Spotkanie z Przewodniczącą Rady Miasta

W dniu wczorajszym – 05.04.2016 r. – delegacja Stowarzyszenia (w składzie: Prezes i Wiceprezes) udała się do Urzędu Miasta w Katowicach na spotkanie z Przewodniczącą Rady Miasta – Panią Krystyną Siejną.

W trakcie spotkania omówione zostały cele statutowe naszego Stowarzyszenia, nasze dotychczasowe dokonania oraz najbliższe plany. Po merytorycznej, acz przyjaznej dyskusji, obie strony zapewniły o chęci dalszej współpracy.

To pierwsze nasze spotkanie z przedstawicielem UM, ale na pewno nie ostatnie. Ze swojej strony zapewniamy, że będziemy robić wszystko, aby nasza dzielnica była zauważana przez możliwie wiele osób sprawujących władzę w Katowicach.

Dni Wełnowca 2016 – II spotkanie

W dniu dzisiejszym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kotlarza 10b, odbyło się II spotkanie w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Katowicach Wełnowcu-Józefowcu, dotyczące organizacji obchodów Dni Wełnowca w 2016 roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji, organizacji i podmiotów działających na terenie naszych dzielnic – w tym nasi przedstawiciele.

Na spotkaniu ustalono termin zorganizowania obchodów na dzień 17 września (tj. sobota) bieżącego roku. Omawiano lokalizację oraz zarys programu artystycznego I Dni Wełnowca oraz imprez towarzyszących temu wydarzeniu. Przyjęto plan działania, a osoby uczestniczące w spotkaniu zobligowano do pozyskania niezbędnych informacji celem doprecyzowania i uszczegółowienia programu obchodów.

Kolejny termin spotkania ustalono na dzień 15.04.2016 r. o godzinie 12.00.

„Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”

prog_aktywnosci

Informujemy, że w ramach wspomnianego przez nas (we wpisie o Dniach Wełnowca) Programu Aktywności Lokalnej Wełnowiec- Józefowiec i Dąb, prowadzonego przez Katowicki MOPS, mieszkańcy dzielnic mogą bezpłatnie:

 • wziąć udział w spotkaniach i szkoleniach animacyjnych,
 • pojechać na trening umiejętności społecznych,
 • wziąć udział lub współorganizować lokalne imprezy integracyjne, warsztaty i wydarzenia edukacyjne,
 • wziąć udział w wyjściach, wyjazdach i spotkaniach integracyjno-edukacyjnych,
 • skorzystać ze wsparcia animatora lokalnego,
 • zaplanować i realizować w grupie  różne inicjatywy.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Programu, które dostępne są na:

 

Grafika ze strony: http://www.mops.katowice.pl/node/1499

Interaktywna mapa Górnego Śląska

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną mapą Górnego Śląska, udostępnioną przez Archiwum Państwowe w Katowicach, w ramach Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – ORSIP.

Mapa obejmuje większość terenu naszego województwa i pozwala poruszać się w ramach czasowych od roku 1883 do chwili obecnej! Do dyspozycji mamy skany archiwalnych i bieżących map oraz zdjęcia satelitarne.

Ponadto posiada wyszukiwarkę adresową oraz tematyczne nakładki dotyczące:

 • dotacji unijnych
 • turystyki i kultury
 • zdrowia
 • transportu
 • ochrony środowiska
 • bezpieczeństwa
 • inwestycji
 • gospodarki przestrzennej
 • przyrody

Mapa z ustawioną lokalizacją na Wełnowiec-Józefowiec w roku 1883 znajduje się pod niniejszym linkiem.

Dni Wełnowca 2016

W dniu 14.03.2016 r., w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Katowicach Wełnowcu-Józefowcu, odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Kotlarza 10b, spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji działających na ternie naszej dzielnicy.

Tematem spotkania było skoordynowanie działań w/w podmiotów, w celu zorganizowania w 2016 roku –  Dni Wełnowca.

W spotkaniu tym wziął udział przedstawiciel naszego Stowarzyszenia.

Akcja informacyjna

W celu przyspieszenia realizacji naszych celów statutowych oraz rozpropagowania faktu powołania naszego Stowarzyszenia podjęliśmy działania informacyjne na terenie Wełnowca-Józefowca.

Dla mieszkańców przygotowaliśmy ulotki informacyjne, zawierające podstawowe informacje o Stowarzyszeniu oraz cel jego powołania. Aktualne ulotki oraz przyszłe ich wydania dostępne są w następujących punktach, na terenie Wełnowca-Józefowca:

 • Delikatesy „Pod Kasztanami”, ul Józefowska 90
 • Sklep „Lewiatan”, ul Józefowska 34
 • Salon Fryzjerski „Passion”, ul. Józefowska 90
 • Salon Prasy i DvD „Leo”, ul. Józefowska 83

Ponadto przesłaliśmy do większych zakładów pracy, szkół, organizacji i instytucji znajdujących się i działających na terenie Wełnowca-Józefowca pismo intencyjne, prosząc o nawiązanie współpracy na różnych płaszczyznach.

Facebook User Timeline

Close