Prośba o wsparcie naszej Członkini – Danuty Białas

Danusia po udarze mózgu w styczniu 2023 roku nadal przebywa w szpitalu. Dotychczasowy proces leczenia powoli przynosi poprawę stanu jej zdrowia, co rokuje dużą nadzieję. Aktualnie nadal objęta jest paraliżem prawej strony ciała, a mowa stanowi jeszcze poważną trudność. Jest jednak w pełni świadoma i samodzielnie spożywa posiłki. Konieczna więc jest dalsza, intensywna rehabilitacja.

Dlatego też zwracamy się do wszystkich przyjaciół, wykonawców z estrady, znajomych oraz ludzi dobrej woli o wsparcie 1,5% z podatku na nr: KRS 0000292978 z przeznaczeniem jako cel szczegółowy: Danuta Białas nr 2390.

Niezależnie od tego Fundacja „PIASTUN ” udostępniła subkonto w Banku ING S.A. o nr 09 1050 0099 7651 2390 0000 0000 zaznaczeniem: dla Danuty Białas. Subkonto służy do zbierania indywidualnych darowizn pieniężnych. Szczegóły znajdują się na stronie fundacji: Przyjaciele dla Danusi – (fundacjapiastun.pl)

Za wszystkie zebrane do tej pory jak i w perspektywie środki Danusia wszystkim Wam bardzo dziękuje.

Facebook User Timeline

Close