Pierwsze Dzielnicowe Spotkanie Liderów Opinii – 20.03.2018

Dnia 20 marca 2018 roku w budynku Śląskiego Centrum Szkolenia „Oświata” przy Al. Korfantego 141 w Katowicach, z inicjatywy Stowarzyszenia „REVITA” oraz Pana Macieja Biskupskiego Radnego Rady Miasta Katowice, odbyło się Pierwsze Dzielnicowe Spotkanie Liderów Opinii.

W spotkaniu tym udział wzięli m.in. Radni Rady Miasta Katowice – Damian Stępień oraz Adam Skowron, Dyrektorzy wraz z przedstawicielami Rady rodziców szkół i przedszkoli, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych: „Górnik”, KSM oraz Fabud, przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej Nr 11 oraz pozostałych organizacji, stowarzyszeń i podmiotów działających na terenie dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec.

Spotkanie podzielono na dwa panele tematyczne:

– w pierwszym, Pan Maciej Biskupski przedstawił zgromadzonym gościom wizualizację zmian, które dokonały się w dzielnicy i w mieście Katowice przez ostatnie lata oraz plany na najbliższe lata.

– druga część spotkania poświęcona była dyskusji i wymianie doświadczeń oraz spostrzeżeń odnośnie funkcjonowania naszej dzielnicy. W związku z tym, podniesione zostały między innymi następujące kwestie:

  • poprawy czystości w dzielnicy – zwłaszcza przy ul. Karłowicza oraz skrzyżowania dróg ul. Józefowskiej z ul. Mikusińskiego,
  • naprawy chodnika przy dojściu do przychodni przy ul. Kotlarza,
  • naprawy stanu nawierzchni drogi dojazdowej oraz wyznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku, w którym znajduje się lokal Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych UNIKAT oraz Program Aktywności Lokalnej MOPS,
  • Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 podniosła kwestię termomodernizacji budynku szkoły pytając m. in. jakie są plany Miasta odnośnie terminu wykonania przedmiotowych prac. Pan Maciej Biskupski wyjaśnił, iż problem termomodernizacji nie dotyczy jedynie tej jednej placówki oświatowej, ale wielu podobnych w mieście i Miasto Katowice systematycznie stara się wykonywać prace termomodernizacyjne,
  • poruszono również kwestię słabego przepływu informacji w mieście i propozycji sposobów na poprawę w tej materii.

Powyżej przytoczone kwestie to tylko ważniejsze z wielu tematów, które zostały omówione podczas dyskusji. Wszystkie problemy, sugestie i uwagi, które uczestnicy poruszyli podczas spotkania zostały odnotowane i mamy nadzieję, że wspólnie z pomocą Radnych Miasta Katowice udana nam się je w jak największym stopniu rozwiązywać i zrealizować.

Wszystkim przybyłym w tym dniu osobom, w imieniu inicjatorów tego spotkania – Stowarzyszenia „REVITA” i Radnego Miasta Katowice – Pana Macieja Biskupskiego, serdecznie dziękujemy za czynny udział i mamy nadzieję że tego typu spotkania staną się cyklicznym wydarzeniem.

Facebook User Timeline

Close