Odsłonięcie obelisku w lasach panewnickich – 25.08.2023

Przestawiciel naszego Stowarzysznia – Ryszard Bakoś – uczestniczył w dniu 25.08.2023 w uroczystości odsłonięcia odremontowanego obelisku, poświęconego żołnierzom Oddziału Wydzielonego Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Wacława Andryszaka ps. „Wiesio”. Obelisk zlokalizowany jest w lasach panewnickich. 

Organizatorami uroczystości byli:

  • Instytut Pamięci Narodowej
  • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Górnośląski
  • Stowarzyszenie Ofiar Wojny
  • Stowarzyszenie Krzewienie Etosu Armii Krajowej
  • Lasy Państwowe

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

Odsłonięcie obelisku w lasach panewnickich - 25.08.2023

Zdjęcie 1 z 5

Facebook User Timeline

Close