GPP – część druga – biurowiec im. Goeppert-Mayer

W ramach cyklu informacyjnego o podmiotach działających na terenie naszej dzielnicy, z którymi współpracujemy, przestawiamy drugą z trzech części artykułu o Górnośląskim Parku Przemysłowym, dotyczącą biurowca im. Goeppert-Mayer.

gpp logo

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Proekologicznie i energooszczędnie – to kierunek zagospodarowania 50 hektarowej przestrzeni miejskiej zlokalizowanej zaledwie 2 km od centrum Katowic. GPP opiera się w swoich działaniach  na idei ECO i SMART CITY, czyli wykorzystywaniu innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań inżynieryjno-infrastrukturalnych, co w efekcie prowadzi do utworzenia na rewitalizowanych terenach poprzemysłowych, na wzór skandynawskiej SymbioCity, nowoczesnej eko-dzielnicy.

Już dzisiaj prawie 2000 miejsc pracy, nowoczesne biura, sale konferencyjne i atrakcyjne warunki wynajmu, duża ilość miejsc parkingowych, usługi typu „wirtualne biuro”, przedszkole, klub fitness, restauracja Bazylia oraz pierwsza sponsorska stacja wypożyczalni rowerów miejskich funkcjonują  na terenie GPP w trzech, oddanych do użytku, energooszczędnych budynkach biurowych – Goeppert Mayer, Stern i Alder.

gpp stacja rowerów

gpp przedszkole

GPP BUSINESS PARK zaprojektowano jako kompleks czterech budynków biurowych klasy A, dedykowanych dla najbardziej wymagających i świadomych klientów. Na pierwszy rzut oka można by rzec, że to nic szczególnego – obiektów o podobnym charakterze w Polsce i Europie jest wiele. Jednak podejście Inwestora, jak również sama koncepcja, może pozytywnie zaskoczyć niejednego ekologicznie myślącego przedsiębiorcę. Budowanie obiektów zużywających niewielkie ilości energii  zaczyna się od stworzenia koncepcji wielowariantowych rozwiązań technicznych bazujących na wiedzy i doświadczeniu zespołu projektowego. Stworzono przemyślaną koncepcję wyznaczającą kierunki dla projektantów branżowych. Szereg konsultacji z naukowcami z Politechnik Krakowskiej i Śląskiej, jak również wiele wizytacji w referencyjnych budynkach na świecie, przekonały Inwestora, że przyjęta koncepcja jest logiczna i spójna oraz że ma szansę powodzenia. Podjęcie decyzji o budowie „zielonego i zrównoważonego budynku” ułatwiła także analiza jednokierunkowych na tamten czas zmian (wzrosty) cen nośników energii. Po 6 latach od powstania wizji i powołania zespołu roboczego w lipcu 2012r. ukończono prace budowlane przy pierwszym z zaprojektowanych budynków energooszczędnych. Kolejne dwa lata zajęła budowa budynków nr 2 i 3.  Już teraz efekty pracy całego zespołu projektowego i wykonawczego można podziwiać w rzeczywistości, a nie tylko w formie projektów i symulacji komputerowych. Dzięki rozbudowanemu, autorskiemu systemowi BMS na bieżąco kontrolowany jest stopień realizacji założeń projektowych, wprowadzane są optymalizacje algorytmów sterujących obiektem, analizowane są zachowania poszczególnych elementów systemu wpływających na energooszczędność oraz komfort użytkowników.

Ponad 50% wynoszą całkowite oszczędności w kosztach eksploatacji budynków GPP BUSINESS PARK w odniesieniu do standardowych budynków klasy A.

Pierwszy z budynków biurowych GPP Business Park o nazwie Goeppert-Mayer, zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 33, posiada powierzchnie 7800 m2 (plus garaż podziemny) i jest pierwszą z czterech inwestycji biurowych, które utworzą docelowy kształt kompleksu GPP BUSINESS PARK.

goeppert-mayer

Konsekwencją decyzji o budowie „zielonego” budynku była decyzja o ubieganie się o brytyjski certyfikat BREEAM, który jest najbardziej  renomowanym europejskim systemem certyfikacji ekologicznej budynków.

breeam

ZIELONE TECHNOLOGIE

Koncepcja zakładała stworzenie 4 biurowców klasy A, dopracowanych w każdym szczególe pod względem funkcjonalnym i wizualnym, charakteryzujących się efektywnym zarządzaniem energią i dodatkowo, a może przede wszystkim, tworzących przyjazne środowisko do pracy dla ludzi w nich przebywających. Jak wykazały ostatnio opublikowane badania naukowców z UK efektywność pracowników pracujących w obiektach typu „Green Buildings” jest o 20 – 40 % wyższa w porównaniu do tradycyjnych budynków.

Sprostanie założeniom zrównoważonego i energooszczędnego budynku wymagało zastosowania najwyższej jakości, ekologicznych materiałów budowlanych o wysokich parametrach izolacyjności oraz zainstalowania specjalistycznych systemów budynkowych takich jak:

 • System trigeneracji wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego, gdzie odpadowym zjawiskiem przy produkcji energii elektrycznej jest produkcja ciepła. Ciepło to następnie wykorzystywane jest do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania powietrza zewnętrznego w układzie wentylacji, jak również do produkcji chłodu.
 • Inteligentny system sterowania oświetleniem i żaluzjami zewnętrznymi, analizujący natężenie oświetlenia na zewnętrznątrz i wewnętrznątrz budynku, kierunek padania promieni słonecznych oraz możliwość powstawania olśnień słonecznych i odblasków. Całość instalacji dba o utrzymanie wymaganego natężenia oświetlenia, przy maksymalnym, możliwym do wykorzystania, uzysku światła naturalnego z zewnątrz, również kontrolując obecność osób w pomieszczeniach biurowych.
 • Wysoko wydajny system wentylacji z odzyskiem ciepła, grzaniem, chłodzeniem, osuszaniem
  i nawilżaniem, oraz płynną regulacją wydajności.
 • Układ belek grzewczo-chłodzących oraz regulatorów przepływu VAV dla utrzymania właściwych krotności wymian powietrza oraz parametrów komfortu.
 • Szereg czujników temperatury, stężenia CO2, wilgotności, natężenie oświetlenia i obecności – wszystko dla utrzymania wysokich wymagań w zakresie jakości powietrza i optymalnego jego rozprowadzania.
 • Wysokosprawny układ wind z odzyskiem energii elektrycznej

i wiele innych systemów współpracujących ze sobą i wymieniających informacje, a wszystko po to, aby z jednej strony optymalnie wykorzystać dostępne media, a z drugiej by być w zgodzie z zasadami poszanowania natury.

Dla bezpieczeństwa i komfortu pracy osób przebywających w budynku zainstalowano:

 • zaawansowany system kontroli dostępu i włamania, informujący obsługę o ruchu osób
  w budynku, oraz monitorujący wszystkie newralgiczne miejsca budynku,
 • system telewizji dozorowej nadzorujący obiekt,
 • system detekcji pożaru,
 • budynkową sieć komputerową,
 • system parkingowy,

i wiele innych systemów, pozwalających na kontrolowanie parametrów pracy budynku i ograniczających zużycie energii bez negatywnego wpływu na komfort i samopoczucie przebywających w nim osób.

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną nie przekracza 28 kWh/m2 na rok, a na energię potrzebną do produkcji chłodu 70 kWh/m2 na rok. Co wprost oznacza, iż koszty eksploatacji i tym samym koszty najmu będę niższe. Osiągnięto ponad 50% oszczędności, to wynik lepszy niż te uzyskane w dotychczasowych budynkach określanych mianem Green Building. Należy tutaj podkreślić, iż nie są to wszystkie możliwe do osiągnięcia oszczędności. Szacuje się, że dodatkowe 10% oszczędności uzyskamy w skutek wykorzystania inteligentnego sterowania oświetleniem i żaluzjami, zatem całkowite oszczędności w eksploatacji obiektu wynoszą łącznie ponad 50%.

PODSUMOWANIE

Możemy być dumni, że na terenie naszej dzielnicy, w dodatku tak ważnym historycznie, stworzony został jeden z najnowocześniejszych na skalę światową kompleksów biurowych. Cieszy nas fakt, że wszelkie prace inwestycyjne na terenie GPP prowadzone są w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju i mamy nadzieję, że na ciągłej rozbudowie GPP skorzysta cała dzielnica.

GPP – część pierwsza – historia

W ramach cyklu informacyjnego o podmiotach działających na terenie naszej dzielnicy, z którymi współpracujemy, przestawiamy pierwszą z trzech części artykułu o Górnośląskim Parku Przemysłowym, dotyczącą historii Spółki.

gpp logo

Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o., w skrócie GPP, jest podmiotem gospodarczym działającym od 12 maja 1995 roku. Do kwietnia 2005 roku firma, jako spółka zależna Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. działała pod nazwami: TOR sp. z o.o., Drukarnia Śląska Sp. z o.o., Prymat sp. z o.o., GAPP Sp. z o.o., a od października 2004 roku BUDMASZ sp. z o.o., kilkakrotnie zmieniając w tym okresie przedmiot działalności. Początkiem 2005r. podjęto prace koncepcyjne nad utworzeniem Parku Przemysłowego na przeznaczonych do rekultywacji terenach poprzemysłowych po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym Huta Silesia.

Walne zgromadzenie udziałowców Spółki uchwałą z dnia 12.04.2005 dokonało odpowiednich  zmian w statucie Spółki, od tego dnia nazwa Spółki brzmi: Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

 • zarządzanie kompleksem GPP BUSINESS PARK,
 • promocja i wspieranie przedsiębiorczości
 • rekultywacja terenów poprzemysłowych
 • koordynowanie działalności Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego skoncentrowanej m.in. na projektowaniu inteligentnych i zrównoważonych budynków przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28.04.2005 roku pomiędzy:

 • Prezydentem Miasta Katowice,
 • Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach,
 • Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach (GAPP S.A.)
 • Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej (ARR S.A.)

wyznaczono Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. jako spółkę zarządzającą Górnośląskim Parkiem Przemysłowym w Katowicach.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca przy tworzeniu w Katowicach nowoczesnego Parku Przemysłowego na zdegradowanych terenach po zrestrukturyzowanym przedsiębiorstwie państwowym Huta Silesia.

Kalendarium

2005

 • początek prac koncepcyjnych nad utworzeniem Parku Przemysłowego na terenach wymagających rekultywacji
 • aplikowanie do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o środki unijne na realizację przedsięwzięcia
 • akceptacja i zgoda na podjęcie działań

2008

 • otwarcie pierwszego budynku na terenie GPP
 • utworzenie Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego (Klaster)
 • tworzenie technologicznej koncepcji wybudowania w Katowicach energooszczędnego budynku biurowego
 • początek prac koncepcyjnych nad rewitalizacją 50ha terenów poprzemysłowych

2009

 • aplikowanie o środki unijne na realizację projektu rozwoju Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

od 2010

 • promocja Klastra
 • rozpoczęcie budowy energooszczędnego budynku biurowego • promocja terenów inwestycyjnych

2011

 • budowa energooszczędnego budynku biurowego i jego komercjalizacja

2012

 • otwarcie pierwszego  energooszczędnego budynku biurowego im. Marii Goeppert-Mayer w kompleksie GPP BUSINESS PARK

2013

 • rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych budynków biurowych w kompleksie GPP Business Park

2014

 • otwarcie drugiego oraz trzeciego energooszczędnego budynku biurowego im. Otto Sterna oraz im. Kurta Aldera w kompleksie GPP Business Park

2015

 • uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnego, czwartego budynku biurowego im. Konrada Blocha w kompleksie GPP BUSINESS PARK.

 

Informator dzielnicowy

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz zapełniając, swego rodzaju, lukę związaną z brakiem jednolitego zbioru najważniejszych informacji o naszej dzielnicy, przedstawiamy:

INFORMATOR DZIELNICOWY

W tej chwili zawiera on wykaz najważniejszych podmiotów działających na terenie Wełnowca-Józefowca oraz w okolicy, wraz z danymi teleadresowymi oraz godzinami urzędowania/pracy. Informator znajduje się w zakładce DZIELNICA w górnym menu.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie ujęliśmy wszystkich podmiotów, a informator nie zawiera wszystkich przydatnych informacji, ale zapewniamy, że będziemy systematycznie uzupełniać braki. W tym miejscu zwracamy się do wszystkich mieszkańców, przyjaciół i sympatyków naszej dzielnicy o aktywne uczestnictwo w kształtowaniu informatora, tak by był on możliwie kompletny.

Wszelkie uwagi oraz propozycje uzupełnienia informatora proszę przesyłać drogą mailową, zgodnie z danymi kontaktowymi.

Spotkanie w OŚWIACIE

oswiata_logo

W dniu wczorajszym w siedzibie Śląskiego Centrum Edukacji OŚWIATA, przy Al. Korfantego 141, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu naszego Stowarzyszenia z Panią Dyrektor Reginą Orzechowską.

Rozmowy dotyczyły poszerzenia dotychczasowej współpracy między OŚWIATĄ a REVITĄ.

Po owocnych rozmowach obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy oraz nakreśliły zasady jej poszerzenia. O dalszych ustaleniach informować będziemy na bieżąco.

Spotkanie w FASINGU

fasing-logo

W dniu wczorajszym w siedzibie FASINGU, przy ul. Modelarskiej 11, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu naszego Stowarzyszenia z Panią Kierownik Ds. Promocji i Wizerunku Ewą Robaszyńską.

Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy między FASINGIEM a REVITĄ.

Po owocnych rozmowach obie strony zadeklarowały chęć współpracy oraz nakreśliły jej wstępne ramy. O dalszych ustaleniach informować będziemy na bieżąco.

Ponadto otrzymaliśmy dwa egzemplarze monografii wydanej na 100-lecie FASINGU. Dzięki nim, już wkrótce, opracujemy rys historyczny zakładu znajdującego się na terenie naszej dzielnicy.

Wyjazd integracyjny – Chechło-Nakło – 04.06.2016

Informujemy, że w dniu 04.06.2016 roku, odbył się pierwszy wyjazd integracyjny dla członków naszego Stowarzyszenia wraz z ich rodzinami oraz dla zaproszonych gości.

Spotkaliśmy się nad zalewem Chechło-Nakło, by w miłej atmosferze spędzić wspólnie całą sobotę. Były wspólne spacery, loterie fantowe dla najmłodszych oraz dorosłych, wice oraz tańce.

Zimnymi napojami, smacznym obiadem, dobrą kawą i wybitnym ciastem, a na koniec kiełbasą z grilla ugościł nas słynny Bar u Heńka:

wyjazd_2016_06_04_07

Już nie możemy się doczekać kolejnego wyjazdu. Zapraszamy wszystkich do wstąpienia w nasze szeregi!

wyjazd_2016_06_04_08

Spotkanie w Archiwum Państwowym

W dniu 16 maja 2016 r. w Archiwum Państwowym, przy ul. Józefowskiej 104, odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z Dyrektorem Archiwum Panem dr Piotrem Grajnerem. Omówione zostały możliwości wspólnego działania na rzecz mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Z satysfakcją pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy zapewnienie współpracy ze strony Archiwum Państwowego.

Spotkanie w GPP

gpp logo

W dniu wczorajszym w siedzibie Górnośląskiego Parku Przemysłowego odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu naszego Stowarzyszenia z Prezesem GPP Mirosławem Czarnikiem.

Rozmowy dotyczyły m.in: nawiązania współpracy między GPP i REVITĄ, planów GPP dotyczących rozwoju spółki oraz dzielnicy, możliwości wykorzystania potencjału ludzkiego z terenów Wełnowca-Józefowca.

Po owocnych rozmowach obie strony zadeklarowały chęć współpracy oraz nakreśliły jej wstępne ramy. O dalszych ustaleniach informować będziemy na bieżąco.

Facebook User Timeline

Close