Spotkanie dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec

Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2017r., w salce Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji oraz dyskusji nad projektem  zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec.

Swoje  uwagi  jak  oraz  pytania  w  tej  dziedzinie  zgłaszali  przybyli  mieszkańcy  dzielnicy. W spotkaniu tym brał również udział przedstawiciel naszego Stowarzyszenia.

Facebook User Timeline

Close