od wczoraj aż do 20 września głosować można na pozytywnie zaopiniowane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 29 września nastąpi ogłoszenie wyników. 

Informacje znajdują się na następujących stronach internetowych:

Przypominamy, że każdy mieszkaniec dysponuje trzema głosami na zadania ogólnomiejskie i trzema głosami na zadania lokalne. Należy jednak pamiętać, że głosować można tylko raz. Uprawnionymi do głosowania, są wszyscy mieszkańcy Katowic, bez względu na wiek. Dla osób, które z różnych względów nie mogą głosować elektronicznie uruchomione zostały Mobilne Punkty Głosowania.

Projekty zadań dotyczące Wełnowca-Józefowca wg kolejności z wykazu na stronie UM Katowice:

Zachęcamy do głosowania na wybrane przez Państwa zadania!

Budżet Obywatelski 2018 – głosowanie

  1. Głosowanie potrwa czternaście dni od 11 do 24 września i odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza dostępnego przez Internet.
  2. Uprawnione do głosowania są tylko osoby zameldowane w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 31 sierpnia 2017, które najpóźniej 24 września 2017 będą miały ukończone 16 lat!
  3. By wziąć udział w głosowaniu należy na stronie głównej budżetu obywatelskiego kliknąć w baner „kliknij i zagłosuj„.
  4. Żeby zalogować się do systemu należy podać swój numer PESEL oraz nazwisko panieńskie matki. Należy również zaznaczyć, że zapoznali się Państwo i akceptują treść oświadczenia.
  5. Po wprowadzeniu prawidłowych danych pojawi się lista projektów lokalnych i ogólnomiejskich, na które można zagłosować. Głosujący w każdej z powyższych kategorii ma możliwość dokonania wyboru:
   • jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty lub;
   • dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty lub;
   • trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie.
  6. Na projekty lokalne z danej jednostki pomocniczej (dzielnicy) głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą. System automatycznie wygeneruje tylko zadania z dzielnicy Państwa zameldowania oraz projekty ogólnomiejskie. Na zadania ogólnomiejskie mogą oddać głos wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach.
  7. Każdy mieszkaniec zagłosować może tylko jeden raz.
  8. Po rozdysponowaniu punktów przez głosującego, pojawi się prośba o podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany 4 cyfrowy kod autoryzacyjny. Na jeden numer telefonu przesłanych może być maksymalnie 5 kodów, co oznacza że maksymalnie 5 osób będzie mogło zagłosować podając ten sam numer.
  9. Po wpisaniu prawidłowego kodu, głos zostanie oddany i przesłany do systemu.

Cudzoziemcy zameldowani w Katowicach oraz osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu lub telefonu komórkowego, bądź też obawiają się, że samodzielne wypełnienie formularza może sprawić im trudność – mogą w dniach 22-24 września 2017 zagłosować z pomocą urzędnika w wyznaczonych stacjonarnych punktach głosowania. Jest ich w całym mieście 34. Punkty będą czynne w piątek (22.09) w godz. 10.00-18.00, natomiast w sobotę i niedzielę (23-24.09) w godz. 10.00-16.00. Najbliższe dla mieszkańców Wełnowca-Józefowca punkty to:

 • Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Krzyżowa 1
 • Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bytomska 8a

Stacjonarne punkty głosowania obsługiwane są tylko przez urzędników, którzy posiadają ze sobą identyfikator potwierdzający, że są pracownikami Urzędu Miasta Katowice. Pamiętajmy, przekazywanie danych osobowych osobom trzecim może prowadzić w przyszłości do nieprzyjemnych sytuacji. W ramach głosowania urzędnicy nie zbierają głosów w formie papierowej, a podczas głosowania w stacjonarnym punkcie, dane głosującego wprowadzane są bezpośrednio do systemu informatycznego. Ponadto, urzędnicy nie prowadzą akcji zbierania głosów w domach/mieszkaniach mieszkańców miasta.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązywać będzie próg minimalnego poparcia, jakie dany projekt musi zdobyć w głosowaniu, żeby mógł zostać przeznaczony do realizacji. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Projekty wyłonione do realizacji poznamy 29 września. Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów i osiągnęły próg minimalnego poparcia, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej lub projektów ogólnomiejskich.

(źródło: http://bo.katowice.eu)

 

Budżet Obywatelski 2018 – projekty po weryfikacji

W związku ze zbliżającym się terminem głosowania na pozytywnie zaopiniowane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 przedstawiamy wykaz zgłoszonych projektów zarówno ogólnomiejskich, jak i lokalnych dotyczących Wełnowca-Józefowca. Warto podkreślić, że wszystkie projekty z terenu naszej dzielnicy zostały zaopiniowane pozytywnie!

Przypominamy, że głosowanie trwać będzie w dniach 11.09.-24.09.2017r.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

ID zadania/Tytuł Wnioskodawca Lokalizacja Szacunkowy koszt
M/3/2017
Piłka ręczna i koszykówka dla Wełnowca. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Wełnowiec -Józefowiec.
Dawid Walczuk
790-225-187
dawidmw13@gmail.com
ul. Krzyżowa 12 651.825,00 zł
M/21/2017
Czarodziejskie Ogrody – wymarzone place zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców.
Karolina Skubacz
karo82@op.pl
W części dot. Wełnowca-Józefowca
– ul. Bytomska 8a.
295.000,00 zł
M/27/2017
Domki dla kotów wolno żyjących – schronienie i bezpieczeństwo
Agnieszka Drożyńska
660-424-864
Wszystkie dzielnice Katowic. 38.000,00 zł

PROJEKTY LOKALNE

ID zadania/Tytuł Wnioskodawca Lokalizacja Szacunkowy koszt
L/1/11/2017
Montaż dodatkowych piłkochwytów oraz zabezpieczeń na boisku Arena Wełnowiec przy Gimnazjum nr 9.
Dawid Walczuk
790-225-187
dawidmw13@gmail.com
ul. Krzyżowa 12 86.000,00 zł
L/2/11/2017
„Zielony Zakątek” Mini Skwer + Parking
Tadeusz Oczko
516-510-928
t.oczko@poczta.fm
ul. Józefowska 84, 86, 88, 72a, 72b 203.900,00 zł
L/3/11/2017
Mini skwer Józefowska-Gnieźnieńska
Tadeusz Oczko
516-510-928
t.oczko@poczta.fm
Przy skrzyżowaniu ulicy Józefowskiej z ulicą Gnieźnieńską. 45.000,00 zł
L/4/11/2017
Renowacja chodnika ul. Kotlarza 5-5f
Tadeusz Oczko
516-510-928
t.oczko@poczta.fm
Chodnik przebiega wzdłuż frontu budynków przy ul. Kotlarza 5 -5f pomiędzy boiskiem szkolnym Gimnazjum nr 9 i biegnie w kierunku targowiska i ul. Krzyżowej 70.400,00 zł
L/5/11/2017
Modernizacja i renowacja szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 im.T. Kościuszki w Katowicach, ul. Dekerta 1 z uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych
Tomasz Jeż
502-606-229
jez.tomasz@gmail.com
Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Dekerta 1. 128.327,00 zł
L/6/11/2017
Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Dekerta 1
Jolanta Gontarz
502-372-275
g.jola@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach,ul. Dekerta 1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 17 oraz teren wkoło budynku tj. obiekty sportowe (boisko, bieżnia) oraz plac zabaw. 21.731,00 zł
L/7/11/2017
Plac zabaw wyposażony w urządzenia poprawiające kondycję i sprawność fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych przy Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach ul. Krzyżowa
Sylwia Blacha
sylwetkab@op.pl
ul. Krzyżowa 12 (teren SP 19 – byłe Gimnazjum nr 9). 239.00,00 zł
L/8/11/2017
Renowacja otoczenia PAL MOPS + miejska stacja rowerowa
Tadeusz Oczko
516-510-928
t.oczko@poczta.fm
Otoczenie pawilonów i ulic Kotlarza 10b i Nowowiejskiego. 194.700,00 zł
L/9/11/2017
ZADANIE DWULETNIE

Budowa nowych miejsc parkingowych na Osiedlu „Słoneczna”.

Łukasz Hankus
hankuslukasz7@gmail.com
1. Rozjeżdżony pas zieleni wzdłuż ulicy Słoneczna vis a vis budynków Słoneczna 76 i 74.
2. Rozjeżdżony pas zieleni wzdłuż przedszkola na ulicy Słoneczna 60 i vis a vis budynku Słoneczna 75.
3. Pas zieleni wzdłuż ulicy przy budynku Słoneczna 69 vis a vis istniejącego parkingu.
4. Pas zieleni w pobliżu pawilonów handlowych przy ulicy Ściegiennego 45 vis a vis sklepu ALKA.
220.000,00 zł
L/10/11/2017
ZADANIE DWULETNIE
o większym zakresie niż L/9/11/2017

Budowa nowych miejsc parkingowych na Osiedlu „Słoneczna”.

Łukasz Hankus
hankuslukasz7@gmail.com
1. Rozjeżdżony pas zieleni wzdłuż ulicy Słoneczna vis a vis budynków Słoneczna 76 i 74.
2. Rozjeżdżony pas zieleni wzdłuż przedszkola na ulicy Słoneczna 60 i vis a vis budynku Słoneczna 75.
3. Pas zieleni wzdłuż ulicy przy budynku Słoneczna 69 vis a vis istniejącego parkingu.
4. Pas zieleni w pobliżu pawilonów handlowych przy ulicy Ściegiennego 45 vis a vis sklepu ALKA.
305.000,00 zł
L/11/11/2017
Zakup książek i audiobooków oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach.
Anna Jacher
503-108-269
anna.jacher1@gmail.com
bodlabiblioteki@gmail.com
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Bytomska 8a. Tabliczki: po prawej stronie ulicy Bytomskiej przy numerze 13 oraz po prawej stronie ulicy Józefowskiej przy numerze 119. 17.000,00 zł

Wykaz projektów znajdziecie również na stronie UM  – http://bo.katowice.eu , lub bezpośrednio pod linkami:

 • Projekty ogólnomiejskie zaopiniowane negatywnieczytaj…
 • Projekty ogólnomiejskie zaopiniowane pozytywnieczytaj…
 • Projekty lokalne zaopiniowane negatywnieczytaj…
 • Projekty lokalne zaopiniowane pozytywnieczytaj…

Budżet Obywatelski 2018 – spotkanie informacyjne

bo_2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, które odbędzie się jutro (wtorek, 04.04.2017r.) w Szkole Podstawowej Nr 17, o godzinie 17.00.

Spotkanie oprócz możliwości pozyskania wiedzy na temat procedury Budżetu Obywatelskiego umożliwia również wymianę opinii, nawiązanie kontaktów czy też wstępne omówienie pomysłów na projekty.

Budżet Obywatelski 2018

bo_2018

Informujemy, że ruszyła IV edycja Budżetu Obywatelskiego! Tym razem UM przeznaczył do rozdysponowania aż 24,5 mln zł!

W nowej edycji nastąpiło kilka istotnych zmian, m.in.:

 • określenie maksymalnej wartości projektu zadania o charakterze lokalnym – od tegorocznej edycji będzie ona wynosić 75% kwoty przypadającej na daną dzielnicę
 • określenie przez osoby składające projekt kosztów utrzymania danej inwestycji, które nie będą elementem kosztorysu, ale posiadają walor edukacyjny, mający zwrócić uwagę mieszkańców na to, że realizacja danej inwestycji niesie za sobą również konsekwencje w postaci konkretnych kosztów jej utrzymania w latach następnych,
 • możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu 2 lat,
 • wydłużenie głosowania do 14 dni,
 • wprowadzenie nagrody dla jednostki pomocniczej z najwyższą frekwencją w głosowaniu.

Pierwszym etapem realizacji IV edycji Budżetu Obywatelskiego będą lokalne spotkania informacyjne na przełomie marca i kwietnia.

 

Jak zwykle wszystkie najważniejsze informacje na temat BO 2018 znajdą państwo na stronach:

http://bo.katowice.eu/Strony/default.aspx

https://www.facebook.com/katobudzet/

Facebook User Timeline

Close