Spotkanie w sprawie „Mapy Zagrożeń”

W dniu wczorajszym nasz Wiceprezes wziął udział w spotkaniu,  w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” Filia „Dąb” w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1,  zorganizowanym przez II Komisariat Policji w Katowicach.

Spotkanie dotyczyło redagowania Map Zagrożeń oraz zdefiniowania potrzeb społecznych w zakresie oddziaływania służb na występujące zagrożenia i patologie. Komendant przedstawił skalę przestępstw i wykroczeń w obszarze jego działania oraz wykres wykrywalności. Zachęcił również zgromadzonych przedstawicieli jednostek, instytucji i podmiotów do zwiększenia aktywności oraz pogłębienia współpracy z organami ścigania.

Nasz przedstawiciel zasygnalizował chęć współpracy oraz scharakteryzował aktualne problemy naszej dzielnicy.

Facebook User Timeline

Close