GPP – część trzecia – przyszłość

W ramach cyklu informacyjnego o podmiotach działających na terenie naszej dzielnicy, z którymi współpracujemy, przestawiamy trzecią, ostatnią część artykułu o Górnośląskim Parku Przemysłowym, dotyczącą przyszłości GPP.

gpp logo

Budowa czwartego biurowca GPP Business Parku powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku. Budynek biurowy Bloch, bo taką nazwę dla niego przewidziano, od nazwiska urodzonego na Śląsku noblisty Konrada Blocha, będzie zwieńczeniem 10 lat pracy GPP i członków Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, w wyznaczaniu standardów dla budynków biurowych XXI wieku –  budynków  zrównoważonych, energooszczędnych i co najważniejsze przyjaznych użytkownikom.

W ramach projektu Bloch opracowano już założenia do budowy instalacji energooszczędnego gospodarowania powierzchniami użytkowymi w budynku o charakterze administracyjno-biurowym. Budynek biurowy Bloch  powstanie w oparciu o system tri-generacji i autorski program inteligentnego zarządzania budynkami (BMS), które z powodzeniem pracują już na potrzeby pozostałych budynków GPP Business Parku.

Dzięki analizie funkcjonowania budynków Goeppert Mayer, Stern i Alder można założyć, że zużycie energii w biurowcu Bloch będzie  o ok. 70 procent niższe, niż w budynkach referencyjnych klasy A, przy zachowaniu odczuwalnie podwyższonego komfortu użytkowników.

Badania i wdrożenia przeprowadzone przez GPP i Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego, przy współpracy z Politechniką Śląską i Politechniką Krakowską, pozwalają na optymistyczne patrzenie w przyszłość, dając niezwykle skuteczne oręże w walce z problematyką niskiej emisji i efektywności energetycznej w budynkach. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż nowoczesne technologie wdrożone i zweryfikowane w GPP Business Parku z roku na rok, a właściwie z miesiąca na miesiąc tanieją, i już dziś poniesione dodatkowo nakłady inwestycyjne – nie uwzględniając dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, NFOŚiGW lub WFOŚiGW, które wspierają tego typu inicjatywy – zwracają się w perspektywie 4-6 lat.

Warto o tym pamiętać, bo jeśli dodamy do tego wspomniane dofinansowanie, to zwrot z inwestycji jest jeszcze szybszy. Dla zobrazowania skali, jeden tylko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dysponuje budżetem 27,4 mld euro. Środki te zostaną wykorzystane m. in. na poprawę efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz promocję inteligentnych systemów dystrybucji energii.

Budynek Bloch będzie budynkiem plus energetycznym pod względem grzewczym, czyli będzie produkował więcej ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną niż wynosi jego zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej. Ponadto projektowane zapotrzebowanie energii pierwotnej budynku to zaledwie 30% względem budynku referencyjnego i niespełna 50% względem rygorystycznych przepisów, jakie wejdą w życie od roku 2021.

Najważniejsze  wnioski :

  • po roku 2020 nie będziemy mogli budować budynków w technologiach i standardach stosowanych dziś powszechnie (budynków  zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością wcześniej,  po 31.12.2018r.),
  • technologie i standardy budynkowe stosowane w GPP Business Park są opłacalne, zwiększone nakłady początkowe zwracają się  bez dofinansowania w okresie 4- 6 lat,
  • technologie stosowane w GPP Business Park spełniają  standardy jakie będą obowiązywały po roku 2020, dzięki czemu ich zastosowanie uprawnia do aplikowania o wsparcie w postaci dofinansowania ze środków pomocowych pochodzących ze źródeł krajowych i z UE.

Facebook User Timeline

Close