Nowy Wełnowiec – wielofunkcyjna, ekologiczna i zielona dzielnica

Nowy Wełnowiec – wielofunkcyjna, ekologiczna i zielona dzielnica powstanie w północnej części Katowic między aleją Wojciecha Korfantego, a ulicą Konduktorską.
Pohutniczy obszar o powierzchni 25 ha zostanie zrekultywowany, zrewitalizowany i przywrócony miastu oraz jego mieszkańcom. Nowa dzielnica w centrum uwagi postawi ludzi i klimat. Będzie miejscem otwartym, zaplanowanym w sposób zrównoważony, w którym ruch samochodów zostanie usunięty z przestrzeni publicznej. Planowane jest ok. 270 tys. m kw. naziemnej powierzchni użytkowej, w tym największą część zajmą mieszkania. Pozostała powierzchnia zostanie przeznaczona na biura, edukację, gastronomię, handel, usługi i kulturę. Aż 56 proc. powierzchni będą stanowiły tereny zielone. Szacunkowe koszty inwestycji to ponad 2 mld zł.

Autorem koncepcji Nowego Wełnowca jest pracownia JEMS Architekci, projektanci m.in. katowickiego Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Za zarządzanie inwestycją odpowiada Eko-Bryza, którą kieruje Piotr Uszok, były prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia odpowiedzialnym za nadzór deweloperski została doświadczona firma inwestycyjna Grupa Capital Park, a za kwestie związane z oczyszczaniem (remediacją) gruntów odpowiada spółka INVESTEKO. Firmy zaangażowane w realizację projektu zaprezentowały premierowo założenia innowacyjnej dzielnicy Katowic. Inwestycja będzie odpowiedzią na potrzeby społeczne oraz te związane ze zmianami klimatu i ekologią, wzbogaci przestrzenną tkankę centrum stolicy województwa śląskiego i metropolii.

Zaprojektowaliśmy Nowy Wełnowiec, aby stworzyć jak najbardziej atrakcyjną przestrzeń dla życia ludzi, równocześnie tworząc budynki o dużej intensywności. Nowe miasta muszą być gęste, intensywne, ale planowane tak, iż mimo struktury stanowią po prostu idealne miejsce do życia. Dlatego budynki Nowego Wełnowca tworzą uliczki piesze, place o różnych nastrojach, a wszystko obraca się wokół parku – gwiazdy. Układ stanowi osnowę dla życia, które toczy się pomiędzy budynkami mówi Marcin Sadowski, partner w pracowni JEMS Architekci.

– Centralną częścią całego układu jest park tzw. zielonej gwiazdy wraz ze swoimi czterema ramionami. Oprócz terenu parku, układ tworzy także system placów publicznych, skupiających życie i społeczność każdego z kwartałów. Cały obszar dostępny jest w czasie 20-30 minutowego spaceru lub poprzez system ścieżek rowerowych i biegowych. Zieleń jest wszechobecna i jej projekt ma również dać możliwość pokazania różnych odsłon i nastrojów – dodaje Tomasz Napieralski, associate w JEMS Architekci.

Nowy rozdział w historii Wełnowca

Historia Wełnowca – północnej dzielnicy Katowic, nierozerwalnie wiąże się z przemysłem ciężkim. Na terenie inwestycji działała w przeszłości huta należąca do rodu Hohenlohe, po wojnie i licznych zmianach huta działała w ramach Zakładów Metalurgicznych Silesia. Huta stosując innowacyjne technologie, produkowała znaczące ilości cynku oraz wyrobów z cynku, przyczyniając się pozytywnie do rozwoju gospodarczego Polski. Zakład zamknięto pod koniec lat 80. XX wieku. Teraz teren 25 hektarów w sercu Katowic zostanie zrewitalizowany i przywrócony mieszkańcom.

– Wełnowiec to dzielnica z bogatą historią przemysłową, w którą nasza inwestycja tchnie nowe życie. Jej idea jest spójna ze światowymi tendencjami budowy osiedli z różnorodnymi funkcjami. Jest to w pewnym sensie powrót do miasta opartego na prawie magdeburskim. Wszystkie funkcje są w zasięgu dojścia pieszego. Takie podejście do budowy miasta wymusza znaczące ograniczenie ruchu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego. My posunęliśmy się jeszcze dalej, cały ruch samochodów będzie się odbywał pod ziemią, co ułatwi integrację społeczności w przestrzeni dla niej dedykowanej. To nie będzie kolejne ogrodzone osiedle, to przestrzeń dla mieszkańców dzielnicy, miasta i gości, wszyscy będą mieli okazję spędzić w tym miejscu czas w wybrany przez siebie sposób. Nie zapomnimy także o historii Wełnowca i jego tożsamości mówi Piotr Uszok, prezes zarządu spółki Eko-Bryza.

Nowy Wełnowiec – ludzie, klimat i przestrzeń

Dzięki minimalizacji powierzchni betonowych i asfaltowych w projekcie zmaksymalizowane zostały tereny zielone, które zajmą aż 56 proc. obszaru inwestycji, w tym park centralny o powierzchni 4 ha oraz zielone skwery, place, łąki kwietne, trawniki, strefy leśne i liczne rabaty z roślinami. Co interesujące, rośliny będą także uczestniczyć w procesie rekultywacji, a dokładnie fitoremediacji, czyli – oczyszczenia zanieczyszczonych gruntów. Nastąpi to poprzez dobranie specjalnych gatunków roślin – drzew i krzewów.

Posadzonych zostanie ponad 4 tys. drzew, a wespół z zielenią zastosowane będą nowoczesne technologie, które pozwolą dzielnicy na budowanie niezależności energetycznej. Planowane są m.in. domy niskoenergetyczne, odnawialne źródła energii, zielone dachy o pow. szacowanej na 115 tys. m kw., ogrody deszczowe czy też inne sposoby retencji wody deszczowej. Co więcej, zminimalizowane zostanie zewnętrze zapotrzebowanie na prąd poprzez wdrożenie produkcji własnej m.in. z wykorzystaniem energii z wiatru i słońca.

Wyeliminowanie ruchu samochodowego pozwoli na maksymalne wykorzystanie terenu pod rekreację oraz swobodne przemieszczanie się mieszkańców, pracowników i innych osób korzystających z oferty dzielnicy. W projekcie uwzględniono oczywiście potrzeby mieszkańców zmotoryzowanych, do ich dyspozycji zostanie oddany garaż podziemny na ponad 5,5 tys. miejsc postojowych oraz dojazdy podziemne.

Nowy Wełnowiec będzie miejscem spotkań i integracji, które stanie się wielopokoleniową, zrównoważoną i multifunkcyjną dzielnicą Katowic. Na zrekultywowanym terenie poprzemysłowym planowane jest powstanie ok. 270 tys. m kw. naziemnej powierzchni użytkowej. W ramach przestrzeni znajdą się następujące funkcje: 57 proc. – mieszkania, 11 proc. – biura, 15 proc. – lokale usługowe i gastronomiczne, 17 proc. – lokale z funkcją rozrywkową i kulturalno-naukową i społeczną, m.in. hotel, szkoła, przedszkole, żłobek, dom seniora, kino czy muzeum, a także miejsca rekreacyjno-rozrywkowe. W Nowym Wełnowcu powstanie ponad 3 tys. mieszkań, pokoi hotelowych i studenckich. Będzie mogło w nich zamieszkać ok. 7,7 tys. osób.  Przestrzeń stanie się też miejscem rozwoju zawodowego dla ponad 4 tys. pracowników.

To dla nas wyjątkowe przedsięwzięcie i ogromnie cieszymy się, że mogliśmy zostać jego częścią. Inwestycji o tak szerokim spektrum jeszcze nie było ani w Katowicach, ani w Polsce. Budowanie nowej dzielnicy na taką skalę w zasadzie od zera to ogromna odpowiedzialność, wyzwanie i satysfakcja. Naszym celem jest stworzenie miejsca przyszłości dla wielu pokoleń. Ludzie chcą być razem, chcą żyć w miejscach rozpoznawalnych, zmiennych, różnorodnych. Chcemy ze sobą rozmawiać, widzieć się i uczyć od siebie. Wielopokoleniowa społeczność w wielofunkcyjnym, bogatym w doznania otoczeniu – taki właśnie będzie Nowy Wełnowiec – podkreśla Jan Motz, prezes zarządu Grupy Capital Park.

Harmonogram prac

Założenia Nowego Wełnowca oraz wykonana koncepcja urbanistyczno-architektoniczna są spójne z Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Katowic, który przygotowany został z inicjatywy Ministerstwa Środowiska. Grunty pod budowę dzielnicy zostały zbadane oraz przeanalizowane pod kątem wskazania najbardziej optymalnych i bezpiecznych rozwiązań remediacyjnych przez firmę specjalizującą się w przywracaniu środowisku zdegradowanych terenów – INVESTEKO. Zgodnie z opracowaną dokumentacją ekologiczno-środowiskową wymagane będą prace remediacyjne zgodnie ze wskazaniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Oczyszczanie gruntów będzie realizowane równolegle z procesem inwestycyjnym przez zespół specjalistów pod nadzorem środowiska naukowego. Tego typu procesy są wykonywane często na terenach miejskich i poprzemysłowych, czyli wszędzie tam, gdzie działalność człowieka zostawiła swoje piętno. Prawidłowe określenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wybór skutecznej metody oczyszczania, przy jednoczesnym spełnianiu wymogów prawnych, są czasochłonne jednak konieczne do rozpoczęcia budowy Nowego Wełnowca. Szacunkowe koszty realizacji inwestycji to ponad 2 mld zł. Spółka będzie starała się o kredyt bankowy niezbędny do sfinansowania inwestycji po opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego tj. w latach 2023 -2024. Realizacja projektu została podzielona na siedem etapów.

Nowy Wełnowiec w liczbach:

 • 447.000 m kw. całkowitej powierzchni
 • 270.000 m kw. naziemnej powierzchni użytkowej, w tym:
 • 57 proc. – mieszkania
 • 17 proc. – edukacja, kultura, rekreacja, wypoczynek
 • 15 proc. – gastronomia i usługi
 • 11 proc. – biura
 • 5 635 podziemnych miejsc parkingowych
 • 3 169 mieszkań/pokoi w hotelach i akademikach
 • 56 proc. powierzchni całej inwestycji – park i założenia zielone, skwery, place
 • obszar parku centralnego – ponad 4 ha:
 • tereny zieleni – w tym łąki kwietne, trawniki, strefy “leśne”, rabaty
 • strefy wody – zbiorniki otwarte, kanały, oczka wodne
 • nawierzchnie – plac, ścieżki, tereny utwardzone (w tym ścieżki parkowe półprzepuszczalne)
 • Liczba etapów: 7

Więcej informacji:

Biuro prasowe inwestycji Nowy Wełnowiec
Kamila Tyniec
e-mail: k.tyniec@bepr.pl
kom. +48 500 690 965

***

Eko-Bryza Sp. z o.o. Spółka posiada nieruchomości w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Wszystkie te nieruchomości stanowią zwarty zespół działek i obejmują tereny po dawnych Zakładach Metalurgicznych Silesia. Eko-Bryza podjęła działania, w wyniku których wspomniane nieruchomości mają zostać zagospodarowane zgodnie z najnowszymi standardami urbanistycznymi i ekologicznymi uwzględniającymi kwestie zmieniającego się klimatu. Na ich terenie powstanie dzielnica Nowy Wełnowiec.

JEMS Architekci – polska pracownia architektoniczna założona w 1988 w Warszawie. Wielokrotnie nagradzana za autorstwo projektów m.in.: zespołu budynków biurowych Platinum Business Park, siedziby Agory w Warszawie uważanej za jeden z najlepszych obiektów biurowych w Polsce, rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, rozbudowy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz zwycięskiej koncepcji Ambasady RP w Berlinie. Na szczególną uwagę zasługuje zaprojektowany przez Biuro JEMS Architekci obiekt Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które jest jedynym tego rodzaju obiektem w Polsce.

Grupa Capital Park – doświadczona firma inwestycyjna działająca na rynku nieruchomości w Polsce, od grudnia 2013 roku notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 213 tys. m kw. i wartości rynkowej 1,8 mld zł. Flagowy projekt firmy realizowany obecnie to rewitalizacja dawnych zakładów Norblin, bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli.

Nagroda 4Buildings Awards 2019 dla Mirosława Czarnika

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nagrodę 4Buildings Awards 2019 w kategorii „Ludzie – inwestor” odebrał Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park S.A. oraz Honorowy Członek naszego Stowarzyszenia.

Szczegóły znajdują się na dobrzemieszkaj.pl

Podczas wręczenia wyróżnienia Mirosław Czarnik powiedział: Jestem bardzo zaskoczony! Dwanaście lat pracowaliśmy na to wyróżnienie. Nie należy się tylko mnie, ale i całemu zespołowi.

Gratulujemy!

Dni Wełnowca-Józefowca 2018 – przekazanie zbiórki z loterii fantowej

W sobotę – 23.06.2018r. – nasz Wiceprezes Jarosław Caputa miał przyjemność gościć w domu Państwa Ślosarczyk, rodziców Maćka – chłopca na którego leczenie zbierane były pieniądze w Charytatywnej Loterii Fantowej  wtrakcie obchodów Dni Wełnowca-Józefowca 2018. Podczas spotkania wręczył Maćkowi w imieniu organizatorów Loterii – GPP Business Park oraz Silesia Nova Sp. z o.o. – symboliczny czek na kwotę 2790,00 zł. Środki pieniężne w tej wysokości zostały wcześniej przelane na konto Fundacji Iskierka, której chłopiec jest podopiecznym. Mamy nadzieję, że uzbierana kwota choć trochę wspomoże rehabilitację Maćka po odbytej chemioterapii.

W imieniu Państwa Ślosarczyk oraz organizatorów Loterii dziękujemy wszystkim dobrym ludziom, którzy podczas „Dni Wełnowca-Józefowca 2018” kupili los i wsparli leczenie Maćka. Jednocześnie Jarosław Caputa serdecznie dziękuje Państwu Ślosarczyk za gościnę oraz miłą rozmowę.

Debata o startupach w GPP – 15.11.2016r.

W dniu 15.11.2016r., o godzinie 14.00, na terenie Górnośląskiego Parku Przemysłowego, przy ulicy Konduktorskiej 39a w Katowicach, odbyła się debata pt.:

Czy współczesny startup ma szansę w konkurencji z korporacjami? Co zrobić aby zwiększyć prawdopodobieństwa przetrwania startupu?

 

Moderatorem spotkania był Pan Piotr Uszok (Prezydenta Miasta Katowice w latach 1998 – 2014). Debata obfitowała w bardzo ciekawe spostrzeżenia oraz doświadczenia uczestników, dotyczące zakładania, rozwoju i działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w regionie. Jedną z wielu konkluzji był fakt, iż tego typu spotkania winny odbywać się częściej, ponieważ jest to znakomita okazja do wymiany poglądów różnych środowisk.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele świata biznesu, środowisk akademickich, Urzędu Miasta oraz członkowie Stowarzyszenia „REVITA”.

Ze swej strony bardzo dziękujemy Organizatorom za możliwość uczestniczenia w spotkaniu.

Dni Wełnowca-Józefowca 2016 – zaproszenie

dni_wj_FB

Stowarzyszenie „Revita”, Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec oraz Górnośląski Park Przemysłowy S.A. serdecznie zapraszają wszystkich Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków naszej dzielnicy na:

I DNI WEŁNOWCA-JÓZEFOWCA POD NOWYM PATRONATEM

 • Impreza odbędzie się w dniach 17-18 września 2016r.
 • W pierwszy dzień świętować będziemy na terenie MOSiR – Kolejarz 24 przy ul. Alfreda 1. Start o godz. 13.00 – grą terenową, a od 15.00 do 22.00 festyn m.in. z występami zaproszonych artystów i pokazem ratownictwa medycznego.
 • W drugi dzień impreza odbywać się będzie na terenie Górnośląskiego Parku Przemysłowego S.A. przy ul. Konduktorskiej 39 w godzinach od 12.00 do 22.00. W tym dniu będzie czekać na Państwa m.in. loteria z atrakcyjnymi nagrodami, występy zaproszonych artystów oraz pokaz policyjny.

 Dodatkowe informacje znajdą Państwo na:

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w święcie naszej dzielnicy w dniach 17-18.09.2016r.

I Dni Wełnowca-Józefowca 2016 – SPONSORZY

Z wielką przyjemnością informujemy, że do grona sponsorów, którzy wsparli materialnie nasze potrzeby związane z organizacją I Dni Wełnowca-Józefowca pod nowym patronatem dołączyły następujące firmy:

budrol slider ramka

BUDROL-PROJEKT Sp. z o.o. – dzięki której uzyskaliśmy środki na przygotowanie i wydruk ulotek informacyjnych dotyczących programu I Dni Wełnowca-Józefowca.

fasing slider ramka

FASING S.A. – dzięki której uzyskaliśmy środki na pokrycie kosztów zabezpieczenia medycznego I Dni Wełnowca-Józefowca w obu dniach imprezy oraz pokazu ratownictwa medycznego w pierwszym dniu imprezy. Zabezpieczenie oraz pokaz przeprowadzi zespół Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Jednocześnie przypominamy, że I Dni Wełnowca-Józefowca pod nowym patronatem (PAL-W, GPP S.A., REVITA) odbędą się w dniach 17-18.09.2016 r.! Zapraszamy do udziału!

 

I Dni Wełnowca-Józefowca 2016

Z ogromną przyjemnością informujemy, że dopinane są ostatnie szczegóły dotyczące organizacji I Dni Wełnowca-Józefowca pod nowym patronatem!

Obchody święta naszej dzielnicy odbędą się w dniach 17.09-18.09.2016r.

 

Imprezę organizują trzy podmioty:

pal slider ramka

gpp slider ramka

logo_v0.9.1_200

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w obchodach i zapoznania się ze stroną wydarzenia: I Dni Wełnowca-Józefowca na Facebook’u:

dni_wj_FB

O dalszych szczegółach informować będziemy na bieżąco.

GPP – część trzecia – przyszłość

W ramach cyklu informacyjnego o podmiotach działających na terenie naszej dzielnicy, z którymi współpracujemy, przestawiamy trzecią, ostatnią część artykułu o Górnośląskim Parku Przemysłowym, dotyczącą przyszłości GPP.

gpp logo

Budowa czwartego biurowca GPP Business Parku powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku. Budynek biurowy Bloch, bo taką nazwę dla niego przewidziano, od nazwiska urodzonego na Śląsku noblisty Konrada Blocha, będzie zwieńczeniem 10 lat pracy GPP i członków Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, w wyznaczaniu standardów dla budynków biurowych XXI wieku –  budynków  zrównoważonych, energooszczędnych i co najważniejsze przyjaznych użytkownikom.

W ramach projektu Bloch opracowano już założenia do budowy instalacji energooszczędnego gospodarowania powierzchniami użytkowymi w budynku o charakterze administracyjno-biurowym. Budynek biurowy Bloch  powstanie w oparciu o system tri-generacji i autorski program inteligentnego zarządzania budynkami (BMS), które z powodzeniem pracują już na potrzeby pozostałych budynków GPP Business Parku.

Dzięki analizie funkcjonowania budynków Goeppert Mayer, Stern i Alder można założyć, że zużycie energii w biurowcu Bloch będzie  o ok. 70 procent niższe, niż w budynkach referencyjnych klasy A, przy zachowaniu odczuwalnie podwyższonego komfortu użytkowników.

Badania i wdrożenia przeprowadzone przez GPP i Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego, przy współpracy z Politechniką Śląską i Politechniką Krakowską, pozwalają na optymistyczne patrzenie w przyszłość, dając niezwykle skuteczne oręże w walce z problematyką niskiej emisji i efektywności energetycznej w budynkach. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż nowoczesne technologie wdrożone i zweryfikowane w GPP Business Parku z roku na rok, a właściwie z miesiąca na miesiąc tanieją, i już dziś poniesione dodatkowo nakłady inwestycyjne – nie uwzględniając dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, NFOŚiGW lub WFOŚiGW, które wspierają tego typu inicjatywy – zwracają się w perspektywie 4-6 lat.

Warto o tym pamiętać, bo jeśli dodamy do tego wspomniane dofinansowanie, to zwrot z inwestycji jest jeszcze szybszy. Dla zobrazowania skali, jeden tylko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dysponuje budżetem 27,4 mld euro. Środki te zostaną wykorzystane m. in. na poprawę efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz promocję inteligentnych systemów dystrybucji energii.

Budynek Bloch będzie budynkiem plus energetycznym pod względem grzewczym, czyli będzie produkował więcej ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną niż wynosi jego zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej. Ponadto projektowane zapotrzebowanie energii pierwotnej budynku to zaledwie 30% względem budynku referencyjnego i niespełna 50% względem rygorystycznych przepisów, jakie wejdą w życie od roku 2021.

Najważniejsze  wnioski :

 • po roku 2020 nie będziemy mogli budować budynków w technologiach i standardach stosowanych dziś powszechnie (budynków  zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością wcześniej,  po 31.12.2018r.),
 • technologie i standardy budynkowe stosowane w GPP Business Park są opłacalne, zwiększone nakłady początkowe zwracają się  bez dofinansowania w okresie 4- 6 lat,
 • technologie stosowane w GPP Business Park spełniają  standardy jakie będą obowiązywały po roku 2020, dzięki czemu ich zastosowanie uprawnia do aplikowania o wsparcie w postaci dofinansowania ze środków pomocowych pochodzących ze źródeł krajowych i z UE.

GPP – część druga – biurowiec im. Goeppert-Mayer

W ramach cyklu informacyjnego o podmiotach działających na terenie naszej dzielnicy, z którymi współpracujemy, przestawiamy drugą z trzech części artykułu o Górnośląskim Parku Przemysłowym, dotyczącą biurowca im. Goeppert-Mayer.

gpp logo

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Proekologicznie i energooszczędnie – to kierunek zagospodarowania 50 hektarowej przestrzeni miejskiej zlokalizowanej zaledwie 2 km od centrum Katowic. GPP opiera się w swoich działaniach  na idei ECO i SMART CITY, czyli wykorzystywaniu innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań inżynieryjno-infrastrukturalnych, co w efekcie prowadzi do utworzenia na rewitalizowanych terenach poprzemysłowych, na wzór skandynawskiej SymbioCity, nowoczesnej eko-dzielnicy.

Już dzisiaj prawie 2000 miejsc pracy, nowoczesne biura, sale konferencyjne i atrakcyjne warunki wynajmu, duża ilość miejsc parkingowych, usługi typu „wirtualne biuro”, przedszkole, klub fitness, restauracja Bazylia oraz pierwsza sponsorska stacja wypożyczalni rowerów miejskich funkcjonują  na terenie GPP w trzech, oddanych do użytku, energooszczędnych budynkach biurowych – Goeppert Mayer, Stern i Alder.

gpp stacja rowerów

gpp przedszkole

GPP BUSINESS PARK zaprojektowano jako kompleks czterech budynków biurowych klasy A, dedykowanych dla najbardziej wymagających i świadomych klientów. Na pierwszy rzut oka można by rzec, że to nic szczególnego – obiektów o podobnym charakterze w Polsce i Europie jest wiele. Jednak podejście Inwestora, jak również sama koncepcja, może pozytywnie zaskoczyć niejednego ekologicznie myślącego przedsiębiorcę. Budowanie obiektów zużywających niewielkie ilości energii  zaczyna się od stworzenia koncepcji wielowariantowych rozwiązań technicznych bazujących na wiedzy i doświadczeniu zespołu projektowego. Stworzono przemyślaną koncepcję wyznaczającą kierunki dla projektantów branżowych. Szereg konsultacji z naukowcami z Politechnik Krakowskiej i Śląskiej, jak również wiele wizytacji w referencyjnych budynkach na świecie, przekonały Inwestora, że przyjęta koncepcja jest logiczna i spójna oraz że ma szansę powodzenia. Podjęcie decyzji o budowie „zielonego i zrównoważonego budynku” ułatwiła także analiza jednokierunkowych na tamten czas zmian (wzrosty) cen nośników energii. Po 6 latach od powstania wizji i powołania zespołu roboczego w lipcu 2012r. ukończono prace budowlane przy pierwszym z zaprojektowanych budynków energooszczędnych. Kolejne dwa lata zajęła budowa budynków nr 2 i 3.  Już teraz efekty pracy całego zespołu projektowego i wykonawczego można podziwiać w rzeczywistości, a nie tylko w formie projektów i symulacji komputerowych. Dzięki rozbudowanemu, autorskiemu systemowi BMS na bieżąco kontrolowany jest stopień realizacji założeń projektowych, wprowadzane są optymalizacje algorytmów sterujących obiektem, analizowane są zachowania poszczególnych elementów systemu wpływających na energooszczędność oraz komfort użytkowników.

Ponad 50% wynoszą całkowite oszczędności w kosztach eksploatacji budynków GPP BUSINESS PARK w odniesieniu do standardowych budynków klasy A.

Pierwszy z budynków biurowych GPP Business Park o nazwie Goeppert-Mayer, zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 33, posiada powierzchnie 7800 m2 (plus garaż podziemny) i jest pierwszą z czterech inwestycji biurowych, które utworzą docelowy kształt kompleksu GPP BUSINESS PARK.

goeppert-mayer

Konsekwencją decyzji o budowie „zielonego” budynku była decyzja o ubieganie się o brytyjski certyfikat BREEAM, który jest najbardziej  renomowanym europejskim systemem certyfikacji ekologicznej budynków.

breeam

ZIELONE TECHNOLOGIE

Koncepcja zakładała stworzenie 4 biurowców klasy A, dopracowanych w każdym szczególe pod względem funkcjonalnym i wizualnym, charakteryzujących się efektywnym zarządzaniem energią i dodatkowo, a może przede wszystkim, tworzących przyjazne środowisko do pracy dla ludzi w nich przebywających. Jak wykazały ostatnio opublikowane badania naukowców z UK efektywność pracowników pracujących w obiektach typu „Green Buildings” jest o 20 – 40 % wyższa w porównaniu do tradycyjnych budynków.

Sprostanie założeniom zrównoważonego i energooszczędnego budynku wymagało zastosowania najwyższej jakości, ekologicznych materiałów budowlanych o wysokich parametrach izolacyjności oraz zainstalowania specjalistycznych systemów budynkowych takich jak:

 • System trigeneracji wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego, gdzie odpadowym zjawiskiem przy produkcji energii elektrycznej jest produkcja ciepła. Ciepło to następnie wykorzystywane jest do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania powietrza zewnętrznego w układzie wentylacji, jak również do produkcji chłodu.
 • Inteligentny system sterowania oświetleniem i żaluzjami zewnętrznymi, analizujący natężenie oświetlenia na zewnętrznątrz i wewnętrznątrz budynku, kierunek padania promieni słonecznych oraz możliwość powstawania olśnień słonecznych i odblasków. Całość instalacji dba o utrzymanie wymaganego natężenia oświetlenia, przy maksymalnym, możliwym do wykorzystania, uzysku światła naturalnego z zewnątrz, również kontrolując obecność osób w pomieszczeniach biurowych.
 • Wysoko wydajny system wentylacji z odzyskiem ciepła, grzaniem, chłodzeniem, osuszaniem
  i nawilżaniem, oraz płynną regulacją wydajności.
 • Układ belek grzewczo-chłodzących oraz regulatorów przepływu VAV dla utrzymania właściwych krotności wymian powietrza oraz parametrów komfortu.
 • Szereg czujników temperatury, stężenia CO2, wilgotności, natężenie oświetlenia i obecności – wszystko dla utrzymania wysokich wymagań w zakresie jakości powietrza i optymalnego jego rozprowadzania.
 • Wysokosprawny układ wind z odzyskiem energii elektrycznej

i wiele innych systemów współpracujących ze sobą i wymieniających informacje, a wszystko po to, aby z jednej strony optymalnie wykorzystać dostępne media, a z drugiej by być w zgodzie z zasadami poszanowania natury.

Dla bezpieczeństwa i komfortu pracy osób przebywających w budynku zainstalowano:

 • zaawansowany system kontroli dostępu i włamania, informujący obsługę o ruchu osób
  w budynku, oraz monitorujący wszystkie newralgiczne miejsca budynku,
 • system telewizji dozorowej nadzorujący obiekt,
 • system detekcji pożaru,
 • budynkową sieć komputerową,
 • system parkingowy,

i wiele innych systemów, pozwalających na kontrolowanie parametrów pracy budynku i ograniczających zużycie energii bez negatywnego wpływu na komfort i samopoczucie przebywających w nim osób.

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną nie przekracza 28 kWh/m2 na rok, a na energię potrzebną do produkcji chłodu 70 kWh/m2 na rok. Co wprost oznacza, iż koszty eksploatacji i tym samym koszty najmu będę niższe. Osiągnięto ponad 50% oszczędności, to wynik lepszy niż te uzyskane w dotychczasowych budynkach określanych mianem Green Building. Należy tutaj podkreślić, iż nie są to wszystkie możliwe do osiągnięcia oszczędności. Szacuje się, że dodatkowe 10% oszczędności uzyskamy w skutek wykorzystania inteligentnego sterowania oświetleniem i żaluzjami, zatem całkowite oszczędności w eksploatacji obiektu wynoszą łącznie ponad 50%.

PODSUMOWANIE

Możemy być dumni, że na terenie naszej dzielnicy, w dodatku tak ważnym historycznie, stworzony został jeden z najnowocześniejszych na skalę światową kompleksów biurowych. Cieszy nas fakt, że wszelkie prace inwestycyjne na terenie GPP prowadzone są w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju i mamy nadzieję, że na ciągłej rozbudowie GPP skorzysta cała dzielnica.

Facebook User Timeline

Close