Budżet Obywatelski 2021

Informujemy, że startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego! Od 9 marca można będzie zgłaszać zadania!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie bo.katowice.eu

Harmonogram VIII Budżetu Obywatelskiego na rok 2021:
Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 9 marca do 22 kwietnia 2021 r.
Weryfikacja formalna do 11 maja 2021 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej do 12 maja 2021 r.
Łączenie zgłoszonych wniosków do 1 lipca 2021 r.
Możliwość zgłaszania zastrzeżeń i uwag do zgłoszonych zadań ​do 1 lipca 2021 r.
Weryfikacja merytoryczna do 2 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej do 16 sierpnia 2021 r.
Wycofanie wniosku do 30 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowania ​do 30 sierpnia 2021 r.
Głosowanie od 6 do 19 września 2021 r.
Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacji do 29 września 2021 r.

Skwer Fojkisa – tablice informacyjne o historii Wełnowca-Józefowca

Informujemy, że na Skwerze Walentego Fojkisa zostały zamontowane, w ramach Budżetu Obywatelskiego, tablice opisujące historię naszej dzielnicy. Możemy się z nich dowiedzieć wielu ciekawych informacji dotyczących życia społecznego, kulturowego oraz religijnego, historii przemysłu, edukacji oraz sportu, które były nierozerwalnie związane z tą częścią Katowic. Serdecznie wszystkich zachęcamy, aby podczas spacerów zapoznać się z treścią oraz pięknymi zdjęciami ilustrującymi historię Wełnowca-Józefowca.

Budżet Obywatelski 2020 – głosowanie

Informujemy, że od wczoraj aż do 20 września głosować można na pozytywnie zaopiniowane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 29 września nastąpi ogłoszenie wyników. 

Informacje znajdują się na następujących stronach internetowych:

Przypominamy, że każdy mieszkaniec dysponuje trzema głosami na zadania ogólnomiejskie i trzema głosami na zadania lokalne. Należy jednak pamiętać, że głosować można tylko raz. Uprawnionymi do głosowania, są wszyscy mieszkańcy Katowic, bez względu na wiek. Dla osób, które z różnych względów nie mogą głosować elektronicznie uruchomione zostały Mobilne Punkty Głosowania.

Projekty zadań dotyczące Wełnowca-Józefowca wg kolejności z wykazu na stronie UM Katowice:

Zachęcamy do głosowania na wybrane przez Państwa zadania!

Budżet Obywatelski 2018 – głosowanie

  1. Głosowanie potrwa czternaście dni od 11 do 24 września i odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza dostępnego przez Internet.
  2. Uprawnione do głosowania są tylko osoby zameldowane w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 31 sierpnia 2017, które najpóźniej 24 września 2017 będą miały ukończone 16 lat!
  3. By wziąć udział w głosowaniu należy na stronie głównej budżetu obywatelskiego kliknąć w baner „kliknij i zagłosuj„.
  4. Żeby zalogować się do systemu należy podać swój numer PESEL oraz nazwisko panieńskie matki. Należy również zaznaczyć, że zapoznali się Państwo i akceptują treść oświadczenia.
  5. Po wprowadzeniu prawidłowych danych pojawi się lista projektów lokalnych i ogólnomiejskich, na które można zagłosować. Głosujący w każdej z powyższych kategorii ma możliwość dokonania wyboru:
   • jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty lub;
   • dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty lub;
   • trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie.
  6. Na projekty lokalne z danej jednostki pomocniczej (dzielnicy) głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą. System automatycznie wygeneruje tylko zadania z dzielnicy Państwa zameldowania oraz projekty ogólnomiejskie. Na zadania ogólnomiejskie mogą oddać głos wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach.
  7. Każdy mieszkaniec zagłosować może tylko jeden raz.
  8. Po rozdysponowaniu punktów przez głosującego, pojawi się prośba o podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany 4 cyfrowy kod autoryzacyjny. Na jeden numer telefonu przesłanych może być maksymalnie 5 kodów, co oznacza że maksymalnie 5 osób będzie mogło zagłosować podając ten sam numer.
  9. Po wpisaniu prawidłowego kodu, głos zostanie oddany i przesłany do systemu.

Cudzoziemcy zameldowani w Katowicach oraz osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu lub telefonu komórkowego, bądź też obawiają się, że samodzielne wypełnienie formularza może sprawić im trudność – mogą w dniach 22-24 września 2017 zagłosować z pomocą urzędnika w wyznaczonych stacjonarnych punktach głosowania. Jest ich w całym mieście 34. Punkty będą czynne w piątek (22.09) w godz. 10.00-18.00, natomiast w sobotę i niedzielę (23-24.09) w godz. 10.00-16.00. Najbliższe dla mieszkańców Wełnowca-Józefowca punkty to:

 • Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Krzyżowa 1
 • Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bytomska 8a

Stacjonarne punkty głosowania obsługiwane są tylko przez urzędników, którzy posiadają ze sobą identyfikator potwierdzający, że są pracownikami Urzędu Miasta Katowice. Pamiętajmy, przekazywanie danych osobowych osobom trzecim może prowadzić w przyszłości do nieprzyjemnych sytuacji. W ramach głosowania urzędnicy nie zbierają głosów w formie papierowej, a podczas głosowania w stacjonarnym punkcie, dane głosującego wprowadzane są bezpośrednio do systemu informatycznego. Ponadto, urzędnicy nie prowadzą akcji zbierania głosów w domach/mieszkaniach mieszkańców miasta.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązywać będzie próg minimalnego poparcia, jakie dany projekt musi zdobyć w głosowaniu, żeby mógł zostać przeznaczony do realizacji. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Projekty wyłonione do realizacji poznamy 29 września. Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów i osiągnęły próg minimalnego poparcia, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej lub projektów ogólnomiejskich.

(źródło: http://bo.katowice.eu)

 

Budżet Obywatelski 2018 – projekty po weryfikacji

W związku ze zbliżającym się terminem głosowania na pozytywnie zaopiniowane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 przedstawiamy wykaz zgłoszonych projektów zarówno ogólnomiejskich, jak i lokalnych dotyczących Wełnowca-Józefowca. Warto podkreślić, że wszystkie projekty z terenu naszej dzielnicy zostały zaopiniowane pozytywnie!

Przypominamy, że głosowanie trwać będzie w dniach 11.09.-24.09.2017r.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

ID zadania/Tytuł Wnioskodawca Lokalizacja Szacunkowy koszt
M/3/2017
Piłka ręczna i koszykówka dla Wełnowca. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Wełnowiec -Józefowiec.
Dawid Walczuk
790-225-187
dawidmw13@gmail.com
ul. Krzyżowa 12 651.825,00 zł
M/21/2017
Czarodziejskie Ogrody – wymarzone place zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców.
Karolina Skubacz
karo82@op.pl
W części dot. Wełnowca-Józefowca
– ul. Bytomska 8a.
295.000,00 zł
M/27/2017
Domki dla kotów wolno żyjących – schronienie i bezpieczeństwo
Agnieszka Drożyńska
660-424-864
Wszystkie dzielnice Katowic. 38.000,00 zł

PROJEKTY LOKALNE

ID zadania/Tytuł Wnioskodawca Lokalizacja Szacunkowy koszt
L/1/11/2017
Montaż dodatkowych piłkochwytów oraz zabezpieczeń na boisku Arena Wełnowiec przy Gimnazjum nr 9.
Dawid Walczuk
790-225-187
dawidmw13@gmail.com
ul. Krzyżowa 12 86.000,00 zł
L/2/11/2017
„Zielony Zakątek” Mini Skwer + Parking
Tadeusz Oczko
516-510-928
t.oczko@poczta.fm
ul. Józefowska 84, 86, 88, 72a, 72b 203.900,00 zł
L/3/11/2017
Mini skwer Józefowska-Gnieźnieńska
Tadeusz Oczko
516-510-928
t.oczko@poczta.fm
Przy skrzyżowaniu ulicy Józefowskiej z ulicą Gnieźnieńską. 45.000,00 zł
L/4/11/2017
Renowacja chodnika ul. Kotlarza 5-5f
Tadeusz Oczko
516-510-928
t.oczko@poczta.fm
Chodnik przebiega wzdłuż frontu budynków przy ul. Kotlarza 5 -5f pomiędzy boiskiem szkolnym Gimnazjum nr 9 i biegnie w kierunku targowiska i ul. Krzyżowej 70.400,00 zł
L/5/11/2017
Modernizacja i renowacja szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 im.T. Kościuszki w Katowicach, ul. Dekerta 1 z uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych
Tomasz Jeż
502-606-229
jez.tomasz@gmail.com
Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Dekerta 1. 128.327,00 zł
L/6/11/2017
Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Dekerta 1
Jolanta Gontarz
502-372-275
g.jola@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach,ul. Dekerta 1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 17 oraz teren wkoło budynku tj. obiekty sportowe (boisko, bieżnia) oraz plac zabaw. 21.731,00 zł
L/7/11/2017
Plac zabaw wyposażony w urządzenia poprawiające kondycję i sprawność fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych przy Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach ul. Krzyżowa
Sylwia Blacha
sylwetkab@op.pl
ul. Krzyżowa 12 (teren SP 19 – byłe Gimnazjum nr 9). 239.00,00 zł
L/8/11/2017
Renowacja otoczenia PAL MOPS + miejska stacja rowerowa
Tadeusz Oczko
516-510-928
t.oczko@poczta.fm
Otoczenie pawilonów i ulic Kotlarza 10b i Nowowiejskiego. 194.700,00 zł
L/9/11/2017
ZADANIE DWULETNIE

Budowa nowych miejsc parkingowych na Osiedlu „Słoneczna”.

Łukasz Hankus
hankuslukasz7@gmail.com
1. Rozjeżdżony pas zieleni wzdłuż ulicy Słoneczna vis a vis budynków Słoneczna 76 i 74.
2. Rozjeżdżony pas zieleni wzdłuż przedszkola na ulicy Słoneczna 60 i vis a vis budynku Słoneczna 75.
3. Pas zieleni wzdłuż ulicy przy budynku Słoneczna 69 vis a vis istniejącego parkingu.
4. Pas zieleni w pobliżu pawilonów handlowych przy ulicy Ściegiennego 45 vis a vis sklepu ALKA.
220.000,00 zł
L/10/11/2017
ZADANIE DWULETNIE
o większym zakresie niż L/9/11/2017

Budowa nowych miejsc parkingowych na Osiedlu „Słoneczna”.

Łukasz Hankus
hankuslukasz7@gmail.com
1. Rozjeżdżony pas zieleni wzdłuż ulicy Słoneczna vis a vis budynków Słoneczna 76 i 74.
2. Rozjeżdżony pas zieleni wzdłuż przedszkola na ulicy Słoneczna 60 i vis a vis budynku Słoneczna 75.
3. Pas zieleni wzdłuż ulicy przy budynku Słoneczna 69 vis a vis istniejącego parkingu.
4. Pas zieleni w pobliżu pawilonów handlowych przy ulicy Ściegiennego 45 vis a vis sklepu ALKA.
305.000,00 zł
L/11/11/2017
Zakup książek i audiobooków oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach.
Anna Jacher
503-108-269
anna.jacher1@gmail.com
bodlabiblioteki@gmail.com
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Bytomska 8a. Tabliczki: po prawej stronie ulicy Bytomskiej przy numerze 13 oraz po prawej stronie ulicy Józefowskiej przy numerze 119. 17.000,00 zł

Wykaz projektów znajdziecie również na stronie UM  – http://bo.katowice.eu , lub bezpośrednio pod linkami:

 • Projekty ogólnomiejskie zaopiniowane negatywnieczytaj…
 • Projekty ogólnomiejskie zaopiniowane pozytywnieczytaj…
 • Projekty lokalne zaopiniowane negatywnieczytaj…
 • Projekty lokalne zaopiniowane pozytywnieczytaj…

Budżet Obywatelski 2018 – spotkanie informacyjne

bo_2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, które odbędzie się jutro (wtorek, 04.04.2017r.) w Szkole Podstawowej Nr 17, o godzinie 17.00.

Spotkanie oprócz możliwości pozyskania wiedzy na temat procedury Budżetu Obywatelskiego umożliwia również wymianę opinii, nawiązanie kontaktów czy też wstępne omówienie pomysłów na projekty.

Budżet Obywatelski 2018

bo_2018

Informujemy, że ruszyła IV edycja Budżetu Obywatelskiego! Tym razem UM przeznaczył do rozdysponowania aż 24,5 mln zł!

W nowej edycji nastąpiło kilka istotnych zmian, m.in.:

 • określenie maksymalnej wartości projektu zadania o charakterze lokalnym – od tegorocznej edycji będzie ona wynosić 75% kwoty przypadającej na daną dzielnicę
 • określenie przez osoby składające projekt kosztów utrzymania danej inwestycji, które nie będą elementem kosztorysu, ale posiadają walor edukacyjny, mający zwrócić uwagę mieszkańców na to, że realizacja danej inwestycji niesie za sobą również konsekwencje w postaci konkretnych kosztów jej utrzymania w latach następnych,
 • możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu 2 lat,
 • wydłużenie głosowania do 14 dni,
 • wprowadzenie nagrody dla jednostki pomocniczej z najwyższą frekwencją w głosowaniu.

Pierwszym etapem realizacji IV edycji Budżetu Obywatelskiego będą lokalne spotkania informacyjne na przełomie marca i kwietnia.

 

Jak zwykle wszystkie najważniejsze informacje na temat BO 2018 znajdą państwo na stronach:

http://bo.katowice.eu/Strony/default.aspx

https://www.facebook.com/katobudzet/

Dogpark – oficjalne otwarcie

Miło nam poinformować, że w dniu jutrzejszym – 19.11.2016r., o godzinie 11.00 odbędzie się oficjalne otwarcie Dog Parku zlokalizowanego na terenie naszej dzielnicy, przy ul. Kotlarza.

Oficjalny plan otwarcia:

 • Przybycie uczestników wraz ze swoimi pupilami
 • Powitanie zaproszonych gości i uczestników otwarcia
 • Prezentacja przeszkód
 • Zasady bezpieczeństwa na terenie Dog Parku
 • Wspólna zabawa z pupilami

Dog Park jest realizacją projektu w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego. Można z niego korzystać już od końca października i po rozmowach z mieszkańcami, którzy mieszkają w pobliżu i posiadają psy, wiemy, że Dog Park to „strzał w dziesiątkę”!

Oficjalny profil Dog Parku na FB – https://www.facebook.com/KatowiceDogParkJozefowiecWelnowiec/

O Dog Parku napisał też serwis SILESION – zachęcamy do lektury artykułu.

Budżet Obywatelski 2017 – wyniki oraz uwagi do BOK

bo_2017

Informujemy, że ze wszystkimi wynikami głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 można zapoznać się tutaj.

Poniżej projekty, uszeregowane wg liczby uzyskanych głosów poparcia, które zostały przeznaczone do realizacji w 2017 roku:

*zielony kolor – największa ilość głosów
*czerwony kolor – najmniejsza ilość głosów

ID zadania/Tytuł Wnioskodawca Lokalizacja Zweryfikowany koszt Miejsce w głosowaniu Liczba głosów
L/13/11/2016 – Reorganizacja istniejących parkingów przy ul. Mikusińskiego i Kotlarza – utworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców. Sabina Zając Ul. Mikusińskiego 14-26, ul. Kotlarza 19-19b. 175.000,00 zł 1 590
L/4/11/2016 – Street workout park w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Kamil Lasończyk Teren zlokalizowany między domem przy ul. Szczecińskiej 37a, a przychodnią przy ul. Kotlarza, niedaleko Gimnazjum nr 9. 210.000,00 zł 2 524
L/12/11/2016 – Rewitalizacja asfaltowego placu pomiędzy budynkami Słoneczna 71 i 73. Łukasz Hankus Asfaltowy plac pomiędzy budynkami Słoneczna 71 i Słoneczna 73. 110.000,00 zł 3 455
L/3/11/2016 – Doposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w sprzęt z podestem scenicznym w celu uatrakcyjnienia zajęć odbywających się w przedszkolu. Tomasz Przybyła Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki, ul. Bytomska 8b 30.000,00 zł 6 307
L/2/11/2016 – Zakup książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6. Wyposażenie biblioteki. Anna Jacher Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Bytomska 8a 13.000,00 zł 8 251
L/10/11/2016 – „Dzielnicowy System Informacji” w ramach tego systemu, projekt przewiduje posadowienie 3 dużych gablot wolnostojących w centralnych punktach dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Tadeusz Oczko Posadowienie gablot: na pl. Św. Józefa Robotnika; na placyku przy skrzyżowaniu Józefowska-Gnieźnieńska; przy skrzyżowaniu Szczecińska-Jabłoniowa 21.400,00 zł 11 60

Warto pochylić się nad raportem ilościowym, dotyczącym głosowania:

 • pula środków: 562 709,00 zł
 • uprawnieni do głosowania: 12 606
 • wzięło udział: 1 256
 • frekwencja: 9,96%
 • ilość głosów: 3 650
 • projekty głosowane: 11
 • projekty do realizacji: 6
 • głosy na wygrany: 590
 • udział wygranego: 16%

Niestety, analizując powyższe dane w zestawieniu z pozostałymi dzielnicami, wypadamy… „średnio”. Zarówno ilość osób, które zagłosowały oraz ich udział procentowy w ogólnej puli uprawnionych, mieszczą się w średniej, dla wszystkich dzielnic, jednakże znacząco odbiegają od „najlepszych”. Również ilość głosów oddanych na wygrany projekt (590 głosów – projekt L/13/11/2016) mieści się w „średniej” i stanowi 16% wszystkich głosów. Ostatni projekt, który został zaakceptowany do realizacji (60 głosów – projekt L/10/11/2016) – uzyskał najmniej głosów, ze wszystkich projektów zgłoszonych w naszej dzielnicy oraz zajął przedostatnie miejsce w skali całego miasta, wśród projektów, które będą realizowane. Ponadto od kolejnego projektu w rankingu dzielnicowym dzieli go 109 głosów. Warto dodać, że wiele projektów, które uzyskały sporą ilość głosów, nie zostało przesuniętych do realizacji w 2017 roku, ze względu na wysokie koszty, a co za tym idzie, niemożność zmieszczenia się w ogólnej puli przyznanych środków. Oto ich wykaz:

ID zadania/Tytuł Wnioskodawca Lokalizacja Zweryfikowany koszt Miejsce w głosowaniu Liczba głosów
L/5/11/2016 – Przebudowa chodników przy blokach Szczecińska 16-18 i wzdłuż jezdni między nimi wraz z wymianą nawierzchni drogi przy bloku Szczecińska 16. Marek Świtała Szczecińska 16-18. 275.000,00 zł 4 437
L/9/11/2016 – Modernizacja i renowacja szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki z uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych. Tomasz Jeż Szatnia w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki, ul. Dekerta 1. 135.000,00 zł 5 378
L/7/11/2016 – Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku. Ruta Romanek ul. Józefowska 101, 101a, 101b, 101c. 95.400,00 zł 7 269
L/8/11/2016 – Modernizacja i zagospodarowanie szkolnego terenu zielonego przy budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Józefowskiej 52-54 w Katowicach. Jolanta Gontarz Teren szkolny przy budynku Szkoły Podstawowej nr 17 zlokalizowany przy ulicy Józefowskiej 52-54. 90.000,00 zł 9 217
L/11/11/2016 – Monitoring wizyjny Osiedla „Słoneczna” Katowice. Janina Morawiec ul. Słoneczna przy przejściu dla pieszych na wprost budynku Słoneczna 77. 100.000,00 zł 10 169

Analizując powyższe dane i zestawienia należy przyznać, że mieścimy się w średniej dla całego miasta, natomiast należy robić wszystko, aby w kolejnych edycjach BOK zwiększyć frekwencję, co przełoży się bezpośrednio na większe poparcie społeczne projektów przekazywanych do realizacji.

Budżet Obywatelski 2017 – głosowanie

bo_2017

Już dziś wystartowało głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2017!

Przypominamy, że głosowanie trwać będzie w dniach 19-25.09.2016r.

Jak głosować, dowiedzą się Państwo tutaj.

Wykaz projektów oraz najważniejsze daty znajdziecie Państwo tutaj.

Szczegóły na stronach:

GŁOSOWAĆ MOŻNA TUTAJ!

Facebook User Timeline

Close