Spotkanie w dniu 12.04.2018

W dniu 12 kwietnia 2018r. w siedzibie Centrum Szkoleniowego „Oświata” odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia REVITA z:

 • Maciejem Biskupskim – Radnym Rady Miasta Katowice,
 • Reginą Szołtysik – Radną Rady Seniorów Miasta Katowice,
 • Tadeuszem Oczko – Radnym Rady Seniorów Miasta Katowice oraz członkiem Rady Jednostki Pomocniczej Nr11,
 • Sebastianem Szczęsnym – ratownikiem medycznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

W pierwszej części spotkania Pan Maciej Biskupski przekazał członkom naszego stowarzyszenia informacje dotyczące wspólnych działań podjętych z naszym zarządem.

W dalszej części Pan Tadeusz Oczko nakreślił kompetencje oraz obszary działania Rady Seniorów w Katowicach. Następnie, wspólnie z Panią Reginą Szołtysik, rozdali materiały informacyjne dotyczące inicjatyw i programów skierowanych na seniorów oraz „koperty życia”.

Na koniec Pan Sebastian Szczęsny omówił zasady funkcjonowania „koperty życia” oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za przybycie oraz merytoryczną dyskusję na ważne dla nas tematy.

Projekt Budżetu Miasta Katowice na rok 2017

W dniu 17.11.2016r. na posiedzeniu Komisji Budżetu Miasta przedstawiony został projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice.

Pełny tekst projektu dostępny jest tutaj.

Mieszkańców dzielnicy na pewno bardzo interesują wydatki przewidziane na terenie Wełnowca-Józefowca w ramach Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.

Przestawiają się one następująco:

16_11_22_budzet

Następne posiedzenie Komisji Budżetu Miasta przewidziane jest w dniu 12.12.2016r. O ustaleniach podjętych podczas tego posiedzenia będziemy informować na bieżąco.

 

Tablica pamiątkowa ks. Jana Rzymełki

tablica_02

W dniu 29.09.2016 roku, po staraniach Rady Jednostki Pomocniczej Nr 11 Katowice Wełnowiec-Józefowiec, odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Janowi Rzymełce, urodzonemu w 1877 roku w Wełnowcu. Ks. Jan Rzymełka aktywnie działał w okresie plebiscytowym – w 1920 roku wydał broszurę „Kto wyrządził ludowi polskiemu na Górnym Śląsku największą krzywdę”, a w 1921 roku opublikował zbiór „Pieśni powstańców górnośląskich”. Wszedł w skład Centralnego Komitetu Plebiscytowego, powołanego do życia 29 czerwca 1920. Za swą działalność odznaczony został, z rąk Wojciecha Korfantego, najwyższym odznaczeniem powstańczym: Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności. W 1944 roku aresztowany i osadzony w obozie Gross Rosen. Po powrocie w 1946r. do Polski pracował przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Zmarł w 1960 roku.

Odsłonięcie tablicy poprzedziła msza św. w kościele Św. Józefa Robotnika. Tablica zawisła na ścianie domu rodzinnego Rzymełków – róg ulicy Józefowskiej i ks Jana Rzymełki w Wełnowcu-Józefowcu. W uroczystych obchodach jej odsłonięcia udział wzięli m.in.:

 • I W-Prezydent m.Katowic Bogumił Sobula
 • aktu poświęcenia dokonał ks. Dariusz Niesiobęcki – proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych  w Wełnowcu
 • były poseł Jan Rzymełka
 • radny Marek Nowara
 • członkowie Rady Jednostki Pomocniczej
 • członkowie Związku Górnośląskiego
 • szkolne poczty sztandarowe
 • orkiestra dęta KWK Wujek
 • członkowie „Revity”

Następnie odbyło się spotkanie w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb”, gdzie p. Urszula Rzewiczok z Muzeum Historii m. Katowic przedstawiła pokaz multimedialny poświęcony ks. Janowi Rzymełce.  Na koniec wspólne odśpiewano melodie powstańcze, również te autorstwa ks. Rzymełki.

tablica_01

Ze swej strony dziękujemy za obecność wszystkim uczestnikom ceremonii oraz Radzie Jednostki Pomocniczej, za realizację całego przedsięwzięcia.

Spotkanie z Przewodniczącą Rady Miasta

W dniu wczorajszym – 05.04.2016 r. – delegacja Stowarzyszenia (w składzie: Prezes i Wiceprezes) udała się do Urzędu Miasta w Katowicach na spotkanie z Przewodniczącą Rady Miasta – Panią Krystyną Siejną.

W trakcie spotkania omówione zostały cele statutowe naszego Stowarzyszenia, nasze dotychczasowe dokonania oraz najbliższe plany. Po merytorycznej, acz przyjaznej dyskusji, obie strony zapewniły o chęci dalszej współpracy.

To pierwsze nasze spotkanie z przedstawicielem UM, ale na pewno nie ostatnie. Ze swojej strony zapewniamy, że będziemy robić wszystko, aby nasza dzielnica była zauważana przez możliwie wiele osób sprawujących władzę w Katowicach.

Facebook User Timeline

Close