I Noworoczna Gala Rady Seniorów Miasta Katowice – 12.01.2023

Informujemy, że w dniu 12.01.2023 przedstawiciele naszego Stowarzyszenia mieli zaszczyt uczestniczyć w I Noworocznej Gali Rady Seniorów Miasta Katowice, podczas której nastąpiło wręczenie pamiątkowych „Podziękowań za działalność na rzecz seniorów w roku 2022”. Wyróżnienia otrzymali:

  • Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa
  • Przewodniczący Rady Miasta Katowice – Maciej Biskupski
  • Dyrektor TVS – Małgorzata Piechoczek
  • Prezes Fundacji 'Wolne Miejsce’ – Mikołaj Rykowski
  • Prezes KSM – Krystyna Piasecka
  • Ewa i Andrzej Dopierała

Część artystyczną Gali uświetnił występ zespołu Camerata Silesia.
Impreza odbyła się w Willi Goldsteinów przy Placu Wolności 12a.

Serdecznie dziękujemy Radzie Seniorów Miasta Katowice za zaproszenie.

I NOWOROCZNA GALA RADY SENIORÓW - 2022-12-01

Zdjęcie 1 z 9

Nowy skład Rady Seniorów Miasta Katowice na III kadencję

Informujemy, że wyłoniono nowy skład Rady Seniorów Miasta Katowice na III kadencję.

W skład Rady Seniorów weszło 15 członków z najwyższą liczbą głosów – w tym mieszkaniec naszej dzielnicy, którego kandydaturę poparło nasze Stowarzyszenie: Pan Tadeusz Oczko.

Zarząd Stowarzyszenia REVITA składa serdeczne gratulacje z tytułu ponownego powołania Pana do składu Rady Seniorów Miasta Katowice.
Cieszy nas fakt, że kandydat z naszej dzielnicy, który otrzymał nasz głos, będzie ponownie zasiadał w Radzie.

Życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz miasta, dzielnicy i mieszkańców!

Szczegółowe informacje dotyczące wyników wyborów znajdują się na stronie www.katowice.eu

Spotkanie w dniu 12.04.2018

W dniu 12 kwietnia 2018r. w siedzibie Centrum Szkoleniowego „Oświata” odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia REVITA z:

  • Maciejem Biskupskim – Radnym Rady Miasta Katowice,
  • Reginą Szołtysik – Radną Rady Seniorów Miasta Katowice,
  • Tadeuszem Oczko – Radnym Rady Seniorów Miasta Katowice oraz członkiem Rady Jednostki Pomocniczej Nr11,
  • Sebastianem Szczęsnym – ratownikiem medycznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

W pierwszej części spotkania Pan Maciej Biskupski przekazał członkom naszego stowarzyszenia informacje dotyczące wspólnych działań podjętych z naszym zarządem.

W dalszej części Pan Tadeusz Oczko nakreślił kompetencje oraz obszary działania Rady Seniorów w Katowicach. Następnie, wspólnie z Panią Reginą Szołtysik, rozdali materiały informacyjne dotyczące inicjatyw i programów skierowanych na seniorów oraz „koperty życia”.

Na koniec Pan Sebastian Szczęsny omówił zasady funkcjonowania „koperty życia” oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za przybycie oraz merytoryczną dyskusję na ważne dla nas tematy.

Zebranie Członków Stowarzyszenia – 26.10.2017r.

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie Członków naszego Stowarzyszenia, na którym gościł przedstawiciel katowickiej Straży Miejskiej – Kierownik Referatu Zachód Dariusz Sierszeń.

Podczas spotkania omówione zostały bieżące problemy dzielnicy w zakresie porządku publicznego oraz propozycje i możliwości zmian w tym zakresie. Owocem przeprowadzonych rozmów jest deklaracja interwencji, złożona przez Pana Dariusza, w sprawie poprawy oświetlenia przystanku tramwajowo-autobusowego oraz przejścia dla pieszych przy zbiegu ulic Gnieźnieńskiej i Korfantego. Ponadto otrzymaliśmy wytyczne do działań zmierzających do objęcia przez miejski system monitoringu newralgicznych punktów naszej dzielnicy.

Dziękujemy za wizytę i konstruktywną dyskusję.

W dalszej części zebrania Wiceprezes „Revity” – Jarosław Caputa przekazał na ręce naszych członków-seniorów Koperty Życia. Akcja ta jest efektem współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Koperty Życia przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych mogących uratować życie, ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Koperty otrzymaliśmy dzięki przedstawicielowi naszej dzielnicy w katowickiej Radzie SeniorówPanu Tadeuszowi Oczce.

Dziękujemy za Koperty Życia – wszystkie otrzymane egzemplarze przekazaliśmy naszym seniorom.

Na koniec rozdaliśmy naszym Członkom egzemplarze najnowszego numeru Górnoślązaka – poświęconego naszej dzielnicy. W opracowaniu tego wydania braliśmy czynny udział, ramię w ramię z innymi podmiotami i osobami z terenu Wełnowca-Józefowca, w ramach programu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz Związku Górnośląskiego pt. „Moja dzielnica nie jest mi obojętna”. Naszym wkładem w monografię o W-J jest dwuczęściowa historia dzielnicy (str. 8) oraz historia przemysłu na terenie W-J (str. 13).

Cały numer w wersji elektronicznej dostępny jest TUTAJ.

Nowy skład Rady Seniorów Miasta Katowice

Informujemy, że w dniu 10 marca 2017r. w wyniku wyborów wyłoniono nowy skład Rady Seniorów Miasta Katowice.

W skład Rady Seniorów weszło 13 członków z najwyższą liczbą głosów – w tym Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej Nr 11 Wełnowiec-Józefowiec Tadeusz Oczko. Nasze Stowarzyszenie w wyniku przegłosowania odpowiedniej uchwały wsparło Przewodniczącego swoim głosem.

Zarząd Stowarzyszenia REVITA składa serdeczne gratulacje z tytułu Powołania Pana do składu Rady Seniorów Miasta Katowice.
Cieszy nas fakt, że kandydat z naszej dzielnicy, który otrzymał nasz głos, będzie zasiadał w Radzie.

Życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz miasta, dzielnicy i mieszkańców!

Szczegółowe informacje dotyczące wyników wyborów znajdują się w załączniku.

Źródło: http://katowice.eu/miasto/aktualnosci

Facebook User Timeline

Close