13.02.2020 – Spotkanie z Ignacym Walentym Nendzą

W dniu 13 lutego br. w Centrum Edukacji „Oświata” przy Al. Korfantego 141 w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca-Józefowca „REVITA”.

W pierwszej części omawiano bieżącą działalność Stowarzyszenia, natomiast w drugiej części spotkania gościliśmy niezwykłą osobę: Pana Ignacego Walentego Nendzę – ubiegłorocznego laureata nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej i kulturalnej, którą otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Katowice z inicjatywy i na wniosek naszego Stowarzyszenia.

Podczas spotkania Laureat złożył podziękowania zarządowi i członkom Stowarzyszenia za nominację. Pan Ignacy przyznał, że nie spodziewał się nagrody ponieważ wśród nominowanych było wiele znakomitości, których działalność znacząco wyróżniła się w mieście Katowice. Pan Ignacy opowiedział o swoim życiu, pasji, pracy i działalności społecznej. A następnie odpowiadał na pytania zgromadzonych.

Dla tych, którzy nie mieli okazji poznać tej wybitnej osobistości, przypominamy najważniejsze fakty:
Pan Ignacy Nendza urodził się i wychował na katowickim Wełnowcu. W wieku 12 lat wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnił różne funkcje – od drużynowego do zastępcy komendanta hufca. Obecnie działa w Komisjach Historycznych Hufca ZHP Katowice i Chorągwi Śląskiej oraz w Harcerskim Klubie Taternickim. Był Wieloletnim instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu, działaczem Klubu Wysokogórskiego w Katowicach i współzałożycielem Harcerskiego Klubu Taternickiego. Wielokrotny uczestnik wypraw himalajskich w latach 70 i 80. W dzieciństwie, podczas indiańskich zabaw poznał Jerzego Kukuczkę, mieszkającego w ościennej dzielnicy Bogucice. Ich losy splotły się w późniejszym czasie ponieważ przez 7 lat pracowali w tym samym zakładzie pracy, a przede wszystkim rozwijali swoją pasję wspinania się po górach i działali w Katowickim Klubie Wysokogórskim.

Nasz laureat mówi o sobie: „Można powiedzieć, że jestem Ślązakiem-obieżyświatem. Od małego cały czas się gdzieś smykałem. Najpierw były Alpy Wełnowieckie – hałdy i tereny po biedaszybach, pomiędzy katowickim Wełnowcem a Bogucicami, góra Dorotka w Będzinie, Beskidy, Sudety, Karpaty i dalej jakoś poszło.”

Dziękujemy bardzo Panu Ignacemu za ciekawy wykład, a wszystkim przybyłym na spotkanie mieszkańcom za udział i ciekawą 
dyskusję.

Zapraszamy na kolejne spotkanie 16 kwietnia 2020.

 

Nagroda im. Józefa Kocurka -18.12.2019

W dniu 18 grudnia 2019 roku w instytucji kultury Katowice – Miasto Ogrodów przy placu Sejmu Śląskiego 2 odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z przedstawicielami katowickich organizacji pozarządowych, w którym udział wziął Prezes Stowarzyszenia „REVITA” Jarosław Caputa. Podczas spotkania podsumowano współpracę miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 oraz wręczono nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej.

Wśród 19 nominowanych znaleźli się Panowie Ignacy Walenty Nendza oraz Karol Rusecki zgłoszeni do przyznania nagrody przez nasze Stowarzyszenie. Niezmiernie miło jest nam poinformować mieszkańców Katowic, a zwłaszcza mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, że w roku 2019 nagrodę im. Józefa Kocurka otrzymał Pan Ignacy Walenty Nendza – mieszkaniec naszej dzielnicy, społecznik, taternik, harcerz, a przede wszystkim wspaniały człowiek. W imieniu Prezydenta nagrodę wręczył Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Jerzy Woźniak.

Gratulujemy Panu Ignacemu oraz wszystkim wyróżnionym i nominowanym.

Facebook User Timeline

Close