Uroczystości w dniu 28.10.2016 oraz spotkanie z Prezydentem

W dniu wczorajszym (28.10.2016 r o godzinie 13.00) członkowie zarządu naszego Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystościach oraz złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem żołnierzy i mieszkańców Katowic poległych w I i II Wojnie Światowej oraz Powstaniach Śląskich.
Oprócz organizatorów tego wydarzenia czyli Rady Jednostki Pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec oraz Związku Górnośląskiego Koło Terenowe Wełnowiec-Józefowiec w uroczystościach uczestniczyli Księża Proboszczowie parafii Wełnowiec i parafii Józefowiec, przedstawiciele UM Katowice, Harcerze oraz poczty sztandarowe ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Również wczoraj w Szkole Podstawowej Nr 17 o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec z Prezydentem Miasta Katowice Panem dr Marcinem Krupą.
Spotkanie podzielone zostało na na dwa panele:
  • w pierwszej części Pan Prezydent zaprezentował co zostało wykonane w mieście oraz jakie wydarzenia sportowe i artystyczne miały miejsce w Katowicach. Pan Prezydent wspomniał o wciąż rosnącym prestiżu miasta, co znacząco wpływa na rosnącą liczbę firm, zwłaszcza z branży IT, które lokują tu swój kapitał. Prezydent przytoczył również kwestie realizacji Umowy z Mieszkańcami do jakiej  zobligował się na początku swojej prezydentury, a jaką stopniowo realizuje,
  • w drugiej części panelu mieszkańcy mieli okazję do zadawania pytań Włodarzowi Miasta. Pytania dotyczyły między innymi kwestii uregulowania terenów Osiedla „Słoneczna”, podjęto temat rewitalizacji skweru Fojkisa, omówiono również kwestię tzw. Rowu Wełnowieckiego i mieszkań przy ul. Korfantego.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi oraz mieszkańcom za udział w uroczystościach oraz spotkaniu dotyczącym naszego miasta i dzielnicy.

Facebook User Timeline

Close