Uroczystości rocznicowe pod pomnikiem w dniu 08.05.2019r.

W dniu 08.05.2019 r. – członkowie Stowarzyszenia „REVITA” wzięli udział w uroczystości upamiętniającej poległych mieszkańców Katowic – w szczególności mieszkańców Wełnowca-Józefowca, którzy zginęli w wyniku działań wojennych podczas Wojen Światowych oraz Powstań Śląskich. Przed złożeniem kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Poległych na Skwerze W.Fojkisa, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, odbyła się uroczysta akademia, zorganizowana przez uczniów i nauczycieli szkoły.

W uroczystościach udział wzięli:

• Przewodniczący Rady Miasta Katowice – Maciej Biskupski,
• Radny Miasta Katowice – Adam Szymczyk,
• Przedstawiciel IPN w Katowicach – Stanisław Twardoch,
• Proboszcz Parafii pw. MB Wspomożenia Wiernych – ks. Dariusz Niesiobęcki,
• Dyrektor Muzeum Historii Katowic – Jacek Siebela,
• Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej Nr11 Wełnowiec-Józefowiec oraz Prezes Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec – Mariola Para-Hewig wraz z Przewodniczącym Zarządu RJP – Marianem Okularczykiem oraz członkami RJP,
• Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17 im. T. Kościuszki – Aleksandra Musioł wraz
z nauczycielami i uczniami oraz pocztem sztandarowym,
• Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 im. W. Korfantego – Barbara Len,
• przedstawiciele Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec,
• Kierownik Domu Kultury Koszutka Filia Dąb – Lidia Korzeniowska-Drapacz,
• uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego wraz z pocztem sztandarowym,
• harcerze I Szczepu im. Obrońców Katowic z Waldemarem Nendzą na czele,
• mieszkańcy dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie oraz wszystkim przybyłym za godne upamiętnienie rocznicy.

Facebook User Timeline

Close