Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 17.09.2020r. odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym:

  • wybrano nowego Wiceprezesa Stowarzyszenia
  • uzupełniono skład Zarządu o nowego członka
  • przyjęte zostały sprawozdania za rok 2019
  • udzielone zostało absolutorium Zarządowi za rok 2019
  • przyjęty został plan prac Stowarzyszenia na drugie półrocze 2020
  • dyskutowano nad wolnymi wnioskami

Zgodnie z naszym statutem następne planowane walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w 2021 roku.

Po zebraniu członkowie Stowarzyszenia skorzystali z udostępnionego komputera w celu zagłosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przypominamy, że głosować można do niedzieli – 20.09.2020! 

Szczegóły na temat zasad głosowania

Facebook User Timeline

Close